Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner
Utvalgsnummer: 15037000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1987 av Forbruker- og administrasjonsdepartementet.
Mandat:
Utvalget skal avgi anbefalinger om søknader frainnvandrerpublikasjoner som mener seg berettiget til tilskudd ogellers avgi uttalelser i saker som går inn under Forskrifter omtilskudd til innvandrerpublikasjoner av 25. mai 1990.Kulturdepartementet er sekre
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 5 11857
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 5 5 2 6000
1991 Kulturdepartementet 5 5 2 5232
1992 Kulturdepartementet 5 5 2 6930
1993 Kulturdepartementet 5 5 1 6906
1994 Kulturdepartementet 5 5 2 22254
1995 Kulturdepartementet 5 5 2 30000
1996 Kulturdepartementet 5 5 2 23000
1997 Kulturdepartementet 5 5 3 29012
2002 Kultur- og kirkedepartementet 1 16000
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Rolf Øvrum 1 401 Generalsekretær Av departement 1987
1989 Medlem og sekretær Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Liv Marit Jøssa Endresen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Khalid Salimi 1 301 Redaktør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Mujahid Ali 1 301 Redaktør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Raja Mohamed Iqbal 1 103 Daglig Leder Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Erling Omvik 1 103 Redaktør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Mansoor Ahmad 1 104 Journalist Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Arne Simonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1990 Leder Rolf Øvrum 1 401 Generalsekretær Av departement 1987
1990 Medlem og sekretær Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Liv Marit Endresen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Khalid Salimi 1 301 Redaktør Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Mujahid Ali 1 301 Redaktør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Mohamed Iqbal Raja 1 103 Daglig Leder Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Erling Omvik 1 103 Redaktør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Mansoor Ahmad 1 104 Journalist Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Arne Simonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1991 Leder Rolf Øvrum 1 401 Informasjonsled Av departement 1987
1991 Medlem og sekretær Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Liv Marit Endresen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Khalid Salimi 1 301 Redaktør Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Mie Berg 2 301 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Rubina Rana 2 301 Redaktør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Mohamed Iqbal Raja 1 103 Daglig Leder Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Erling Omvik 1 103 Redaktør Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Mansoor Ahmad 1 104 Journalist Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Mujahid Ali 1 301 Redaktør Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Arne Simonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Sissel Lund 2 301 Forskningsleder Av departement 1991
1992 Leder Rolf Øvrum 1 401 Informasjonsled Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Liv Marit Endresen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Khalid Salimi 1 301 Redaktør Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Mie Berg 2 301 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Rubina Rana 2 301 Redaktør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Erling Omvik 1 103 Redaktør Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Mansoor Ahmad 1 104 Journalist Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Mujahid Ali 1 301 Redaktør Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Arne Simonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Sissel Lund 2 301 Forskningsleder Av departement 1991
1993 Leder Rolf Øvrum 1 401 Informasjonsled Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Liv Marit Endresen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Khalid Salimi 1 301 Redaktør Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Mie Berg 2 301 Forsker Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Rubina Rana 2 301 Redaktør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Erling Omvik 1 103 Redaktør Av departement 1987
1993 Vanlig varamedlem Mansoor Ahmad 1 104 Journalist Av departement 1987
1993 Vanlig varamedlem Mujahid Ali 1 301 Redaktør Av departement 1987
1993 Vanlig varamedlem Arne Simonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1993 Vanlig varamedlem Sissel Lund 2 301 Forskningsleder Av departement 1991
1994 Leder Erling Omvik 1 103 Redaktør Av departement 1987 1994
1994 Vanlig medlem Khalid Salimi 1 301 Redaktør Av departement 1987
1994 Vanlig medlem Rubina Rana 2 301 Redaktør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Sissel Motzfeldt 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Brit Schuman 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Mansoor Ahmad 1 104 Journalist Av departement 1987
1994 Vanlig varamedlem Mujahid Ali 1 301 Redaktør Av departement 1987
1994 Vanlig varamedlem Ragnhild Ekre 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Carolina Johansen 2 301 Konsulent Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Anne Hed Vedeler 2 301 Sekretær Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Khalid Salimi 1 301 Redaktør Av departement 1987
1995 Vanlig medlem Rubina Rana 2 301 Redaktør Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Sissel Motzfeldt 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Brit Schuman 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Mansoor Ahmad 1 104 Journalist Av departement 1987
1995 Vanlig varamedlem Mujahid Ali 1 301 Redaktør Av departement 1987
1995 Vanlig varamedlem Ragnhild Ekre 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Carolina Johansen 2 301 Konsulent Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Anne Hed Vedeler 2 301 Sekretær Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Khalid Salimi 1 301 Redaktør Av departement 1987
1996 Vanlig medlem Rubina Rana 2 301 Redaktør Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Ragnhild Ekre 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Sissel Motzfeldt 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Britt Schumann 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Mansoor Ahmad 1 104 Journalist Av departement 1987
1996 Vanlig varamedlem Grete Brobakken 2 219 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Kari Nome 2 219 Rådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Mujahid Ali 1 301 Redaktør Av departement 1987
1996 Vanlig varamedlem Carolina Maira Johansen 2 301 Konsulent Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Anne Hedvig Vedeler 2 301 Sekretær Av departement 1993
1997 Leder Erling Omvik 1 103 Redaktør Av departement 1987 1997
1997 Vanlig medlem Grete Brobakken 2 219 Førstekonsulent Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Khalid Salimi 1 301 Redaktør Av departement 1987
1997 Vanlig medlem Mujahid Ali 1 301 Redaktør Av departement 1987 1997
1997 Vanlig medlem Rubina Rana 2 301 Redaktør Av departement 1991
1997 Vanlig medlem Ragnhild Ekre 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Britt Schumann 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Maria Ho 2 301 Barnehageassist Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Bjørg Dystvold Nilsson 2 301 Førstekonsulent Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Kristin Lied 2 Konsulent Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Stephan G. Mo 1 Konsulent Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Mohamed Iqbal Raja 1 103 Redaktør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Mansoor Ahmad 1 104 Journalist Av departement 1987
1997 Vanlig varamedlem Kari Nome 2 219 Rådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Anne Hedvig Vedeler 2 301 Sekretær Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Mona Jacobsen 2 301 Journalist Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Amit Joshi 1 301 Redaktør Av departement 1997
2002 Mohammed Iqbal Raja 106 Redaktør
2002 Stephan G. Mo 301 Avdelingsdirektør
2002 Maria Ho 301 Barnehageassistent
2002 Karenina Briest Kriszat 301 Førstekonsulent
2002 Are Martin Sauren 301 Førstekonsulent
2002 Bjørn Rygh 301 Førstekonsulent
2002 Mona Jacobsen 301 Journalist
2002 Amit Joshi 301 Redaktør
2002 Leder Erling Omvik 106 Redaktør
2003 Stephan G. Mo Avdelingsdirektør
2003 Maria Ho Barnehageassistent
2003 Karenina Briest Kriszat Førstekonsulent
2003 Are Martin Sauren Førstekonsulent
2003 Bjørn Rygh Førstekonsulent
2003 Mona Jacobsen Journalist
2003 Mohammed Iqbal Raja Redaktør
2003 Amit Joshi Redaktør
2003 Leder Erling Omvik Redaktør