Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid
Utvalgsnummer: 15011000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1985 av Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Mandat:
Forhandlinger og drøftelser om særlig veiledende takster forveterinærarbeid.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Forhandlingsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 4 0
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 6 0 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 6 0
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 4 0 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 4 0 Vedkommende departement
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 4 0 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 1 0 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 8 0
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 5 0
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 2 0
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 0 2 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør Av departement 1977 1981
1980 Medlem og sekretær Petter Riekeles 1 219 Førstekonsulent Av departement 1977 1981
1980 Vanlig medlem Per Filseth 1 219 Veterinærinspektør Av departement 1977 1981
1981 Leder Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør Av departement 1977 1981
1981 Medlem og sekretær Petter Riekeles 1 219 Førstekonsulent Av departement 1977 1981
1981 Vanlig medlem Per Filseth 1 219 Veterinærinspektør Av departement 1977 1981
1982 Leder Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør Av departement 1977 1982
1982 Medlem og sekretær Petter Riekeles 1 219 Førstekonsulent Av departement 1977 1982
1982 Vanlig medlem Per Filseth 1 219 Veterinærinspekt Av departement 1977 1982
1984 Leder Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør Av departement 1977 1984
1984 Medlem og sekretær Petter Riekeles 1 219 Førstekonsulent Av departement 1977 1984
1984 Vanlig medlem Olav Gladhaug 1 301 Veterinærinspektø Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør Av departement 1977
1985 Vanlig medlem Olav Gladhaug 1 301 Veterinærinspektø Av departement 1983
1985 Vanlig medlem John Lilleborge 1 301 Førstesekretær Av departement 1985
1986 Medlem og sekretær Petter Riekeles 1 219 Førstekonsulent Av departement 1977 1986
1986 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Per Filseth 1 219 Veterinærinspektø Av departement 1977 1986
1986 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør Av departement 1977 1986
1986 Vanlig medlem Olav Gladhaug 1 301 Veterinærinspektø Av departement 1983
1986 Vanlig medlem John Lilleborge 1 301 Førstesekretær Av departement 1985 1986
1987 Leder Bernhard Nestaas 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1977 1987
1987 Medlem og sekretær Petter Riekeles 1 219 Førstekonsulent Av departement 1977 1987
1987 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Byråsjef Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Per Filseth 1 219 Veterinærinspek Av departement 1977 1987
1987 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Olav Gladhaug 1 301 Veterinærinspek Av departement 1983 1987
1988 Sekretær, ikke medlem Tove Midtsundstad 2 426 Konsulent Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Tove Midtsundstad 2 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Arild R. Øyen 1 211 Veterinærinspek Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Tove Midtsundstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Arild R. Øyen 1 211 Veterinærinspek Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør Av departement 1989