"Grønn skattekommisjon"

Denne siden viser opplysninger om utvalget ""Grønn skattekommisjon"" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: "Grønn skattekommisjon"
Utvalgsnummer: 16084000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 09.12.1994.
Mandat:
Vurdere nærmere hvilken rolle skatte- og avgiftspolitikken kan spille for å oppnå både økt sysselsetting og et bedre miljø i et langsiktig perspektiv.
Tidsfrist: 1996
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Finans- og tolldepartementet 16 0 0 0
1995 Finans- og tolldepartementet 16 0 9 1842595
1996 Finans- og tolldepartementet 16 0 8 903902
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Bernt H. Lund 1 301 Fhv Ambassadør I statsråd 1994
1994 Nestleder Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Nils Axe Braathen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Frode Finsås 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Karl Göran Mäler 1 Professor I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Eystein Gjelsvik 1 213 Økonomisk Ridgi I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Tore Raasok 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Ingeborg Rasmussen 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Michael Hoel 1 220 Professor I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Atle Fretheim 1 220 Ridgiver I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Solveig Glomsrød 2 301 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Sveinung Oftedal 1 301 Prosjektleder I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Gro Merete Brækken 2 301 Viseadm Direkt I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Idun Nytun Christie 2 401 Fylkesjordsjef Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Vidar Christiansen 1 625 Professor I statsråd 1994
1995 Leder Bernt H. Lund 1 301 Fhv. Ambassadør I statsråd 1994
1995 Nestleder Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Nils Axe Braathen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Frode Finsås 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Torkel Bugten 1 301 Konsulent Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Anne Camilla Brendemoen 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Inger-Lise Olsen 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Bent Arne Sæther 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Tone Tinnes 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Karl Göran Mäler 1 Professor I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Eystein Gjelsvik 1 213 Økonomisk Rådgi I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Tore Raasok 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Ingeborg Rasmussen 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Michael Hoel 1 220 Professor I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Atle Fretheim 1 220 Rådgiver I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Solveig Glomsrød 2 301 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Sveinung Oftedal 1 301 Prosjektleder I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Gro Merete Brækken 2 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Idun Nytun Christie 2 401 Fylkesjordsjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Vidar Christiansen 1 625 Professor I statsråd 1994
1996 Leder Bernt H. Lund 1 301 Fhv. Ambassadør I statsråd 1994
1996 Nestleder Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Frode Finsås 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Nils Axel Braathen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Torkel Bugten 1 301 Konsulent Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Anne Camilla Brendemoen 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Inger-Lise Olsen 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Bent Arne Sæther 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Tone Tinnes 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Karl Göran Mäler 1 Professor I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Eystein Gjelsvik 1 213 Økonomisk Rådgi I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Tore Raasok 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Ingeborg Nancy Rasmussen 2 219 Forsker I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Michael Hoel 1 220 Professor I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Atle Fretheim 1 220 Rådgiver I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Solveig Glomsrød 2 301 Forsker Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Sveinung Oftedal 1 301 Prosjektleder I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Gro Merete Brækken 2 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Idun Nytun Christie 2 401 Fylkesjordsjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Vidar Christiansen 1 625 Professor I statsråd 1994