Behandlingen av forbrukerklager på varer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Behandlingen av forbrukerklager på varer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Behandlingen av forbrukerklager på varer
Utvalgsnummer: 15023000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget har til oppgaveå vurdere eksisterende systemer forklagebehandling utenfor domstolene, å utrede hvordan den enkeltenæringsdrivende, bransje eller offentlige etat selv kan ivaretaløsninger av forbrukerklager, å utrede metoder for størst mulig bruka
Tidsfrist: 1982
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 3 0 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 7 154052 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 0 0 6 24743 Vedkommende departement
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 1 53922 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Øivind Fegth Knutsen 1 219 Advokat I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Einar Thomesen 1 228 Førstekonsulent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Fredrik Evang 1 301 Advokat I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Advokat I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Anne Brantenberg 2 1902 Kontorleder I statsråd 1980 1980