Budsjettsystemutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Budsjettsystemutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Budsjettsystemutvalget
Utvalgsnummer: 16014000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 22.08.1975 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Samordningsutvalget skal være et rådgivende organ overforFinansdepartementet i forbindelse med arbeid for å forbedre statensplanleggings-, budsjett og regnskapssystem. Utvalget skal ha et særligansvar for: Oppstarting, samordning og oppfølging av prøvevir
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 9 0 1 0
1981 Finans- og tolldepartementet 9 9 0 0
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Per Johannesen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kjell G. Skar 1 214 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Per T. Eikeland 1 217 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kjell Kvavik 1 219 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Arvid Werner 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Lystad 1 301 Rasjonaliseringsleder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ida Helliesen 2 301 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Dag Omholt 1 301 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Didrik Dyrnes 1 301 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Rasjonaliseringsdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell G. Skar 1 214 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Per T. Eikeland 1 217 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Henning Gorholt 1 217 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Kvavik 1 219 Underdirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Arvid Werner 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Dag Omholt 1 301 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Didrik Dyrnes 1 301 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Torleif Nesheim 1 301 Rasjonaliseringsleder I statsråd 1981 1981
1982 Vanlig varamedlem Kjell G. Skar 1 214 Underdirektør I statsråd
1982 Vanlig varamedlem Per T. Eikeland 1 217 Underdirektør I statsråd
1982 Vanlig varamedlem Kjell Kvavik 1 219 Underdirektør I statsråd
1982 Vanlig varamedlem Arvid Werner 1 301 Byråsjef I statsråd
1982 Vanlig varamedlem Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør I statsråd
1982 Vanlig varamedlem Dag Omholt 1 301 Underdirektør I statsråd
1982 Vanlig varamedlem Didrik Dyrnes 1 301 Underdirektør I statsråd