Børsrådet ved Oslo Børs

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Børsrådet ved Oslo Børs" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Børsrådet ved Oslo Børs
Utvalgsnummer: 16069000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 21.12.1988 i henhold til Lov om verdipapirbørs17. juni 1988.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Finans- og tolldepartementet 27 27 3 320000
1991 Finans- og tolldepartementet 27 27 3 215000
1992 Finans- og tolldepartementet 27 27 3 135500
1993 Finans- og tolldepartementet 27 27 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 27 27 5 161000
1995 Finans- og tolldepartementet 27 27 5 142500
1996 Finans- og tolldepartementet 27 27 3 125500
1997 Finans- og tolldepartementet 27 27 5 173122
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Einar Magnussen 1 301 Direktør I statsråd 1988
1990 Nestleder Lucy Caroline Smith 2 301 Professor I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Leif Eide 1 215 Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Fhv. Rasjonalis I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Tone Ofstad 2 219 Lovrådgiver Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Erik Wahlstrøm 1 301 Advokat I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Mai-Lill Ibsen 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Norunn Dale Seland 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Kjell Grimsvang 1 301 Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Kirsten Andersen 2 301 Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Thorbjørn Gjølstad 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Marit Wiig 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Bente Thomassen 2 301 Finanssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Karl Glad 1 301 Konsernsjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Erik Orskaug 1 301 Økonom I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Tor Moursund 1 301 Styreformann I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Svein E. Amundsen 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Anne Tharaldsen 2 301 Noteringssjef Av andre 1989
1990 Vanlig medlem John P. Tollefsen 1 301 Noteringssjef Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Atle Johnsen 1 1103 Førsteamanuensis I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Liv Hatland 2 1201 Adm. Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Rolf Westfal-Larsen 1 1201 Skipsreder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Klaus Berg 1 1601 Banksjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1601 Viseadm. Direkt Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kristin Røst Lund 2 213 Sekretær Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Per Broch Mathiesen 1 215 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Karl-Olav Hovden 1 217 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Jon Giverholt 1 220 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Erik Engebretsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Arve Nordheim 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Svein Longva 1 301 Forskningssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Ann Kristin Westberg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Ann M. Brændvang 2 301 Lovrådgiver I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Terje Ligodt 1 301 Økonomisk Rådgi I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Ingjerd Tørring 2 301 Rådgiver I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Marit Høvding 2 301 Regnskapssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Carl Faye-Schøll 1 301 Sekretariatlede I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Rolf Myrbostad 1 301 Edb-Konsulent Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Gunn Værsted 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Sjaastad 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Jørgen Faye 1 1201 Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Kai Kriyger 1 1201 Professor I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Ivar Sollie 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Werner Åldstedt 1 1601 Fhv. Fondsmegle I statsråd 1988
1991 Leder Einar Magnussen 1 301 Direktør I statsråd 1988
1991 Leder Lucy Caroline Smith 2 301 Professor I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig medlem Kristin Røst Lund 2 213 Sekretær Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Leif Eide 1 215 Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Fhv. Rasjonalis I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Tone Ofstad 2 219 Lovrådgiver Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Erik Wahlstrøm 1 301 Advokat I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Mai-Lill Ibsen 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Norunn Dale Seland 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Kirsten Andersen 2 301 Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Thorbjørn Gjølstad 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Marit Wiig 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Bente Thomassen 2 301 Finanssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Karl Glad 1 301 Konsernsjef I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Erik Orskaug 1 301 Økonom I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Tor Moursund 1 301 Styreformann I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Svein E. Amundsen 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Anne Tharaldsen 2 301 Noteringssjef Av andre 1989
1991 Vanlig medlem John P. Tollefsen 1 301 Noteringssjef Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Trond Weltzien 1 301 Adm. Direk Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jarl Whist 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Erlend Hansen 1 301 Bedriftsøk Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Atle Johnsen 1 1103 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Liv Hatland 2 1201 Adm. Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Rolf Westfal-Larsen 1 1201 Skipsreder Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Klaus Berg 1 1601 Banksjef I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1601 Viseadm. Direkt Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Petter Endsjø 1 213 Noteringsl Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Per Broch Mathisen 1 215 Adm. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Karl-Olav Hovden 1 217 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Jon Giverholt 1 220 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Erik Engebretsen 1 301 Adm. Direk I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Arve Nordheim 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Terje Ligodt 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Svein Longva 1 301 Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Ann Kristin Westberg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Ann M. Brændvang 2 301 Lovrådgiver I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Ingjerd Tørring 2 301 Rådgiver I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Marit Høvding 2 301 Regnskapssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Carl Faye-Schøll 1 301 Sekretariatlede I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Rolf Myrbostad 1 301 Edb-Konsulent Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Gunn Værsted 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokatfullmekt Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Knut Weum 1 301 Avdelingsl Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Geirr Ellefsen 1 301 Underdirek Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Sjaastad 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Jørgen Faye 1 1201 Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Kai Kriyger 1 1201 Professor I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Ivar Sollie 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Werner Åldstedt 1 1601 Fhv. Fondsmegle I statsråd 1988
1992 Leder Einar Magnussen 1 301 Direktør I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig medlem Kristin Røst Lund 2 213 Sekretær Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Leif Eide 1 215 Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Fhv. Rasjonalis I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Tone Ofstad 2 219 Lovrådgiver Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Erik Wahlstrøm 1 301 Advokat I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Norunn Dale Seland 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Mai-Lill Ibsen 2 301 Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Kirsten Andersen 2 301 Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Thorbjørn Gjølstad 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Bente Thomassen 2 301 Finanssjef I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Svein E. Amundsen 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Anne Tharaldsen 2 301 Noteringssjef Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Gunn Værsted 2 301 Adm. Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Jarl Whist 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Trond Weltzien 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Cato Kjølstad 1 301 Økonom I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Atle Johnsen 1 1103 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Bjørn Sjaastad 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Liv Hatland 2 1201 Adm. Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Rolf Westfal-Larsen 1 1201 Skipsreder Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Klaus Berg 1 1601 Banksjef I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1624 Viseadm. Direkt Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Per Broch Mathisen 1 215 Adm. Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Karl-Olav Hovden 1 217 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Tore Nag 1 219 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jon Giverholt 1 220 Konserndirektør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Asle Aarbakke 1 220 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Svein Longva 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Erik Engebretsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Arve Nordheim 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Terje Ligodt 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Ann M. Brændvang 2 301 Lovrådgiver I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Ingjerd Tørring 2 301 Rådgiver I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Marit Høvding 2 301 Regnskapssjef I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Rolf Myrbostad 1 301 Edb-Konsulent Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Knut Weum 1 301 Avdelingsleder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Petter Endsjø 1 301 Noteringsleder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Erlend Hansen 1 301 Økonom Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ingunn Asla 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Geirr Ellefsen 1 301 Underdirektør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Rolf Egil Tønnessen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Sigurd Aune 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Jørgen Faye 1 1201 Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Kai Kriyger 1 1201 Professor I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Svein Steen Thomassen 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ivar Sollie 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Werner Åldstedt 1 1601 Fhv. Fondsmegle I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Kristin Røst Lund 2 213 Sekretær Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Leif Eide 1 215 Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Fhv. Rasjonalis I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Tone Ofstad 2 219 Lovridgiver Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Bengt A. Rem 1 230 Avdelingsleder Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Direktør Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Erik Wahlstrøm 1 301 Advokat I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Norunn Dale Seland 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Mai-Lill Ibsen 2 301 Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Kirsten Andersen 2 301 Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Thorbjørn Gjølstad 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Bente Thomassen 2 301 Finanssjef I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Svein E. Amundsen 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Anne Tharaldsen 2 301 Noteringssjef Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Gunn Værsted 2 301 Adm. Direktør Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Trond Weltzien 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Cato Kjølstad 1 301 Siviløkonom I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Ebba Lie 2 301 Økonom Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Atle Johnsen 1 1103 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Bjørn Sjaastad 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Liv Hatland 2 1201 Adm. Direktør Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Klaus Berg 1 1601 Banksjef I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1624 Adm. Direktør Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Per Broch Mathisen 1 215 Adm. Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Karl-Olav Hovden 1 217 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Tore Nag 1 219 Divisjonsdirekt Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jon Giverholt 1 220 Konserndirektør I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Asle Aarbakke 1 220 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Bodil Østby 2 220 Noteringsleder Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Svein Longva 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Erik Engebretsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Arve Nordheim 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Ann M. Brændvang 2 301 Lovridgiver I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Marit Høvding 2 301 Regnskapssjef I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Ingjerd Tørring 2 301 Ridgiver I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Rolf Myrbostad 1 301 Edb-Konsulent Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Petter Endsjø 1 301 Noteringsleder Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Ingunn Asla 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Erlend Hansen 1 301 Siviløkonom Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Geirr Ellefsen 1 301 Underdirektør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Rolf Egil Tønnessen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Sigurd Aune 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Jørgen Faye 1 1201 Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Kai Kriyger 1 1201 Professor I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Svein Steen Thomassen 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Ivar Sollie 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Werner Åldstedt 1 1601 Fhv. Fondsmegle I statsråd 1988
1994 Leder Arent M. Henriksen 1 1627 Direktør I statsråd 1994
1994 Nestleder Gunnar Vefling 1 219 Lagdommer I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Tom Knoff 1 217 Adm Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Tone Ofstad 2 219 Dommerfullmekti Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Åsmund Paulsen 1 219 Adm Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Ass Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Bengt A. Rem 1 230 Avdelingsleder Av andre 1993 1994
1994 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Mai-Lill Ibsen 2 301 Direktør I statsråd 1988 1994
1994 Vanlig medlem Bente Thomassen 2 301 Finanssjef I statsråd 1988 1994
1994 Vanlig medlem Svein E. Amundsen 1 301 Viseadm Direkt I statsråd 1988 1994
1994 Vanlig medlem Gunn Værsted 2 301 Adm Direktør Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Trond Weltzien 1 301 Adm Direktør Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Ridgiver I statsråd 1991 1994
1994 Vanlig medlem Cato Kjølstad 1 301 Siviløkonom I statsråd 1991 1994
1994 Vanlig medlem Ebba Lie 2 301 Økonom Av andre 1993 1994
1994 Vanlig medlem Jan S Hellstrøm 1 301 Adm Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Hilde Fo Brun 2 301 Advokat I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Eli Telhaug 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Eirik Bunæs 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Leiv Askvig 1 301 Bevillingsinneh I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Geir Misund 1 301 Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Leiv Lea Nergaard 1 301 Konserndirektør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Stig Berge 1 301 Lovridgiver Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Elisabet Enger 2 301 Ridmann I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Anita Roarsen 2 301 Statsautorisert I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Siri Fürst 2 301 Vice President I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Rune Sagbraaten 1 Adm Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Per Broch Mathisen 1 215 Adm Direktør I statsråd 1988 1994
1994 Vanlig varamedlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Harald Bøhn 1 217 Ass Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Tore Nag 1 219 Divisjonsdirekt Av departement 1992 1994
1994 Vanlig varamedlem Nigel Wilson 1 219 Adm Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Karoline Bøhler 2 219 Advokatfullmekt I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Marianne Vollan 2 219 Førstekonsulent Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Asle Aarbakke 1 220 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Bodil Østby 2 220 Noteringsleder Av andre 1993 1994
1994 Vanlig varamedlem Vigdis Diesen 2 227 Rådgiver I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Adm Direktør I statsråd 1988 1994
1994 Vanlig varamedlem Ann M. Brændvang 2 301 Lovridgiver I statsråd 1988 1994
1994 Vanlig varamedlem Frede Aa Rognlien 1 301 Advokat I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Tom Kolvig 1 301 Ass Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Ellen Ronæss 2 301 Avdelingsleder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ellen Horneland 2 301 Politisk Rådgiv I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Olaug Svarva 2 301 Porteføljeforva I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Hilde Johansen 2 301 Sjefskonsulent I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Karl H Sigurdssøn 1 301 Statsautorisert I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem John Ola Birkeland 1 602 Økonomidirektør I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Tom Vida Rygh 1 722 Adm Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Berit Rian 2 1601 Finansdirektør Av departement 1994
1995 Leder Arent M. Henriksen 1 1627 Direktør I statsråd 1994
1995 Nestleder Gunnar Vefling 1 219 Lagdommer I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Tom Knoff 1 217 Adm. Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Åsmund Paulsen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Ass. Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Jan S Hellstrøm 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Eli Telhaug 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Eirik Bunæs 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Leiv Askvig 1 301 Bevillingsinneh I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Geir Misund 1 301 Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Leiv Lea Nergaard 1 301 Konserndirektør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Stig Berge 1 301 Lovrådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Elisabet Enger 2 301 Rådmann I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Anita Roarsen 2 301 Statsautorisert I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Siri Fürst 2 301 Vice President I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Petter Berge 1 301 Banksjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Rune Sagbraaten 1 Adm. Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Thomas Nordtømme 1 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Harald Bøhn 1 217 Ass. Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Nigel Wilson 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Karoline Bøhler 2 219 Advokatfullmekt I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Marianne Vollan 2 219 Førstekonsulent Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Vigdis Diesen 2 227 Rådgiver I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Frede Aa Rognlien 1 301 Advokat I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Tom Kolvig 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Ellen Ronæss 2 301 Avdelingssjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Olaug Svarva 2 301 Porteføljeforva I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Hilde Johansen 2 301 Sjefskonsulent I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Karl H Sigurdssøn 1 301 Statsautorisert I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Grete Zimmer 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem John Ola Birkeland 1 602 Økonomidirektør I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Tom Vida Rygh 1 722 Adm. Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Søren Gunnar Thorsdal 1 806 Fylkesrådmann Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Berit Rian 2 1601 Finansdirektør Av departement 1994
1996 Leder Arent M. Henriksen 1 1627 Ordfører I statsråd 1994
1996 Nestleder Gunnar Vefling 1 219 Lagdommer I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Tom Knoff 1 217 Adm. Direktør I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Ass. Direktør I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Jan S. Hellstrøm 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Eli Telhaug 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Eirik Bunæs 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Leiv Askvig 1 301 Bevillingsinneh I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Geir Misund 1 301 Direktør I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Leiv Lea Nergaard 1 301 Konserndirektør I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Stig Berge 1 301 Lovrådgiver Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Elisabeth E. Knudsen 2 301 Rådmann I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Anita Roarsen 2 301 Statsautorisert I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Siri Fürst 2 301 Vice President I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Petter Berge 1 301 Banksjef Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Serge Fjærvoll 1 301 Analytiker Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Erik Garaas 1 626 Konserndirektør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Thomas Nordtømme 1 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Harald Bøhn 1 217 Ass. Direktør I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Nigel Wilson 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Karoline Lennartson 2 219 Advokatfullmekt I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Marianne Vollan 2 219 Førstekonsulent Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Atle Degré 1 219 Advokat Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Dag Erik Rasmussen 1 219 Advokat Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Vigdis Diesen 2 227 Rådgiver I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Frede Aas Rognlien 1 301 Advokat I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Tom Kolvig 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Ellen Ronæss 2 301 Avdelingssjef Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Olaug Svarva 2 301 Porteføljeforva I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Hilde Johansen 2 301 Sjefskonsulent I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Karl H. Sigurdssøn 1 301 Statsautorisert I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Grete Zimmer 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Anne Grethe Dalane 2 301 Avdelingssjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Torkild Varran 1 301 Banksjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem John Olav Birkeland 1 602 Økonomidirektør I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Tom Vidar Rygh 1 722 Adm. Direktør I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Søren Gunnar Thorsdal 1 806 Fylkesrådmann Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Berit Rian 2 1601 Finansdirektør Av departement 1994
1997 Leder Arent M. Henriksen 1 1627 Ordfører I statsråd 1994
1997 Nestleder Gunnar Vefling 1 219 Lagdommer I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Tom Knoff 1 217 Adm. Direktør I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Ass. Direktør I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Helge Stray 1 219 Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Jan S. Hellstrøm 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Eli Telhaug 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Eirik Bunæs 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Leiv Askvig 1 301 Bevillingsinneh I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Leiv Lea Nergaard 1 301 Konserndirektør I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Stig Berge 1 301 Lovrådgiver Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Elisabeth E. Knudsen 2 301 Rådmann I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Anita Roarsen 2 301 Statsautorisert I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Siri Fürst 2 301 Vice President I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Petter Berge 1 301 Banksjef Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Serge Fjærvoll 1 301 Analytiker Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Gro Granden 2 301 Rådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Tone Ofstad 2 301 Lovrådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Erik Garaas 1 626 Konserndirektør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Thomas Nordtømme 1 Adm. Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Harald Bøhn 1 217 Ass. Direktør I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Karoline Lennartson 2 219 Advokatfullmekt I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Marianne Vollan 2 219 Førstekonsulent Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Atle Degré 1 219 Advokat Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Dag Erik Rasmussen 1 219 Advokat Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Vigdis Diesen 2 227 Rådgiver I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Frede Aas Rognlien 1 301 Advokat I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Tom Kolvig 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Ellen Ronæss 2 301 Avdelingssjef Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Olaug Svarva 2 301 Porteføljeforva I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Hilde Johansen 2 301 Sjefskonsulent I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Karl H. Sigurdssøn 1 301 Statsautorisert I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Anne Grethe Dalane 2 301 Avdelingssjef Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Torkild Varran 1 301 Banksjef Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Lisbeth Lindberg 2 301 Informasjonsdir Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem John Olav Birkeland 1 602 Økonomidirektør I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Jorid Sønju 2 705 Rådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Søren Gunnar Thorsdal 1 806 Fylkesrådmann Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Arne Holtan 1 1201 Finansdirektør Av departement 1996