Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet
Utvalgsnummer: 16021000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1954
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 25.10.1954 av Finansdepartementet i henhold til vedtak.Reorganisert 1. januar 1964.
Mandat:
Arbeidsutvalget har til oppgave å gi uttalelser og råd tilFinansministeren om den økonomiske situasjon og økonomiske politikk påkort og lang sikt.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 11 0 12 33000 Vedkommende departement
1981 Finans- og tolldepartementet 11 0 5 16000 Annen instans
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 3 18404 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 12 0 3 8477 Vedkommende departement
1984 Finans- og tolldepartementet 12 0 1 33079 Vedkommende departement
1985 Finans- og tolldepartementet 12 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Finans- og tolldepartementet 12 0 0 13554 Vedkommende departement
1987 Finans- og tolldepartementet 12 0 0 0
1988 Finans- og tolldepartementet 12 0 0 0
1989 Finans- og tolldepartementet 12 0 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1971
1980 Leder Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1980 Sekretær, ikke medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig medlem Leiv Torgersen 1 219 Underdirektør Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Per-Chr. Endsjø 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Olaf Sætersdal 1 219 Departementsråd Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Erik Himle 1 220 Departementsråd Av departement
1980 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 235 Departementsråd Av departement
1980 Vanlig medlem Odd Aukrust 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Arnfinn Guldvog 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1954
1980 Vanlig medlem Hermod Skånland 1 301 Direktør Av departement 1960
1980 Vanlig medlem Bjørn Larsen 1 301 Departementsråd Av departement 1975
1981 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1971
1981 Leder Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1981 Sekretær, ikke medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig medlem Leiv Torgersen 1 219 Underdirektør Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Per-Chr. Endsjø 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Olaf Sætersdal 1 219 Departementsråd Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Erik Himle 1 220 Departementsråd Av departement
1981 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 235 Departementsråd Av departement
1981 Vanlig medlem Odd Aukrust 1 301 Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Arnfinn Guldvog 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1954
1981 Vanlig medlem Hermod Skånland 1 301 Direktør Av departement 1960
1981 Vanlig medlem Bjørn Larsen 1 301 Departementsråd Av departement 1975
1982 Sekretær, ikke medlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Underdirektør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Halvor Stenstadvold 1 219 Statssekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Mette Kongshem 2 301 Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Terje Osmundsen 1 301 Personlig Sekret Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Kjell Storvik 1 301 Statssekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Statssekretær Av departement 1982 1982
1983 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1971
1983 Leder Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1983 Sekretær, ikke medlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Underdirektør Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Odd Aukrust 1 217 Forskningsdirektø Av departement 1960
1983 Vanlig medlem Per-Chr. Endsjø 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1977
1983 Vanlig medlem Halvor Stenstadvold 1 219 Statssekretær Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Statssekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Arne Synnes 1 219 Statssekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 235 Departementsråd Av departement 1977
1983 Vanlig medlem Hermod Skånland 1 301 Direktør Av departement 1960
1983 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Terje Osmundsen 1 301 Personlig Sekretæ Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Kjell Storvik 1 301 Statssekretær Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Statssekretær Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Mette Kongshem 2 301 Statssekretær Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Statssekretær Av departement 1983
1984 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1971
1984 Leder Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1984 Sekretær, ikke medlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Underdirektør Av departement 1982
1984 Sekretær, ikke medlem Sigurd Tveitereid 1 301 Underdirektør Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Odd Aukrust 1 217 Forskningsdirektø Av departement 1960
1984 Vanlig medlem Halvor Stenstadvold 1 219 Statssekretær Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Statssekretær Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Arne Synnes 1 219 Statssekretær Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 235 Departementsråd Av departement 1977
1984 Vanlig medlem Hermod Skånland 1 301 Direktør Av departement 1960
1984 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Terje Osmundsen 1 301 Personlig Sekretæ Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Kjell Storvik 1 301 Statssekretær Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Statssekretær Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Erling Eide 1 301 Professor Av departement 1984
1985 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1971
1985 Leder Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1985 Sekretær, ikke medlem Sigurd Tveitereid 1 301 Underdirektør Av departement 1982
1985 Sekretær, ikke medlem Tore Eriksen 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Odd Aukrust 1 217 Fhv. Forskningsdi Av departement 1960
1985 Vanlig medlem Arne Synnes 1 219 Statssekretær Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 235 Departementsråd Av departement 1977
1985 Vanlig medlem Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1960
1985 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Terje Osmundsen 1 301 Personlig Sekretæ Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Kjell Storvik 1 301 Visesentralbanksj Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Statssekretær Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Erling Eide 1 301 Professor Av departement 1984
1986 Leder Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1986 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1971
1986 Leder Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1986 Sekretær, ikke medlem Sigurd Tveitereid 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1982
1986 Sekretær, ikke medlem Tore Eriksen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Arne Synnes 1 219 Gruppesekretær Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 235 Departementsråd Av departement 1977
1986 Vanlig medlem Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1960
1986 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Statssekretær Av departement 1983
1987 Leder Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1987 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1971
1987 Sekretær, ikke medlem Sigurd Tveitereid 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1982
1987 Sekretær, ikke medlem Tore Eriksen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1960
1987 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd Av departement 1982
1988 Leder Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1988 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1971
1988 Sekretær, ikke medlem Sigurd Tveitereid 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1982
1988 Sekretær, ikke medlem Tore Eriksen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1960
1988 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd Av departement 1982
1989 Leder Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1989 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1971
1989 Sekretær, ikke medlem Sigurd Tveitereid 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1982
1989 Sekretær, ikke medlem Tore Eriksen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1960
1989 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd Av departement 1982