Teknologirådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Teknologirådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Teknologirådet
Utvalgsnummer: 156
Opprettelsesår: 1999
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Nærings- og fiskeridepartementet
2005 Nærings- og fiskeridepartementet
2006 Nærings- og fiskeridepartementet
2007 Nærings- og fiskeridepartementet
2008 Nærings- og fiskeridepartementet
2009 Nærings- og fiskeridepartementet
2010 Nærings- og fiskeridepartementet
2011 Nærings- og fiskeridepartementet
2012 Nærings- og fiskeridepartementet
2013 Nærings- og fiskeridepartementet
2014 Nærings- og fiskeridepartementet
2015 Nærings- og fiskeridepartementet
2016 Nærings- og fiskeridepartementet
2017 Nærings- og fiskeridepartementet
2018 Nærings- og fiskeridepartementet
2019 Nærings- og fiskeridepartementet
2020 Nærings- og fiskeridepartementet
2021 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Andreas Skartveit 1 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2004 Tian Sørhaug 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2004 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2004 Ann-Kristin Olsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2004 Håkon With Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2004 Magne S. Espedal 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2004 Eivind Osnes 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2004 Einar Johan Aas 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2004 Arnold K. Hansen 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2004 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2004 Gro Merete Brækken 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 22.11.2004
2004 Kristin Veierød 2 0 advokat Departementet 01.01.2003 30.04.2007
2004 Ingvald Strømmen 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.04.2007
2004 Edel Oddny Elvevoll 2 0 professor Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2004 Carsten Tank-Nielsen 1 0 sivilingeniør Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2004 Liv Reidun Lunde 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2005 Andreas Skartveit 1 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2005 Tian Sørhaug 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2005 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2005 Ann-Kristin Olsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2005 Håkon With Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2005 Magne S. Espedal 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2005 Eivind Osnes 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2005 Einar Johan Aas 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2005 Arnold K. Hansen 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2005 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2005 Kristin Veierød 2 0 advokat Departementet 01.01.2003 30.04.2007
2005 Ingvald Strømmen 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.04.2007
2005 Edel Oddny Elvevoll 2 0 professor Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2005 Carsten Tank-Nielsen 1 0 sivilingeniør Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2005 Liv Reidun Lunde 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2006 Andreas Skartveit 1 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2006 Tian Sørhaug 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2006 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2006 Ann-Kristin Olsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2006 Håkon With Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2006 Magne S. Espedal 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2006 Eivind Osnes 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2006 Einar Johan Aas 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2006 Arnold K. Hansen 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2006 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2006 Kristin Veierød 2 0 advokat Departementet 01.01.2003 30.04.2007
2006 Ingvald Strømmen 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.04.2007
2006 Edel Oddny Elvevoll 2 0 professor Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2006 Carsten Tank-Nielsen 1 0 sivilingeniør Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2006 Liv Reidun Lunde 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2007 Andreas Skartveit 1 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2007 Tian Sørhaug 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2007 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2007 Ann-Kristin Olsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2007 Håkon With Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2007 Magne S. Espedal 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2007 Eivind Osnes 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2007 Einar Johan Aas 1 0 professor Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2007 Arnold K. Hansen 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.1999 30.04.2007
2007 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2007 Kristin Veierød 2 0 advokat Departementet 01.01.2003 30.04.2007
2007 Ingvald Strømmen 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.04.2007
2007 Edel Oddny Elvevoll 2 0 professor Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2007 Carsten Tank-Nielsen 1 0 sivilingeniør Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2007 Liv Reidun Lunde 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2007 Alf Egil Holmelid 1 0 stortingsrepresentant Departementet 01.01.2007 15.09.2009
2007 Camilla Schreiner 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2007 Elisabeth Harstad 2 0 forskningsdirektør Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2007 Gudleiv Forr 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2007 Jon Bing 1 0 professor Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2007 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2007 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2007 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2007 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2007 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2007 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2007 Ingvild Ragna Myhre 2 382 partner Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2008 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2008 Edel Oddny Elvevoll 2 0 professor Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2008 Carsten Tank-Nielsen 1 0 sivilingeniør Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2008 Liv Reidun Lunde 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2008 Alf Egil Holmelid 1 0 stortingsrepresentant Departementet 01.01.2007 15.09.2009
2008 Camilla Schreiner 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2008 Elisabeth Harstad 2 0 forskningsdirektør Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2008 Gudleiv Forr 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2008 Jon Bing 1 0 professor Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2008 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2008 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2008 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2008 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2008 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2008 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2008 Ingvild Ragna Myhre 2 382 partner Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2009 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2009 Edel Oddny Elvevoll 2 0 professor Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2009 Carsten Tank-Nielsen 1 0 sivilingeniør Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2009 Liv Reidun Lunde 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2009 Alf Egil Holmelid 1 0 stortingsrepresentant Departementet 01.01.2007 15.09.2009
2009 Camilla Schreiner 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2009 Elisabeth Harstad 2 0 forskningsdirektør Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2009 Gudleiv Forr 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2009 Jon Bing 1 0 professor Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2009 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2009 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2009 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2009 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2009 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2009 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2009 Ingvild Ragna Myhre 2 382 partner Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2010 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2010 Edel Oddny Elvevoll 2 0 professor Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2010 Carsten Tank-Nielsen 1 0 sivilingeniør Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2010 Liv Reidun Lunde 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2010 Camilla Schreiner 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2010 Elisabeth Harstad 2 0 forskningsdirektør Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2010 Gudleiv Forr 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2010 Jon Bing 1 0 professor Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2010 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2010 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2010 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2010 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2010 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2010 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2010 Ingvild Ragna Myhre 2 382 partner Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2011 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2011 Edel Oddny Elvevoll 2 0 professor Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2011 Carsten Tank-Nielsen 1 0 sivilingeniør Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2011 Liv Reidun Lunde 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2011 Camilla Schreiner 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2011 Elisabeth Harstad 2 0 forskningsdirektør Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2011 Gudleiv Forr 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2011 Jon Bing 1 0 professor Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2011 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2011 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2011 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2011 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2011 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2011 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2011 Ingvild Ragna Myhre 2 382 partner Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2012 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2012 Edel Oddny Elvevoll 2 0 professor Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2012 Carsten Tank-Nielsen 1 0 sivilingeniør Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2012 Liv Reidun Lunde 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2003 01.08.2012
2012 Camilla Schreiner 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2012 Elisabeth Harstad 2 0 forskningsdirektør Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2012 Gudleiv Forr 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2012 Jon Bing 1 0 professor Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2012 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2012 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2012 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2012 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2012 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2012 Andrew Michael Booth 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2012 Håkon Wium Lie 1 0 teknologidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2012 Siri Beate Hatlen 2 0 Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2012 Reid Hole 1 0 dekan Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2012 Cecilie Mauritzen 2 0 Forskningsdirektør for vann og klima Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2012 Cathrine Holst 2 171 forsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2012 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2012 Ingvild Ragna Myhre 2 382 partner Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2012 Bent Sofus Tranøy 1 1359 professor Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2012 Christine Tørklep 2 1450 Key account manager Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2013 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2013 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2013 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2013 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2013 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2013 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2013 Andrew Michael Booth 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2013 Håkon Wium Lie 1 0 teknologidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2013 Siri Beate Hatlen 2 0 Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2013 Reid Hole 1 0 dekan Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2013 Cecilie Mauritzen 2 0 Forskningsdirektør for vann og klima Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2013 Cathrine Holst 2 171 forsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2013 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2013 Bent Sofus Tranøy 1 1359 professor Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2013 Christine Tørklep 2 1450 Key account manager Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2014 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2014 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2014 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2014 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2014 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2014 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2014 Andrew Michael Booth 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2014 Håkon Wium Lie 1 0 teknologidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2014 Siri Beate Hatlen 2 0 Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2014 Reid Hole 1 0 dekan Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2014 Cecilie Mauritzen 2 0 Forskningsdirektør for vann og klima Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2014 Cathrine Holst 2 171 forsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2014 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2014 Bent Sofus Tranøy 1 1359 professor Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2014 Christine Tørklep 2 1450 Key account manager Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2015 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2015 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2015 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2015 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2015 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2015 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2015 Andrew Michael Booth 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2015 Håkon Wium Lie 1 0 teknologidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2015 Siri Beate Hatlen 2 0 Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2015 Reid Hole 1 0 dekan Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2015 Cecilie Mauritzen 2 0 Forskningsdirektør for vann og klima Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2015 Cathrine Holst 2 171 forsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2015 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2015 Bent Sofus Tranøy 1 1359 professor Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2015 Christine Tørklep 2 1450 Key account manager Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2016 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2016 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2016 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2016 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2016 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2016 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2016 Andrew Michael Booth 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2016 Håkon Wium Lie 1 0 teknologidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2016 Siri Beate Hatlen 2 0 Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2016 Reid Hole 1 0 dekan Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2016 Cecilie Mauritzen 2 0 Forskningsdirektør for vann og klima Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2016 Reidun Høllesli 2 0 Direktør Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2016 Anne Ingeborg Myhr 2 0 Direktør Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2016 Håvard Haarstad 1 0 Forsker Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2016 Marit Aursand 2 0 Forskningssjef Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2016 Andreas Egge Thorsheim 1 0 Gründer Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2016 Morten Breivik 1 0 Instituttleder Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2016 Damoun Nassehi 1 0 Lege Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2016 Cathrine Holst 2 171 forsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2016 Karl-Christian Agerup 1 257 Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2016 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2016 Bent Sofus Tranøy 1 1359 professor Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2016 Christine Tørklep 2 1450 Key account manager Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2016 Helene Falch Fladmark 2 4818 Leder Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2017 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2017 Randi Haakenaasen 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2017 Edina Christin Ringdal 2 0 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2017 Ola Dale 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2017 Ragnar Fjelland 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2017 Silvija Seres 2 0 styremedlem Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2017 Andrew Michael Booth 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2017 Håkon Wium Lie 1 0 teknologidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2017 Siri Beate Hatlen 2 0 Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2017 Reid Hole 1 0 dekan Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2017 Cecilie Mauritzen 2 0 Forskningsdirektør for vann og klima Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2017 Reidun Høllesli 2 0 Direktør Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2017 Anne Ingeborg Myhr 2 0 Direktør Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2017 Håvard Haarstad 1 0 Forsker Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2017 Marit Aursand 2 0 Forskningssjef Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2017 Andreas Egge Thorsheim 1 0 Gründer Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2017 Morten Breivik 1 0 Instituttleder Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2017 Damoun Nassehi 1 0 Lege Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2017 Cathrine Holst 2 171 forsker Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2017 Karl-Christian Agerup 1 257 Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2017 Shahzad Asghar Rana 1 381 styreleder Departementet 01.01.2007 31.12.2017
2017 Bent Sofus Tranøy 1 1359 professor Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2017 Christine Tørklep 2 1450 Key account manager Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2017 Helene Falch Fladmark 2 4818 Leder Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2018 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2018 Siri Beate Hatlen 2 0 Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2018 Reid Hole 1 0 dekan Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2018 Cecilie Mauritzen 2 0 Forskningsdirektør for vann og klima Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2018 Reidun Høllesli 2 0 Direktør Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2018 Anne Ingeborg Myhr 2 0 Direktør Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2018 Håvard Haarstad 1 0 Forsker Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2018 Marit Aursand 2 0 Forskningssjef Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2018 Andreas Egge Thorsheim 1 0 Gründer Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2018 Morten Breivik 1 0 Instituttleder Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2018 Damoun Nassehi 1 0 Lege Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2018 Karl-Christian Agerup 1 257 Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2018 Bent Sofus Tranøy 1 1359 professor Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2018 Christine Tørklep 2 1450 Key account manager Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2018 Helene Falch Fladmark 2 4818 Leder Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2019 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2019 Siri Beate Hatlen 2 0 Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2019 Reid Hole 1 0 dekan Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2019 Cecilie Mauritzen 2 0 Forskningsdirektør for vann og klima Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2019 Reidun Høllesli 2 0 Direktør Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2019 Anne Ingeborg Myhr 2 0 Direktør Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2019 Håvard Haarstad 1 0 Forsker Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2019 Marit Aursand 2 0 Forskningssjef Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2019 Andreas Egge Thorsheim 1 0 Gründer Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2019 Morten Breivik 1 0 Instituttleder Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2019 Damoun Nassehi 1 0 Lege Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2019 Karl-Christian Agerup 1 257 Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2019 Bent Sofus Tranøy 1 1359 professor Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2019 Christine Tørklep 2 1450 Key account manager Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2019 Helene Falch Fladmark 2 4818 Leder Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2020 Odd Roger Enoksen 1 0 Direktør Departementet 01.01.1999 28.02.2020
2020 Siri Beate Hatlen 2 0 Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2020 Reid Hole 1 0 dekan Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2020 Cecilie Mauritzen 2 0 Forskningsdirektør for vann og klima Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2020 Reidun Høllesli 2 0 Direktør Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2020 Anne Ingeborg Myhr 2 0 Direktør Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2020 Håvard Haarstad 1 0 Forsker Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2020 Marit Aursand 2 0 Forskningssjef Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2020 Andreas Egge Thorsheim 1 0 Gründer Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2020 Morten Breivik 1 0 Instituttleder Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2020 Damoun Nassehi 1 0 Lege Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2020 Karl-Christian Agerup 1 257 Departementet 15.11.2016 31.12.2020
2020 Bent Sofus Tranøy 1 1359 professor Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2020 Christine Tørklep 2 1450 Key account manager Departementet 01.08.2012 31.12.2020
2020 Helene Falch Fladmark 2 4818 Leder Departementet 15.11.2016 31.12.2020