Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen
Utvalgsnummer: 15027000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 28.10.1988 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Føre forhandlinger med Norges Fiskarlag om støttetiltak forfiskerinæringen for 1989.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Forhandlingsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 48 116000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 22 70000 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 24 75000 Vedkommende departement
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 30 130872 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 40 156400 Vedkommende departement
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 32 120000 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 30 115000 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 26 36590
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 23 185500
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 29 125000
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 5 0 28 191000
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 5 0 21 110000
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 5 0 19 140203
1993 Administrasjonsdepartementet 5 0 17 200000
1994 Administrasjonsdepartementet 6 0 14 125000
1995 Administrasjonsdepartementet 6 0 12 74000
1996 Administrasjonsdepartementet 6 0 11 71833
1997 Planleggings- og samordningsdepartementet 6 0 9 78000
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 4 30000
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Terje Lium 1 231 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Eivind K. Reiten 1 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arvid Haslerud 1 301 Underdirektør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør I statsråd 1980 1980
1981 Andre tilknyttede personer Martin Ivar Aaserød 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Andre tilknyttede personer Sæmund Lombnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1981 1981
1981 Leder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Leif H. Bergsløkken 1 214 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Eivind K. Reiten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arvid Haslerud 1 301 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1982 Andre tilknyttede personer Sæmund Lombnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1980 1982
1982 Andre tilknyttede personer Torben Foss 1 301 Underdirektør Av departement 1982 1982
1982 Leder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Leif H. Bergsløkken 1 214 Førstekonsulent Av departement 1973 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Martin Ivar Aaserød 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1982
1982 Vanlig medlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Byråsjef I statsråd 1980 1982
1982 Vanlig medlem Arvid Haslerud 1 301 Underdirektør I statsråd 1974 1982
1982 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør I statsråd 1974 1982
1982 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Byråsjef I statsråd 1980 1982
1983 Andre tilknyttede personer Leif H. Bergsløkken 1 214 Førstekonsulent Av departement 1973 1983
1983 Andre tilknyttede personer Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1983
1983 Andre tilknyttede personer Martin Ivar Aaserød 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1983
1983 Andre tilknyttede personer Torben Foss 1 301 Underdirektør Av departement 1982 1983
1983 Andre tilknyttede personer Magnor Nerheim 1 301 Byråsjef Av departement 1983
1983 Andre tilknyttede personer Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1983 Leder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Hans Erik Fosby 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Tormod Belgum 1 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Inger Lise Myrvold 2 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Underdirektør I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig medlem Arvid Haslerud 1 301 Underdirektør I statsråd 1974 1983
1983 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør I statsråd 1974 1983
1983 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Byråsjef I statsråd 1980 1983
1984 Andre tilknyttede personer Leif H. Bergsløkken 1 214 Førstekonsulent Av departement 1973 1984
1984 Andre tilknyttede personer Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1984
1984 Andre tilknyttede personer Martin Ivar Aaserød 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1984
1984 Andre tilknyttede personer Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør Av departement 1983 1984
1984 Andre tilknyttede personer Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1983 1984
1984 Leder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Hans Erik Fosby 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Tormod Belgum 1 301 Konsulent Av departement 1983 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Inger Lise Myrvold 2 301 Konsulent Av departement 1983 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Torstein Hansen 1 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Underdirektør I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Arvid Haslerud 1 301 Underdirektør I statsråd 1974 1984
1984 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør I statsråd 1974 1984
1984 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Byråsjef I statsråd 1980 1984
1985 Andre tilknyttede personer Leif H. Bergsløkken 1 214 Førstekonsulent Av departement 1973 1985
1985 Andre tilknyttede personer Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1985
1985 Andre tilknyttede personer Martin Ivar Aaserød 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1985
1985 Andre tilknyttede personer Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør (Fu Av departement 1983 1985
1985 Andre tilknyttede personer Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1983 1985
1985 Leder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Tormod Belgum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Inger Lise Myrvold 2 301 Konsulent Av departement 1983 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Torstein Hansen 1 301 Konsulent Av departement 1984 1985
1985 Vanlig medlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Underdirektør I statsråd 1980 1985
1985 Vanlig medlem Arvid Haslerud 1 301 Underdirektør I statsråd 1974 1985
1985 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør I statsråd 1974 1985
1985 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Byråsjef I statsråd 1980 1985
1987 Sekretær, ikke medlem Kjell A. Nyheim 1 301 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Anne Ystenes 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 2002 Byråsjef Av departement 1986 1987
1988 Andre tilknyttede personer Gunnar Kjønnøy 1 214 Departementsråd I statsråd 1980 1988
1988 Andre tilknyttede personer Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1988
1988 Andre tilknyttede personer Tormod Belgum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983 1988
1988 Andre tilknyttede personer Karl Rusten 1 301 Underdirektør Av departement 1988
1988 Andre tilknyttede personer Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1983 1988
1988 Leder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Torstein Hansen 1 301 Utredningsleder Av departement 1984 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Astrid Holtan 2 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Kari Lise Jørstad 2 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Tove Midtsundstad 2 426 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Arvid Haslerud 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1974 1988
1988 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1974 1988
1988 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 301 Byråsjef Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1989 Andre tilknyttede personer Karl Rusten 1 301 Underdirektør Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Astrid Holtan 2 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Kari Lise Jørstad 2 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Tove Midtsundstad 2 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Rådgiver Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Andre tilknyttede personer Karl Rusten 1 301 Underdirektør Av departement 1988
1990 Leder Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Astrid Holtan 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Sekretær, ikke medlem Tove Midtsundstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Sekretær, ikke medlem Kari Lise Jørstad 2 301 Konsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1974 1990
1990 Vanlig medlem Torstein Hansen 1 301 Byråsjef Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Rådgiver Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Astrid Holtan 2 301 Utredningsleder Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Astrid Holtan 2 301 Utredningsleder I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Roger Nordhagen 1 301 Byrisjef I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Odd Rune Heggheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Roger Nordhagen 1 301 Underdirektør I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Bente Thorsen 2 301 Underdirektør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Roger Nordhagen 1 301 Underdirektør I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Bente Thorsen 2 301 Underdirektør Av departement 1996
2002 Silje Gamstøbakk 301
2002 Roger Nordhagen 301 Underdirektør
2002 Leder Magnor Nerheim 219 Ekspedisjonssjef
2003 Silje Gamstøbakk
2003 Roger Nordhagen Underdirektør
2003 Leder Magnor Nerheim Ekspedisjonssjef