Organiseringen og driften av Pengelotteriet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Organiseringen og driften av Pengelotteriet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Organiseringen og driften av Pengelotteriet
Utvalgsnummer: 16039000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal vurdere hensiktsmessigheten av den nåværende ordning,hvoretter driften av Pengelotteriet skjer ved tidsbegrenset avtale medprivat eller statlig selskap/institusjon, mot en ordning med permanentstatlig drift av Pengelotteriet ved en egen frit
Tidsfrist: 1981
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 3 0 7 55000 Vedkommende departement
1981 Finans- og tolldepartementet 3 0 6 73000 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 0 2574 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kjell Grimsvang 1 301 Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Siviløkonom I statsråd 1980 1980