Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten
Utvalgsnummer: 15014000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 06.10.1978 ved kongelig resolusjon i henhold tilstortingsvedtak av 6. oktober 1978.
Mandat:
Statens sentrale ankeorgan for tilsettingssaker hvor de ordinæretilsettingsorganer ikke finner å kunne tilsette en overtalligtjenestemann fra annen statsetat som har fortrinnsrett ettertjenestemannsloven og dens forskrifter (paragrafene 10-12).
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 2 0 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 3 6069 Vedkommende departement
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 1 11200 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 13 13101 Vedkommende departement
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 2 3335 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 2 10139 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 4 8424
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 4 9872
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 4 10250
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 6 6 3 3960
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 6 6 8 9220
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 6 6 7 13468
1993 Administrasjonsdepartementet 6 6 10 32162
1994 Administrasjonsdepartementet 6 6 8 22174
1995 Administrasjonsdepartementet 6 6 13 52921
1996 Administrasjonsdepartementet 6 6 12 16132
1997 Planleggings- og samordningsdepartementet 6 6 13 14803
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 16 35565
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Nils R. Mugaas 1 219 Personaldirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Liv Wisnes Haugen 2 217 Underdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Forhandlingssjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Karen Margrethe Welhaven 2 301 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestformann Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ole Petter Giving 1 219 Forhandlingskonsulent Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Edvin Saastad 1 301 Ass. Personaldirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ingeborg Webster 2 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Åge Trondsen 1 301 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne Ulfsæt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær 1981 1981
1983 Vanlig medlem Finn L.s. Fredriksen 1 217 Administrasjonssj Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Rolf Aksnes 1 213 Kontorsjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Finn L.s. Fredriksen 1 217 Administrasjonssj Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Rolf Aksnes 1 213 Kontorsjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Finn L.s. Fredriksen 1 217 Administrasjonssj Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Unni Ravn 2 301 Kontorsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Forbundsformann Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Rolf Aksnes 1 213 Kontorsjef Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Ove Nilsen 1 301 Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Forhandlingssjef Av andre 1985
1985 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Forbundsleder Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Forhandlingskonsu Av andre 1985
1986 Vanlig varamedlem Ove Nilsen 1 301 Formann Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Forbundsleder Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Ove Nilsen 1 301 Formann Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Generalsekretær 1985
1987 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær 1985
1988 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Forbundsleder Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Ove Nilsen 1 301 Formann Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Generalsekretær 1985
1988 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær 1985
1989 Leder Nils R. Mugaas 1 219 Statens Persona I statsråd 1978 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Arne Ulfsæt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1977 1989
1989 Vanlig medlem Liv Wisnes Haugen 2 217 Avdelingsdirekt Av departement 1977 1989
1989 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestleder 1978 1989
1989 Vanlig medlem Per Engebretsen 1 301 Forhandlingssje Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Gro Aicher 2 301 Underdirektør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Leder Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Edvin Saastad 1 301 Ass. Personaldi I statsråd 1977 1989
1989 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Byråsjef Av departement 1977 1989
1989 Vanlig varamedlem Ingeborg Webster 2 301 Byrettsdommer ( Av departement 1977 1989
1989 Vanlig varamedlem Ove Nilsen 1 301 Formann Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær 1985 1989
1990 Vanlig medlem Gro Aicher 2 301 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Gerd-Liv Valla 2 301 Kartellsekretær Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Gro Aicher 2 301 Underdirektør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Gerd-Liv Valla 2 301 Kartellsekretær Av andre 1990
1992 Leder Aud Blankholm 2 301 Statens Persona Av departement 1992
1992 Sekretær, ikke medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Liv Wisnes Haugen 2 217 Avdelingsdirekt Av departement 1977 1992
1992 Vanlig medlem Berit Tolg 2 301 Nestleder Av andre 1985 1992
1992 Vanlig medlem Gro Aicher 2 301 Underdirektør Av departement 1989 1992
1992 Vanlig medlem Hans Kristian Tangen 1 301 Advokat Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Leder Av departement 1985 1992
1992 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Byråsjef Av departement 1977 1992
1992 Vanlig varamedlem Gerd-Liv Valla 2 301 Kartellsekretær Av andre 1990
1992 Vanlig varamedlem Roald Mikkelsen 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Greta Thorstensen 2 602 Nestleder Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Harald Lund 1 602 Sekretær Av departement 1992
1992 Varamedlem og nestleder Per Engebretsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1985 1992
1993 Leder Aud Blankholm 2 301 Statens Persona Av departement 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Unni Haaheim 2 213 Leder Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Lars Wormdahl 1 301 Spesialridgiver Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Oddhild Borge 2 217 Formann Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Hans Kristian Tangen 1 301 Advokat Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Roald Mikkelsen 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Greta Thorstensen 2 602 Nestleder Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Harald Lund 1 602 Sekretær Av departement 1992
1994 Leder Aud Blankholm 2 301 Statens Persona Av departement 1992
1994 Sekretær, ikke medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1994 Sekretær, ikke medlem Espen Gaard 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Unni Haaheim 2 213 Leder Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Lars Wormdahl 1 301 Spesialridgiver Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Oddhild Borge 2 217 Formann Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Hans Kristian Tangen 1 301 Advokat Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Roald Mikkelsen 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Harald Lund 1 602 Sekretár Av departement 1992
1995 Leder Per Engebretsen 1 301 Statens Persona Av departement 1985 1995
1995 Leder Aud Blankholm 2 301 Statens Persona Av departement 1992
1995 Sekretær, ikke medlem Espen Gaard 1 301 Rådgiver Av departement 1994 1995
1995 Vanlig medlem Unni Haaheim 2 213 Leder Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Berit Tolg 2 301 Nestleder Av departement 1985 1995
1995 Vanlig medlem Gro Aicher 2 301 Prosjektleder Av departement 1989 1995
1995 Vanlig medlem Roald Mikkelsen 1 301 Rådgiver Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Lars Wormdahl 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Oddhild Borge 2 217 Formann Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Hans Kristian Tangen 1 301 Advokat Av departement 1992 1995
1995 Vanlig varamedlem Åse Akselsen 2 301 Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Ellinor Holm 2 301 Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Eva Sørli 2 301 Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Arvid Skårem 1 301 Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Harald Lund 1 602 Sekretær Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Liv Brørby 2 605 Nestformann Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Åse Akselsen 2 301 Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Eva Sørli 2 301 Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Ellinor Houm 2 301 Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Arvid Skåren 1 301 Forbundsleder Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Ellinor Houm 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Liv Brørby 2 605 Nestformann Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Åse Akselsen 2 301 Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Eva Sørli 2 301 Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Arvid Skåren 1 301 Forbundsleder Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Tore Auberg 1 301 Underdirektør Av departement 1997
2002 Ragnar Ihle Bøhn Leder
2002 Kjell Otto Bjørnå 219 Avdelingsdirektør
2002 Ellinor Houm 219 Regiondirektør
2002 Eva Sørli 220
2002 Åse Akselsen 235 Kartellsekretær
2002 Ingrid Haugen 301 Avdelingsdirektør
2002 Gro Aicher 301 Direktør
2002 Arvid Skåren 301 Forbundsleder
2002 Birgitte Brekke 301 Generalsekretær
2002 Lene Rønning-Arnesen 301 Generalsekretær
2002 Berit Irene Tolg 301 Nestleder
2002 Espen Gaard 301 Rådgiver
2002 Hans Petter Duerud 301 Spesialkonsulent
2002 Tore Auberg 301 Underdirektør
2002 Liv Brørby 605 Nestformann
2002 Leder Per Engebretsen 301 Statens Personaldirektør
2003 Inger-Anni Schult
2003 Eva Sørli
2003 Kjell Otto Bjørnå Avdelingsdirektør
2003 Ingrid Haugen Avdelingsdirektør
2003 Gro Aicher Direktør
2003 Birgitte Brekke Generalsekretær
2003 Lene Rønning-Arnesen Generalsekretær
2003 Åse Akselsen Kartellsekretær
2003 Ragnar Ihle Bøhn Leder
2003 Berit Irene Tolg Nestleder
2003 Espen Gaard Rådgiver
2003 Lillian Nordal Rådgiver
2003 Ellinor Houm Regiondirektør
2003 Hans Petter Duerud Spesialkonsulent
2003 Tore Auberg Underdirektør
2003 Leder Per Engebretsen Statens Personaldirektør