Statens styre for Pengelotteriet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens styre for Pengelotteriet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens styre for Pengelotteriet
Utvalgsnummer: 16012000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1913
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1913 ved kongelig resolusjon i henhold til paragraf 3 i lovom pengelotteri av 4. juni 1976 nr. 39.
Mandat:
Styret leder og fører tilsyn med pengelotteriet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 3 0 8 50000 Annen instans
1981 Finans- og tolldepartementet 3 0 10 64000 Annen instans
1982 Finans- og tolldepartementet 3 0 10 64214 Annen instans
1983 Finans- og tolldepartementet 3 0 10 72000 Annen instans
1984 Finans- og tolldepartementet 3 0 16 71000 Vedkommende departement
1985 Finans- og tolldepartementet 3 0 4 73809 Vedkommende departement
1986 Finans- og tolldepartementet 3 0 6 81263 Vedkommende departement
1987 Finans- og tolldepartementet 3 0 5 87500
1988 Finans- og tolldepartementet 3 0 6 135528
1989 Finans- og tolldepartementet 3 0 5 80870
1990 Finans- og tolldepartementet 3 0 7 102523
1991 Finans- og tolldepartementet 3 0 5 83957
1992 Finans- og tolldepartementet 3 0 7 84267
1993 Finans- og tolldepartementet 3 0 8 180000
1994 Finans- og tolldepartementet 3 0 12 178923
1995 Finans- og tolldepartementet 3 0 7 1500
1996 Finans- og tolldepartementet 3 0 6 106022
1997 Finans- og tolldepartementet 3 0 5 105894
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Kristian Bloch 1 301 Pensjonist I statsråd 1966 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Ove Jacobsen 1 217 Underdirektør Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1961 1980
1980 Vanlig medlem John Herman Paxal 1 301 Byråsjef I statsråd 1962 1980
1981 Sekretær, ikke medlem Ove Jacobsen 1 217 Underdirektør Av instans utenfor departement
1982 Leder Kristian Bloch 1 301 Pensjonist I statsråd 1966 1982
1982 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef 1982
1982 Vanlig medlem John Herman Paxal 1 301 Byråsjef I statsråd 1962 1982
1983 Leder Inger E. Prebensen 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør (Fu I statsråd 1983
1984 Leder Inger E. Prebensen 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør I statsråd 1983
1985 Leder Inger E. Prebensen 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1983 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Banksjef I statsråd 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Underdirektør Av departement 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Banksjef I statsråd 1985
1987 Sekretær, ikke medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Underdirektør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Banksjef I statsråd 1985
1988 Sekretær, ikke medlem Jan Solberg 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Banksjef I statsråd 1985
1989 Sekretær, ikke medlem Jan Solberg 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Banksjef I statsråd 1985
1990 Sekretær, ikke medlem Steinar Stokke 1 220 Underdirektør Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Jan Solberg 1 230 Tolldirektør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Banksjef I statsråd 1985
1991 Sekretær, ikke medlem Steinar Stokke 1 220 Underdirektør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Banksjef I statsråd 1985
1992 Sekretær, ikke medlem Steinar Stokke 1 220 Underdirektør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Banksjef I statsråd 1985
1993 Sekretær, ikke medlem Steinar Lien 1 219 Ridgiver Av departement 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Steinar Stokke 1 220 Underdirektør Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Hans Raastad 1 301 Økonomisjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Banksjef I statsråd 1985
1994 Sekretær, ikke medlem Steinar Lien 1 219 Underdirektør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Hans Raastad 1 301 Økonomisjef I statsråd 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Steinar Lien 1 219 Underdirektør Av departement 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Linn-Birgitte Rasmussen 2 301 Konsulent Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Hans Raastad 1 301 Økonomisjef I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Turid Hundstad 2 301 Direktør Av departement 1995
1996 Leder Turid Hundstad 2 301 Direktør Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Linn-Birgitte Rasmussen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Hans Raastad 1 301 Økonomisjef I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1997 Leder Turid Hundstad 2 301 Direktør I statsråd 1995 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Linn-Birgitte Rasmussen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995 1997
1997 Vanlig medlem Hans Raastad 1 301 Økonomisjef I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1996 1997