Ihle-utvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ihle-utvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ihle-utvalget
Utvalgsnummer: 17013000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 28.09.1981 av Forsvarsdepartementet
Mandat:
Å vurdere om det bør foretas justeringer i trygde- ogpensjonsordninger for krigsdeltakere, og om det er riktig og/ellermulig å utbetale ekstra godtgjøring for ulike former for krigsinnsats.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Forsvarsdepartementet 13 6 3 24451 Vedkommende departement
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 17 77000
1983 Forsvarsdepartementet 13 8 16 67750 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 13 8 22 131300 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Geirmund Ihle 1 1106 Rektor Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem John Kyrre Danielsen 1 237 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Tor Westgaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gerd Ødegård 2 0 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan Oddvar Hansteen 1 233 Kommandørkaptein Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Reidar Soot 1 301 Advokat Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ingrid Johanne Haugen 2 301 Arkivsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Karen M. Hvam 2 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Johan Hjort 1 301 Høyesterettsadvokat Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sissel Markussen 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Oscar Magnusson 1 620 Krigsinvalid Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ole Runde 1 1201 Kapteinløyntnant Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arvid Olav Remøy 1 1504 Pensjonist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Ørner 1 219 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Leif Nordstrand 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Cyril Torp 1 301 Pensjonist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kaare M. Gulbrandsen 1 301 Underdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sverre Hansen 1 1201 Pensjonist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Haakon Osnes 1 1516 Pensjonist Av departement 1981 1981
1982 Vanlig varamedlem Harald W. Orvin 1 219 Underdirektør Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Rudolf Grinde 1 301 Orlogskaptein Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Charles O. Herlofson 1 301 Fhv. Kontreadmira Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Johan Hjort 1 301 H.R.Advokat Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Rudolf Grinde 1 301 Orlogskaptein Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Øyvind Lohne 1 301 Major Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Charles O. Herlofson 1 301 Fhv. Kontreadmira Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Øyvind Lohne 1 301 Major Av departement 1983