Utvalget for utredning av statlig informasjon mot år 2000

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for utredning av statlig informasjon mot år 2000" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for utredning av statlig informasjon mot år 2000
Utvalgsnummer: 15044000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1991
Tilhørende departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 11.10.91.
Mandat:
Utvalget skal agi en kort oversikt over offentlig informasjon i dagmht. retningslinjer, ressursbruk og organisering. Utvalget skalforeslå hovedelementer for statens informasjonspolitikk både når detgjelder statens bruk av informasjon som et virkemiddel, o
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 3 1400
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Leder Thor Viksveen 1 301 Redaktør I statsråd 1991
1991 Sekretær, ikke medlem Bjørg Nedregotten 2 301 Førstekons Av departement 1991
1991 Sekretær, ikke medlem Terje Dyrstad 1 301 Prosjektle I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Jan Vincent Johannessen 1 219 Direktør I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Jan Egil Aase 1 301 Byråsjef I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Liv Mellum 2 301 Informasjonsled I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Sissel Motzfeldt 2 301 Kontorsjef I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Audun Tjomsland 1 602 Direktør I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Maiken Ims 2 1102 Distriktssjef I statsråd 1991
1992 Leder Thor Viksveen 1 301 Redaktør I statsråd 1991
1992 Sekretær, ikke medlem Bjørg Nedregotten 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Sekretær, ikke medlem Terje Dyrstad 1 301 Prosjektleder I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Jan Vincent Johannessen 1 219 Direktør I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Jan Egil Aase 1 301 Byråsjef I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Liv Mellum 2 301 Informasjonsled I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Sissel Motzfeldt 2 301 Kontorsjef I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Audun Tjomsland 1 602 Direktør I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Maiken Ims 2 1102 Distriktssjef I statsråd 1991