Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning
Utvalgsnummer: 15017000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 13.12.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet skal gi innstilling til Kulturdepartementet i spørsmål som angårredaksjonen, økonomisk og teknisk forskning, samt øvrigutviklingsarbeid og etterutdanning som kan komme den praktiskepressevirksomhet til gode på kortere og lengre sikt.Kulturdepartemen
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 6 97000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 7 82951 Annen instans
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 6 82382 Vedkommende departement
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 6 90000 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 9 66490 Vedkommende departement
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 5 91500 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 6 89648 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 0 0
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 4 62030
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 6 3 72876
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 6 6 5 65000
1991 Kulturdepartementet 6 6 3 49630
1992 Kulturdepartementet 6 6 5 149644
1993 Kulturdepartementet 6 6 8 211165
1994 Kulturdepartementet 6 6 4 140034
1995 Kulturdepartementet 6 6 4 180000
1996 Kulturdepartementet 6 6 4 218000
1997 Kulturdepartementet 6 6 2 210670
2002 Kultur- og kirkedepartementet 3 265000
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Knut Ramberg 1 501 Redaktør I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Martin Vårvik 1 301 Disponent I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 301 Journalist I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Anita Werner 2 301 Universitetslektor I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 1201 Førstelektor I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Jon Aanerud 1 2401 Programsekretær I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Nils E. Øy 1 134 Redaksjonssjef I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Direktør I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Svennik Høyer 1 301 Dosent I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Per Torsvik 1 1201 Dosent I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Ada Schwabe Einarsen 2 1627 Redaktør I statsråd 1976
1981 Leder Knut Ramberg 1 501 Redaktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anita Werner 2 301 Førstelektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Berit Rosvoll 2 301 Konsulent 1981 1981
1981 Vanlig medlem Edda Espeland 2 301 Redaksjonssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Adm. Dir. Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Helge Østbye 1 1201 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Adm. Dir. Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svennik Høyer 1 301 Dosent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Liv Mellum 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Torsvik 1 1201 Dosent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ada Schwabe Einarsen 2 1627 Redaktør Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Jan M. Kalland 1 1106 Administrerende Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Arnulf Nordgård 1 1601 Disponent Av departement 1982 1982
1983 Vanlig medlem Berit Rosvoll 2 301 Konsulent Av andre 1981
1983 Vanlig medlem Edda Espeland 2 301 Redaksjonssekretæ Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Jan M. Kalland 1 1106 Adm. Direktør Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Helge Østbye 1 1201 Direktør (Fung.) Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Svennik Høyer 1 301 Dosent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Arnulf Nordgård 1 1601 Disponent Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Ada Schwabe Einarsen 2 1627 Redaktør Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Berit Rosvoll 2 301 Konsulent Av andre 1981
1984 Vanlig medlem Edda Espeland 2 301 Redaksjonssekretæ Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Jan M. Kalland 1 1106 Adm. Direktør Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Helge Østbye 1 1201 Direktør (Fung.) Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Svennik Høyer 1 301 Dosent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Arnulf Nordgård 1 1601 Disponent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Ada Schwabe Einarsen 2 1627 Redaktør Av departement 1981
1985 Leder Helge Østbye 1 1201 Daglig Leder Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist Av departement 1977 1985
1985 Vanlig medlem Anita Werner 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1977 1985
1985 Vanlig medlem Edda Espeland 2 301 Redaksjonssekretæ Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Berit Rosvoll 2 301 Konsulent Av andre 1981 1985
1985 Vanlig medlem Egil Remi Jensen 1 1001 Redaktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Jan M. Kalland 1 1106 Adm. Direktør Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Liv Mellum 2 301 Konsulent Av departement 1978 1985
1985 Vanlig varamedlem Svennik Høyer 1 301 Dosent Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Sissel Lund 2 301 Forsker Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 705 Redaktør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Arnulf Nordgård 1 1601 Disponent Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Ada Schwabe Einarsen 2 1627 Redaktør Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Vigdis Bendiksen 2 1902 Journalist Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Egil Remi Jensen 1 1001 Redaktør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Sissel Lund 2 301 Forsker Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 705 Redaktør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Vigdis Bendiksen 2 1902 Journalist Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Egil Remi Jensen 1 1001 Sjefredaktør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Sissel Lund 2 301 Forsker Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 705 Redaktør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Vigdis Bendiksen 2 1902 Journalist Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Egil Remi Jensen 1 1001 Sjefredaktør Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Brit Tangen 2 103 Fagarbeider Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ivar Andenæs 1 219 Underdirektør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Sissel Lund 2 301 Forsker Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 705 Redaktør Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Vigdis Bendiksen 2 1902 Journalist Av departement 1985
1989 Leder Helge Østbye 1 1201 Direktør (Fung. Av departement 1981 1989
1989 Vanlig medlem Hans Fredrik Dahl 1 221 Professor Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1989
1989 Vanlig medlem Sigmunn Lode 1 301 Redaktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Astrid Kløve-Graue 2 1201 Disponent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Vigdis Bendiksen 2 1902 Journalist Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Brit Tangen 2 103 Fagarbeider Av departement 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Ivar Andenæs 1 219 Underdirektør Av departement 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Halvor Elvik 1 301 Redaksjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Kathrine Skretting 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kurt Borgen 1 1804 Disponent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Hans Fredrik Dahl 1 221 Professor Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Sigmunn Lode 1 301 Redaktør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Astrid Kløve-Graue 2 1201 Disponent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Halvor Elvik 1 301 Redaksjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Kathrine Skretting 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Kurt Borgen 1 1804 Disponent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Hans Fredrik Dahl 1 221 Professor Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Sigmunn Lode 1 301 Redaktør Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Halvor Elvik 1 301 Redaksjons Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Kathrine Skretting 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Kurt Borgen 1 1804 Adm. Direktør Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Hans Fredrik Dahl 1 221 Professor Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Sigmunn Lode 1 301 Redaktør Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Halvor Elvik 1 301 Redaksjonssjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Kathrine Skretting 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Kurt Borgen 1 1804 Adm. Direktør Av departement 1989
1993 Leder Kurt Borgen 1 301 Direktør Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Audgunn Oltedal 2 219 Seksjonsleder Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Hans Fredrik Dahl 1 221 Professor Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Vigdis Bendiksen 2 1902 Journalist Av departement 1985 1993
1993 Vanlig varamedlem Henny Wale 2 103 Forskningskonsu Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Odd Arne Joø 1 219 Konsulent Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Sigmunn Lode 1 301 Redaktør Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Eva Fredrikke Dahr 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Ingunn Hagen 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Roar Larsen 1 1504 Disponent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Audgunn Oltedal 2 219 Programredaktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Henny Wale 2 103 Forskningskonsu Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Odd Arne Joø 1 219 Lærer Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Eva Fredrikke Dahr 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Ingunn Hagen 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Roar Larsen 1 1504 Disponent Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Audgunn Oltedal 2 219 Redaksjonssjef Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Henny Wale 2 103 Forskningskonsu Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Odd Arne Joø 1 219 Lærer Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Eva Fredrikke Dahr 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Ingunn Hagen 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Roar Larsen 1 1504 Disponent Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Audgunn Oltedal 2 219 Programredaktør Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Henny Wale 2 103 Forskningskonsu Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Odd Arne Joø 1 219 Lærer Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Eva Fredrikke Dahr 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Ingunn Hagen 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Roar Larsen 1 1504 Disponent Av departement 1993
1997 Leder Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis Av departement 1985 1997
1997 Nestleder Vigdis Bendiksen 2 1902 Journalist Av departement 1985 1997
1997 Vanlig medlem Audgunn Oltedal 2 219 Programredaktør Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Fredrik Hestvold 1 301 Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Ingunn Hagen 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Gunnar Flikke 1 1601 Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Henny Wale 2 103 Forskningskonsu Av departement 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Oddvar Aasen 1 104 Daglig Leder Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Odd Arne Joø 1 219 Lærer Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Eva Fredrikke Dahr 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Terje Rasmussen 1 301 Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Olav Njaastad 1 301 Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Ove Ingvalstad 1 602 Høgskolelektor Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Roar Larsen 1 1504 Disponent Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Arne Blix 1 1601 Redaktør Av departement 1997
2002 Camilla Shim Winge 104
2002 Oddvar Aasen 104 Daglig Leder
2002 Henny Wale 106 Forskningskonsulent
2002 Audgunn Oltedal 219 Programredaktør
2002 Olav Njaastad 220 Journalist
2002 Tore Slaatta 301 Forsker
2002 Henriette Fossum 301 Konsulent
2002 Sven Egil Omdal 1103 Journalist
2002 Ketil Jarl Halse 1519 Amanuensis
2002 Lisbeth Morlandstø 1804 Førsteamanuensis
2002 Leder Vigdis Bendiktsen 1902 Journalist
2002 Nestleder Aage Aaberge 301 Daglig Leder
2003 Camilla Shim Winge
2003 Ketil Jarl Halse Amanuensis
2003 Oddvar Aasen Daglig Leder
2003 Tore Slaatta Forsker
2003 Henny Wale Forskningskonsulent
2003 Lisbeth Morlandstø Førsteamanuensis
2003 Olav Njaastad Journalist
2003 Sven Egil Omdal Journalist
2003 Henriette Fossum Konsulent
2003 Audgunn Oltedal Programredaktør
2003 Leder Vigdis Bendiktsen Journalist
2003 Nestleder Aage Aaberge Daglig Leder