Banklovkommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Banklovkommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Banklovkommisjonen
Utvalgsnummer: 16070000
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Mandat:
Banklovkommisjonen skal gjennomgå finansinstitusjons- ogkredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning ogrevisjon. Kommisjonen skal fremlegge utkast til lovregler ombetalingsformidling, herunder om betalings- og kredittkort. Videreskal den fre
Tidsfrist: 1993
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Finans- og tolldepartementet 21 0 21 714448
1991 Finans- og tolldepartementet 21 0 34 1623048
1992 Finans- og tolldepartementet 19 0 33 1514376
1993 Finans- og tolldepartementet 19 0 0 1468818
1994 Finans- og tolldepartementet 19 0 15 1587077
1995 Finans- og tolldepartementet 19 0 12 1217773
1996 Finans- og tolldepartementet 19 0 10 1341946
1997 Finans- og tolldepartementet 19 0 11 990271
2002 Finansdepartementet 12 2086754
2003 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Tor Moursund 1 301 Styreformann I statsråd 1990
1990 Nestleder Steinar Tjomsland 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Atle Torvund 1 219 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Inger Johanne Furuberg 2 231 Sekretær Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Sven Iver Steen 1 301 Advokat Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Else Bøthun 2 301 Rådgiver Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Hans Henrik Klouman 1 706 Advokat Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Tor Kobberstad 1 104 Adm. Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Evelyn Raknerud 2 122 Hovedtillitsval I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Per Melsom 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Frank Myhre 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokatfullmekt I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Synneva Vethe 2 301 Direksjonssekre I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Lagdommer I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Bernt Nyhagen 1 301 Lovrådgiver I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Carsten Smith 1 301 Professor I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Ragnhild Fusdahl 2 1902 Disponent I statsråd 1990
1991 Leder Tor Moursund 1 301 Styreformann I statsråd 1990
1991 Leder Erling Chr. Selvig 1 301 Professor Av departement 1991
1991 Nestleder Steinar Tjomsland 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Atle Torvund 1 219 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Inger Johanne Furuberg 2 231 Sekretær Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Sven Iver Steen 1 301 Advokat Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Else Bøthun 2 301 Rådgiver Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Veslemøy Fiske Pettersen 2 301 Sekretær Av departement 1991
1991 Sekretær, ikke medlem Hans Henrik Klouman 1 706 Advokat Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Tor Kobberstad 1 104 Adm. Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Evelyn Raknerud 2 122 Hovedtillitsval I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Per Melsom 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Frank Myhre 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokatfullmekt I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Synneva Vethe 2 301 Direksjonssekre I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Carsten Smith 1 301 Høyesterettsjus I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Lagdommer I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Bernt Nyhagen 1 301 Lovrådgiver I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Terje Ligodt 1 301 Ass. Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Ragnhild Fusdahl 2 1902 Disponent I statsråd 1990
1992 Leder Erling Chr. Selvig 1 301 Professor Av departement 1991
1992 Nestleder Bernt Nyhagen 1 301 Direktør I statsråd 1990
1992 Nestleder Steinar Tjomsland 1 301 H.R.Dommer I statsråd 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Atle Torvund 1 219 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Sven Iver Steen 1 301 Advokat Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Else Bøthun 2 301 Rådgiver Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Veslemøy Fiske Pettersen 2 301 Sekretær Av departement 1991
1992 Sekretær, ikke medlem Hans Henrik Klouman 1 706 Advokat Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Tor Kobberstad 1 104 Adm. Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Evelyn Raknerud 2 122 Hovedtillitsval I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Asbjørn Fidjestøl 1 213 Ass. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Frank Myhre 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Per Melsom 1 301 Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Carsten Smith 1 301 Høyesterettsjus I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Lagdommer I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Terje Ligodt 1 301 Ass. Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Rolf A. Skomsvold 1 301 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Ragnhild Fusdahl 2 1902 Disponent I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Per Christiansen 1 9960 Ambassaderåd I statsråd 1990
1993 Leder Erling Chr. Selvig 1 301 Professor Av departement 1991
1993 Nestleder Bernt Nyhagen 1 301 Direktør I statsråd 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Sven Iver Steen 1 301 Advokat Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Else Bøthun 2 301 Rådgiver Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Veslemøy Fiske Pettersen 2 301 Sekretær Av departement 1991
1993 Sekretær, ikke medlem Hans Henrik Klouman 1 706 Advokat Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Per Christiansen 1 0 Ambassaderåd I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Tor Kobberstad 1 104 Adm. Direktør I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Evelyn Raknerud 2 122 Hovedtillitsval I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Asbjørn Fidjestøl 1 213 Ass. Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Frank Myhre 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Banksjef I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Per Melsom 1 301 Direktør I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Lagdommer I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Rolf A. Skomsvold 1 301 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Ragnhild Fusdahl 2 1902 Disponent I statsråd 1990
1994 Leder Erling Chr. Selvig 1 301 Professor Av departement 1991
1994 Nestleder Bernt Nyhagen 1 301 Direktør I statsråd 1990
1994 Sekretær, ikke medlem Sven Iver Steen 1 301 Advokat Av departement 1990
1994 Sekretær, ikke medlem Else Bøthun 2 301 Kontorsjef Av departement 1990
1994 Sekretær, ikke medlem Veslemøy Fiske Pettersen 2 301 Sekretær Av departement 1991
1994 Sekretær, ikke medlem Kari Lærum 2 301 Sekretær Av andre 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Hans Henrik Klouman 1 706 Advokat Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Per Christiansen 1 Ambassaderåd I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Tor Kobberstad 1 104 Viseadm Direkt I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Evelyn Raknerud 2 122 Hovedtillitsval I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Asbjørn Fidjestøl 1 213 Ass Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Adm Direktør I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Frank Myhre 1 301 Adm Direktør I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Per Melsom 1 301 Direktør I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv Direktør I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Førstebyfogd I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Rolf A. Skomsvold 1 301 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Ragnhild Fusdahl 2 1902 Disponent I statsråd 1990
1995 Leder Erling Chr. Selvig 1 301 Professor Av departement 1991
1995 Nestleder Bernt Nyhagen 1 301 Direktør I statsråd 1990
1995 Sekretær, ikke medlem Sven Iver Steen 1 301 Advokat Av departement 1990
1995 Sekretær, ikke medlem Else Bøthun 2 301 Kontorsjef Av departement 1990
1995 Sekretær, ikke medlem Kari Lærum 2 301 Sekretær Av andre 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Boddvar Kaale 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Hans Henrik Klouman 1 706 Advokat Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Per Christiansen 1 Ambassaderåd I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Tor Kobberstad 1 104 Viseadm. Direkt I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Evelyn Raknerud 2 122 Hovedtillitsval I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Asbjørn Fidjestøl 1 213 Ass. Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Eystein Gjelsvik 1 213 Økonomisk Rådgi Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Lagdommer I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Forbrukerombud Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Olav Breck 1 233 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Frank Myhre 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Førstebyfogd I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Per Melsom 1 301 Juridisk Rådgiv I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Rolf A. Skomsvold 1 301 Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Erling G. Rikheim 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Marius Nygaard Haug 1 301 Sjefsjurist Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1995 Vanlig medlem Ottar Dalsøren 1 1428 Hovedtillitsval Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Ragnhild Fusdahl 2 1902 Disponent I statsråd 1990
1996 Leder Erling Chr. Selvig 1 301 Professor Av departement 1991
1996 Nestleder Bernt Nyhagen 1 301 Direktør I statsråd 1990
1996 Sekretær, ikke medlem Sven Iver Steen 1 301 Advokat Av departement 1990
1996 Sekretær, ikke medlem Else Bøthun 2 301 Kontorsjef Av departement 1990
1996 Sekretær, ikke medlem Kari Lærum 2 301 Sekretær Av andre 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Boddvar Kaale 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Hans Henrik Klouman 1 706 Advokat Av departement 1990
1996 Vanlig medlem Tor Kobberstad 1 104 Viseadm. Direkt I statsråd 1990
1996 Vanlig medlem Asbjørn Fidjestøl 1 213 Ass. Direktør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Eystein Gjelsvik 1 213 Økonomisk Rådgi Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1996 Vanlig medlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1996 Vanlig medlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Forbrukerombud Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Olav Breck 1 233 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Frank Myhre 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1996 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat I statsråd 1990
1996 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør I statsråd 1990
1996 Vanlig medlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Førstebyfogd I statsråd 1990
1996 Vanlig medlem Per Melsom 1 301 Juridisk Rådgiv I statsråd 1990
1996 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1990
1996 Vanlig medlem Rolf A. Skomsvold 1 301 Direktør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Erling G. Rikheim 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Marius Nygaard Haug 1 301 Sjefsjurist Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Sigrid Melsom 2 301 Direksjonssekre Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1996 Vanlig medlem Ottar Dalsøren 1 1428 Hovedtillitsval Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Ragnhild Fusdahl 2 1902 Disponent I statsråd 1990
1997 Leder Erling Chr. Selvig 1 301 Professor Av departement 1991
1997 Nestleder Bernt Nyhagen 1 301 Direktør I statsråd 1990
1997 Sekretær, ikke medlem Sven Iver Steen 1 301 Advokat Av departement 1990
1997 Sekretær, ikke medlem Else Bøthun 2 301 Kontorsjef Av departement 1990
1997 Sekretær, ikke medlem Kari Lærum 2 301 Sekretær Av andre 1994
1997 Sekretær, ikke medlem Boddvar Kaale 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1997 Sekretær, ikke medlem Hans Henrik Klouman 1 706 Advokat Av departement 1990
1997 Vanlig medlem Tor Kobberstad 1 104 Viseadm. Direkt I statsråd 1990
1997 Vanlig medlem Asbjørn Fidjestøl 1 213 Ass. Direktør Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Eystein Gjelsvik 1 213 Økonomisk Rådgi Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1997 Vanlig medlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1990
1997 Vanlig medlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Forbrukerombud Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Olav Breck 1 233 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Frank Myhre 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1997 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat I statsråd 1990
1997 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør I statsråd 1990
1997 Vanlig medlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Førstebyfogd I statsråd 1990
1997 Vanlig medlem Per Melsom 1 301 Juridisk Rådgiv I statsråd 1990
1997 Vanlig medlem Rolf A. Skomsvold 1 301 Direktør Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Erling G. Rikheim 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Marius Nygaard Haug 1 301 Juridisk Leder Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Sigrid Melsom 2 301 Direksjonssekre Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Direktør I statsråd 1990
1997 Vanlig medlem Ottar Dalsøren 1 1428 Hovedtillitsval Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Ragnhild Fusdahl 2 1902 Disponent I statsråd 1990
2002 Tor Kobberstad 104 Direktør
2002 Eystein Gjelsvik 213 Økonomisk Rådgiver
2002 Jan Arild Halvorsen 217 Ekspedisjonssjef
2002 Øivind Fegth Knutsen 219 Advokat
2002 Hilde Merethe Berg 219 Avdelingsdirektør
2002 Øystein Løining 219 Avdelingsdirektør
2002 Olav Breck 233 Avdelingsdirektør
2002 Arnhild Dordi Gjønnes 301 Advokat
2002 Erling G. Rikheim 301 Advokat
2002 Sven Iver Steen 301 Advokat
2002 Per Anders Stalheim 301 Direktør
2002 Rolf A. Skomsvold 301 Direktør
2002 Per Durmann Melsom 301 Fhv. Direktør
2002 Eva Nygaard Ottesen 301 Førstebyfogd
2002 Gudrun Rogdaberg 301 Førstekonsulent
2002 Grete Faremo 301 Konserndirektør
2002 Kari Lærum 301 Legesekretær
2002 Kari Sjørholt 301 Rådgiver
2002 Kjersti Elvestad 301 Spesialrådgiver
2002 Arne Lyng 301 Spesialrådgiver
2002 Olav Vannebo 533 Direktør
2002 Ottar Dalsøren 1428 Kst. Banksjef
2002 Ragnhild Fusdahl 1902 Disponent
2002 Leder Erling Chr. Selvig 301 Professor
2002 Nestleder Bernt Nyhagen 301 Direktør
2003 Arnhild Dordi Gjønnes Advokat
2003 Øivind Fegth Knutsen Advokat
2003 Erling G. Rikheim Advokat
2003 Sven Iver Steen Advokat
2003 Hilde Merethe Berg Avdelingsdirektør
2003 Olav Breck Avdelingsdirektør
2003 Øystein Løining Avdelingsdirektør
2003 Tor Kobberstad Direktør
2003 Per Anders Stalheim Direktør
2003 Rolf A. Skomsvold Direktør
2003 Olav Vannebo Direktør
2003 Ragnhild Fusdahl Disponent
2003 Jan Arild Halvorsen Ekspedisjonssjef
2003 Per Durmann Melsom Fhv. Direktør
2003 Eva Nygaard Ottesen Førstebyfogd
2003 Gudrun Rogdaberg Førstekonsulent
2003 Grete Faremo Konserndirektør
2003 Ottar Dalsøren Kst. Banksjef
2003 Kari Lærum Legesekretær
2003 Eystein Gjelsvik Økonomisk Rådgiver
2003 Kari Sjørholt Rådgiver
2003 Kjersti Elvestad Spesialrådgiver
2003 Arne Lyng Spesialrådgiver
2003 Leder Erling Chr. Selvig Professor
2003 Nestleder Bernt Nyhagen Direktør