Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven
Utvalgsnummer: 16048000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 20.08.1982 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal vurdere behovet for fortsatt å ha en valutalovgivningsom sammen med andre virkemidler inngår i den stabiliseringspolitiskestyring av norsk økonomi. Særlig vekt skal legges på de valutamessigeog penge- og kredittpolitiske hensyn, herunder øns
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Finans- og tolldepartementet 9 8 9 43786 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 9 8 17 115817 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Kjell Storvik 1 301 Statssekretær I statsråd 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Åsmund Berge 1 301 Konsulent Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Byråsjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Ulf Sand 1 219 Avdelingsleder I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Egil Bakke 1 220 Avdelingsdirektø I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Administrerende I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Assisterende Dir I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Salve Sandvik 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1982
1982 Vanlig varamedlem Kari Lynne 2 213 Konsulent I statsråd 1982
1982 Vanlig varamedlem Geir Saastad 1 219 Avdelingssjef Av andre 1982
1982 Vanlig varamedlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Stein Reegård 1 219 Lo-Økonom Av andre 1982
1982 Vanlig varamedlem Ingvar Strøm 1 301 Avdelingsdirektø Av andre 1982
1982 Vanlig varamedlem Per Steina 1 301 Kontorsjef I statsråd 1982
1982 Vanlig varamedlem Knut H. Lykke 1 301 Seksjonsleder Av andre 1982
1982 Vanlig varamedlem Olav Vannebo 1 533 Byråsjef Av andre 1982
1983 Leder Kjell Storvik 1 301 Statssekretær I statsråd 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Åsmund Berge 1 301 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Byråsjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Ulf Sand 1 219 Direktør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Egil Bakke 1 220 Prisdirektør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Salve Sandvik 1 1246 Direksjonssekretæ I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Kari Lynne 2 213 Konsulent I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Geir Saastad 1 219 Advokat Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Stein Reegård 1 219 Økonom Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Ingvar Strøm 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Per Steina 1 301 Kontorsjef I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Knut H. Lykke 1 301 Seksjonsleder Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Olav Vannebo 1 533 Byråsjef Av departement 1982