Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget)
Utvalgsnummer: 16035000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1963
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 06.06.1963 av Finansdepartementet
Mandat:
Utvalget skal drøfte og gi råd om utvikling og bruk av modeller i denøkonomiske planleggingen. Dette omfatter forslag om prioritering,oppfølging og anvendelse av økonomisk forskning i denne sammenhengen.Utvalgets tilrådninger gis i form av rapporter til
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 8 0 3 2000 Vedkommende departement
1981 Finans- og tolldepartementet 8 0 0 0 Annen instans
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 5 14178 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 9 0 5 13868 Vedkommende departement
1984 Finans- og tolldepartementet 10 0 5 69047 Vedkommende departement
1985 Finans- og tolldepartementet 10 0 7 27050 Vedkommende departement
1986 Finans- og tolldepartementet 10 0 6 3410 Vedkommende departement
1987 Finans- og tolldepartementet 12 0 5 15904
1988 Finans- og tolldepartementet 12 0 6 21937
1989 Finans- og tolldepartementet 12 0 5 30008
1990 Finans- og tolldepartementet 12 0 2 13657
1991 Finans- og tolldepartementet 12 0 0 0
1992 Finans- og tolldepartementet 11 8 6 38142
1993 Finans- og tolldepartementet 11 8 4 34963
1994 Finans- og tolldepartementet 11 8 3 26739
1995 Finans- og tolldepartementet 11 8 6 54938
1996 Finans- og tolldepartementet 11 8 6 59605
1997 Finans- og tolldepartementet 11 8 5 48000
2002 Finansdepartementet 4 82612
2003 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 533 Dosent Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Victor D. Normann 1 1201 Professor Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Per Richard Johansen 1 219 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 533 Dosent Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Victor D. Normann 1 1201 Professor Av departement
1982 Sekretær, ikke medlem Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1976 1982
1983 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1963 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1976 1983
1983 Vanlig medlem Michael Hoel 1 220 Professor Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef Av departement 1963 1983
1983 Vanlig medlem Olav Bjerkholt 1 301 Forskningssjef Av departement 1972 1983
1983 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1977 1983
1983 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 533 Dosent Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Victor D. Normann 1 1201 Professor Av departement 1981 1983
1984 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1963 1984
1984 Medlem og sekretær Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Michael Hoel 1 220 Professor Av departement 1982 1984
1984 Vanlig medlem Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef Av departement 1963 1984
1984 Vanlig medlem Olav Bjerkholt 1 301 Forskningssjef Av departement 1972 1984
1984 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1977 1984
1984 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Victor D. Normann 1 1201 Professor Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Svein Longva 1 301 Forskningssjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Morten Reymert 1 301 Underdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 533 Professor Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor Av departement 1984
1986 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1963 1986
1986 Medlem og sekretær Jon Nicolaisen 1 219 Konsulent Av departement 1986
1986 Medlem og sekretær Jan A. Persson 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Michael Hoel 1 220 Professor Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef Av departement 1963 1986
1986 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1977 1986
1986 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Svein Longva 1 301 Forskningssjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Morten Reymert 1 301 Underdirektør Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Ådne Cappelen 1 301 Forsker Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Erik Biørn 1 301 Professor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 533 Professor Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Victor D. Normann 1 1201 Professor Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor Av departement 1984 1986
1987 Medlem og sekretær Jon Nicolaisen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Medlem og sekretær Jan A. Persson 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Ådne Cappelen 1 301 Forsker Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Erik Biørn 1 301 Professor Av departement 1986
1988 Leder Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1963 1988
1988 Medlem og sekretær Frode Finsås 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef Av departement 1963 1988
1988 Vanlig medlem Morten Reymert 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Ådne Cappelen 1 301 Forskningssjef Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Erik Biørn 1 301 Professor Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Eilev Jansen 1 301 Forskningsdirek Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 533 Professor Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Øystein Olsen 1 219 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Charlotte Koren 2 301 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne Berit Christiansen 2 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan Haaland 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Medlem og sekretær Frode Finsås 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Eilev Jansen 1 301 Forskningsdirek Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Professor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Øystein Olsen 1 219 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Charlotte Koren 2 301 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Anne Berit Christiansen 2 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jan Haaland 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1988
1990 Medlem og sekretær Frode Finsås 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Eilev Jansen 1 301 Forskningsdirek Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Professor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Øystein Olsen 1 219 Forsker Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Anne Berit Christiansen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Charlotte Koren 2 301 Forsker Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Jan Haaland 1 1201 Førsteamanuensis Av departement 1988
1991 Leder Ole K. Hovland 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1991 Medlem og sekretær Frode Finsås 1 301 Byråsjef Av departement 1988 1991
1991 Medlem og sekretær Yngvar Dyvi 1 301 Rådgiver Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ådne Cappelen 1 301 Forskningssjef Av departement 1986 1991
1991 Vanlig medlem Eilev Jansen 1 301 Forskningsdirek Av departement 1988 1991
1991 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Professor Av departement 1988 1991
1991 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Lorents Lorentsen 1 301 Forskningssjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Hilde Olsen 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 533 Professor Av departement 1985 1991
1991 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor Av departement 1984 1991
1991 Vanlig varamedlem Steinar Holden 1 219 Førsteaman Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Anne Berit Christiansen 2 301 Kontorsjef Av departement 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Henning Strand 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Solveig Glomsrød 2 301 Forsker Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Erling Holmøy 1 301 Forsker Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Hans Henrik Scheel 1 301 Rådgiver Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Jan Haaland 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1988 1991
1992 Leder Ole K. Hovland 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1992 Leder Lorents Lorentsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1992 Medlem og sekretær Yngvar Dyvi 1 301 Rådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Hilde Olsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Lars Gunstein Wahl 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1992 Vanlig medlem John Dagsvik 1 301 Forskningssjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Steinar Holden 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Nils Henrik Von Fehr 1 239 Førsteamanuensi Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Henning Strand 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Hans Henrik Scheel 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Solveig Glomsrød 2 301 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Erling Holmøy 1 301 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Karine Nyborg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jan A. Persson 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Linda Orvedal 2 1421 Stipendiat Av departement 1992
1993 Leder Lorents Lorentsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991 1993
1993 Medlem og sekretær Yngvar Dyvi 1 301 Rådgiver Av departement 1991 1993
1993 Medlem og sekretær Mette I. Wikborg 2 301 Rådgiver Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Hans Henrik Scheel 1 219 Fung. Ekspedisj Av departement 1991 1993
1993 Vanlig medlem Tor Jakob Klette 1 220 Seniorforsker Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 301 Professor Av departement 1985 1993
1993 Vanlig medlem Ådne Cappelen 1 301 Forskningssjef Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Professor Av departement 1988 1993
1993 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem John Dagsvik 1 301 Forskningssjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Lars Gunstein Wahl 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992 1993
1993 Vanlig medlem Eilev Jansen 1 602 Forskningsdirek Av departement 1988 1993
1993 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor Av departement 1984 1993
1993 Vanlig varamedlem Steinar Holden 1 219 Professor Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Nils Henrik Von Fehr 1 239 Førsteamanuensi Av departement 1992 1993
1993 Vanlig varamedlem Anne Berit Christiansen 2 301 Kontorsjef Av departement 1988 1993
1993 Vanlig varamedlem Erling Holmøy 1 301 Forsker Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Jan A. Persson 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Karine Nyborg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992 1993
1993 Vanlig varamedlem Ingrid Rasmussen 2 301 Rådgiver Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Inge Skeie 1 301 Underdirektør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Linda Orvedal 2 1421 Førsteamanuensi Av departement 1992 1993
1994 Sekretær, ikke medlem Mette I. Wikborg 2 301 Ridgiver Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Tor Jakob Klette 1 220 Seniorforsker Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Ingrid Rasmussen 2 301 Rådgiver Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Inge Skeie 1 301 Underdirektør Av departement 1993
1995 Leder Lorents Lorentsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Yngvar Dyvi 1 301 Rådgiver Av departement 1991 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Mette I. Wikborg 2 301 Rådgiver Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 301 Professor Av departement 1985 1995
1995 Vanlig medlem Ådne Cappelen 1 301 Forskningssjef Av departement 1986 1995
1995 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Professor Av departement 1988 1995
1995 Vanlig medlem Ingrid Rasmussen 2 301 Rådgiver Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Iulie Aslaksen 2 301 Forsker Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Sigrid Russwurm 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Eilev Jansen 1 602 Forskningsdirek Av departement 1988 1995
1995 Vanlig medlem Kåre Petter Hagen 1 1201 Professor Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Hans Henrik Scheel 1 219 Fung. Ekspedisj Av departement 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Steinar Holden 1 219 Professor Av departement 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Arent Skjæveland 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Tor Jakob Klette 1 220 Seniorforsker Av departement 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Nils Henrik Von Fehr 1 239 Førsteamanuensi Av departement 1992 1995
1995 Vanlig varamedlem Anne Berit Christiansen 2 301 Kontorsjef Av departement 1988 1995
1995 Vanlig varamedlem Erling Holmøy 1 301 Forsker Av departement 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Inge Skeie 1 301 Underdirektør Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Linda Orvedal 2 1421 Førsteamanuensi Av departement 1992 1995
1996 Vanlig medlem Iulie Aslaksen 2 301 Forsker Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Sigrid Russwurm 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Kåre Petter Hagen 1 1201 Professor Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Arent Skjæveland 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1997 Sekretær, ikke medlem Rune Aslaksen 1 301 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Iulie Aslaksen 2 301 Forsker Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Sigrid Russwurm 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Kåre Petter Hagen 1 1201 Professor Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Arent Skjæveland 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1995
2002 Anne Sofie Jore Seniorrådgiver
2002 Hans Henrik Scheel 219 Ekspedisjonssjef
2002 Brita Bye 219 Forsker
2002 Steinar Holden 219 Professor
2002 Per Richard Johansen 219 Seniorrådgiver
2002 Knut Moum 301 Avdelingsdirektør
2002 Ingrid Rasmussen 301 Avdelingsdirektør
2002 Sigrid Russwurm 301 Avdelingsdirektør
2002 Ingvild Svendsen 301 Forsker
2002 Fredrik Wulfsberg 301 Forsker
2002 Taran Fæhn 301 Forsker
2002 Eilev Jansen 301 Forskningsdirektør
2002 Erling Holmøy 301 Forskningssjef
2002 Olav Bjerkholt 301 Professor
2002 Ragnar Nymoen 301 Professor
2002 Asbjørn Rødseth 301 Professor
2002 Marte Sollie 301 Rådgiver
2002 Vebjørn Wiken 301 Seniorrådgiver
2002 Karen Helene Midelfart Knarvik 1201 Forskningssjef
2002 Øystein Thøgersen 1201 Førsteamanuensis
2002 Leder Lorents Gunnar Lorentsen 301 Ekspedisjonssjef
2003 Knut Moum Avdelingsdirektør
2003 Ingrid Rasmussen Avdelingsdirektør
2003 Sigrid Russwurm Avdelingsdirektør
2003 Hans Henrik Scheel Ekspedisjonssjef
2003 Brita Bye Forsker
2003 Ingvild Svendsen Forsker
2003 Fredrik Wulfsberg Forsker
2003 Taran Fæhn Forsker
2003 Eilev Jansen Forskningsdirektør
2003 Karen Helene Midelfart Knarvik Forskningssjef
2003 Erling Holmøy Forskningssjef
2003 Øystein Thøgersen Førsteamanuensis
2003 Olav Bjerkholt Professor
2003 Steinar Holden Professor
2003 Ragnar Nymoen Professor
2003 Asbjørn Rødseth Professor
2003 Marte Sollie Rådgiver
2003 Per Richard Johansen Seniorrådgiver
2003 Anne Sofie Jore Seniorrådgiver
2003 Vebjørn Wiken Seniorrådgiver
2003 Leder Lorents Gunnar Lorentsen Ekspedisjonssjef