Overføringsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Overføringsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Overføringsutvalget
Utvalgsnummer: 16077000
Opprettelsesår: 1992
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 09.10.92.
Mandat:
Gjennomgå statsbudsjettets overføringer.Tilrå innsparingsforslag på 5 milliarder kroner, som er konkretisertslik at dette kan innarbeides i statsbudsjettet for 1994.
Tidsfrist: 1993
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1992 Finans- og tolldepartementet 11 0 0 0
1993 Finans- og tolldepartementet 11 0 10 754000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1992 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Avdelingsleder I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 227 Sjefssekretær I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Morten Steenstrup 1 301 Advokat I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Kari Gjesteby 2 301 Direktør I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Hans Andreas Limi 1 301 Generalsekretær I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Per Kleppe 1 301 Pensjonist I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Ann Lisbet Brathaug 2 301 Planlegger I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Borghild Yrkje 2 1146 Ordfører I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Svenn-Åge Dahl 1 1201 Forsker I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 227 Sjefssekretær I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Morten Steenstrup 1 301 Advokat I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Kari Gjesteby 2 301 Direktør I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Hans Andreas Limi 1 301 Generalsekretær I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Per Kleppe 1 301 Pensjonist I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Ann Lisbet Brathaug 2 301 Planlegger I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Borghild Yrkje 2 1146 Ordfører I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Svenn-Åge Dahl 1 1201 Forsker I statsråd 1992