Antidumpingutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Antidumpingutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Antidumpingutvalget
Utvalgsnummer: 16003000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1957
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1957 av Finansdepartementet i henhold til vedtak.
Mandat:
Utvalget skal avgi uttalelse til Finansdepartementet i sakervedrørende tilfeller av påstått dumpingimport og eventuelt foreslåtiltak mot slik import. Dessuten avgi uttalelse til departementet isaker av mer generell karakter vedrørende dumpingimport.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 7 0 0 2000 Vedkommende departement
1981 Finans- og tolldepartementet 7 1 0 0 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 0 3187 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 7 0 3 14658 Vedkommende departement
1984 Finans- og tolldepartementet 9 0 6 50615 Vedkommende departement
1985 Finans- og tolldepartementet 9 0 0 1575 Vedkommende departement
1986 Finans- og tolldepartementet 9 0 0 265 Vedkommende departement
1987 Finans- og tolldepartementet 9 0 0 0
1988 Finans- og tolldepartementet 9 0 0 8000
1989 Finans- og tolldepartementet 9 0 2 21457
1990 Finans- og tolldepartementet 9 0 2 11981
1991 Finans- og tolldepartementet 9 0 0 0
1992 Finans- og tolldepartementet 10 0 1 12000
1993 Finans- og tolldepartementet 10 0 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 10 0 0 0
1995 Finans- og tolldepartementet 10 0 0 0
1996 Finans- og tolldepartementet 10 0 0 0
1997 Finans- og tolldepartementet 10 8 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Finn Oscar Svendsen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1962
1980 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Byråsjef Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Knut S. Halvorsen 1 301 Disponent Av departement 1957
1980 Vanlig medlem Mette Colbjørnsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Vegar Vevstad 1 806 Disponent Av departement 1973
1980 Vanlig varamedlem Sven Smaaland 1 301 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig medlem Finn Oscar Svendsen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1962
1981 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Byråsjef Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Knut S. Halvorsen 1 301 Disponent Av departement 1957
1981 Vanlig medlem Mette Colbjørnsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Vegar Vevstad 1 806 Disponent Av departement 1973
1981 Vanlig varamedlem Sven Smaaland 1 301 Førstekonsulent Av departement
1983 Medlem og sekretær Mette Colbjørnsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1976
1983 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Byråsjef Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder Av departement 1977
1983 Vanlig medlem Knut S. Halvorsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1957
1983 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Turid Sand 2 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Vegar Vevstad 1 806 Disponent Av departement 1973
1983 Vanlig varamedlem Sven Smaaland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1984 Leder Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1977
1984 Vanlig medlem Knut S. Halvorsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1957
1984 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Turid Sand 2 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Ivar D. Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Vigdis Vevstad 2 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Vegar Vevstad 1 806 Disponent Av departement 1973
1985 Leder Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1977
1985 Vanlig medlem Knut S. Halvorsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1957
1985 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Turid Sand 2 301 Konsulent Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Ivar D. Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Vigdis Vevstad 2 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Leder Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1977
1986 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Turid Sand 2 301 Konsulent Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Ivar D. Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Vigdis Vevstad 2 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ragnhild Steineger 2 301 Konsulent Av departement 1986
1987 Leder Bjørn Frisholm 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1977
1987 Vanlig medlem Turid Sand 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Underdirektør Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Ivar D. Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Ragnhild Steineger 2 301 Konsulent Av departement 1986
1988 Leder Bjørn Frisholm 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1977
1988 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Underdirektør Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Ivar D. Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Ragnhild Steineger 2 301 Konsulent Av departement 1986
1989 Leder Bjørn Frisholm 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Underdirektør Av departement 1983
1989 Vanlig medlem Ivar D. Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Ragnhild Steineger 2 301 Konsulent Av departement 1986
1990 Leder Bjørn Frisholm 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Underdirektør Av departement 1983
1990 Vanlig medlem Ivar D. Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Ragnhild Steineger 2 301 Konsulent Av departement 1986
1991 Leder Bjørn Frisholm 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1991 Leder Gudbrand Guthus 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1991 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Underdirektør Av departement 1983
1991 Vanlig medlem Ivar D. Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1984
1991 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1992 Leder Bjørn Frisholm 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1992 Leder Gudbrand Guthus 1 301 Underdirektør Av departement 1989 1992
1992 Leder Siri Pettersen Strandenes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1992
1992 Sekretær, ikke medlem Bjørn Holter Eriksen 2 301 Byråsjef Av departement 1992
1992 Sekretær, ikke medlem Johan B. Hjort 1 301 Konsulent Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1992 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1985
1992 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Adm. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Underdirektør Av departement 1983
1992 Vanlig medlem Ivar D. Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1984
1992 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984 1992
1992 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Erlend Hansen 1 301 Økonom Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Jan Farberg 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Albert Emil Olsen 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jon Rogne 1 219 Avdelingssjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Morten Bjerke 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Lars Olaf Selnes 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Knut-Ole Brynildsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Birkelund 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Cato Kjølstad 1 301 Økonom Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Leder Siri Pettersen Strandenes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Bjørn Holter Eriksen 2 301 Byråsjef Av departement 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Johan B. Hjort 1 301 Konsulent Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Adm. Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Erlend Hansen 1 301 Siviløkonom Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Jan Farberg 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Albert Emil Olsen 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jon Rogne 1 219 Sjeføkonom Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Morten Bjerke 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Lars Olaf Selnes 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Knut-Ole Brynildsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Birkelund 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Cato Kjølstad 1 301 Siviløkonom Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Leder Siri Pettersen Strandenes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1992
1994 Sekretær, ikke medlem Bjørn Holter Eriksen 2 301 Byrisjef Av departement 1992
1994 Sekretær, ikke medlem Johan B. Hjort 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Adm Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Cato Kjølstad 1 301 Siviløkonom Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Erlend Hansen 1 301 Siviløkonom Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jan Farberg 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Albert Emil Olsen 1 1601 Adm Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Jon Rogne 1 219 Avdelingssjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Morten Bjerke 1 220 Viseadm Direkt Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Lars Olaf Selnes 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Knut-Ole Brynildsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Birkelund 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1995 Leder Siri Pettersen Strandenes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1992
1995 Sekretær, ikke medlem Bjørn Holter Eriksen 2 301 Byråsjef Av departement 1992
1995 Sekretær, ikke medlem Johan B. Hjort 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Adm. Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Jan Farberg 1 301 Informasjonsdir Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Cato Kjølstad 1 301 Siviløkonom Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Albert Emil Olsen 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Jon Rogne 1 219 Avdelingssjef Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Morten Bjerke 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Lars Olaf Selnes 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Knut-Ole Brynildsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Birkelund 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1996 Leder Siri Pettersen Strandenes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1992
1996 Sekretær, ikke medlem Bjørn Holter Eriksen 2 301 Byråsjef Av departement 1992
1996 Sekretær, ikke medlem Johan B. Hjort 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Jan Farberg 1 301 Informasjonsdir Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Cato Kjølstad 1 301 Siviløkonom Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Lasse Rosing 1 301 Eøs Koordinator Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Albert Emil Olsen 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem John Leidulv Rogne 1 219 Sjeføkonom Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Morten Bjerke 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Lars Olaf Selnes 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Gunnar Birkelund 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1997 Leder Siri Pettersen Strandenes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1992
1997 Sekretær, ikke medlem Bjørn Holter Eriksen 2 301 Byråsjef Av departement 1992
1997 Sekretær, ikke medlem Johan B. Hjort 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Jan Farberg 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Cato Kjølstad 1 301 Siviløkonom Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Lasse Rosing 1 301 Eøs Koordinator Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Albert Emil Olsen 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem John Leidulv Rogne 1 219 Sjeføkonom Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Morten Bjerke 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Lars Olaf Selnes 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Gunnar Birkelund 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1994