Komiteen for Akershus slott og festningsområde

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Komiteen for Akershus slott og festningsområde" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Komiteen for Akershus slott og festningsområde
Utvalgsnummer: 17020000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 05.10.1971 av Forsvarsdepartementet
Mandat:
Komiteen er rådgivende for departementet i saker av historisk artangående området, bruk av slott og festningsområde, vedlikehold,parkmessige forhold i antikvariske og regulerings- og byggemessigesaker.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 7 0 3 0
1981 Forsvarsdepartementet 7 0 1 0 Vedkommende departement
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 1 0
1983 Forsvarsdepartementet 0 0 2 0 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 0 0 7 0 Vedkommende departement
1985 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Forsvarsdepartementet 0 0 4 0 Annen instans
1987 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1988 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1989 Forsvarsdepartementet 0 0 3 0
1990 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1991 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1992 Forsvarsdepartementet 6 0 2 12900
1993 Forsvarsdepartementet 6 0 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 6 0 1 7000
1995 Forsvarsdepartementet 6 0 1 0
1996 Forsvarsdepartementet 6 0 0 0
1997 Forsvarsdepartementet 6 0 3 0
2002 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Bjørn Egge 1 301 Kommandant Av departement 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Tore Leifsøn Feiring 1 231 Oberstløytnant Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Direktør Av departement 1971
1980 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1980 Vanlig medlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefsantikvar Av departement 1971
1980 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Jens Christian Eldal 1 301 Konservator Av departement 1979
1981 Sekretær, ikke medlem Tore Leifsøn Feiring 1 231 Oberstløytnant Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Direktør Av departement 1971
1981 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1981 Vanlig medlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefsantikvar Av departement 1971
1981 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Jens Christian Eldal 1 301 Konservator Av departement 1979
1982 Sekretær, ikke medlem Tore Leifsøn Feiring 1 231 Oberstløytnant Av departement 1975
1982 Vanlig medlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1979
1982 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Direktør Av departement 1971
1982 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1982 Vanlig medlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefsantikvar Av departement 1971
1982 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1982 Vanlig medlem Jens Christian Eldal 1 301 Konservator Av departement 1979
1983 Sekretær, ikke medlem Tore Leifsøn Feiring 1 231 Oberstløytnant Av departement 1975
1983 Vanlig medlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1983 Vanlig medlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefsantikvar Av departement 1971
1983 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1983 Vanlig medlem Jens Christian Eldal 1 301 Konservator Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 1601 Museumsdirektør Av departement 1971
1984 Sekretær, ikke medlem Tore Leifsøn Feiring 1 231 Oberstløytnant Av departement 1975
1984 Vanlig medlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1979
1984 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1984 Vanlig medlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefsantikvar Av departement 1971
1984 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1984 Vanlig medlem Jens Christian Eldal 1 301 Konservator Av departement 1979
1984 Vanlig medlem Dagfinn Austad 1 301 Kulturrådmann I kraft av stilling 1984
1984 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 1601 Museumsdirektør Av departement 1971
1985 Sekretær, ikke medlem Tore Leifsøn Feiring 1 231 Oberstløytnant Av departement 1975
1985 Vanlig medlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1979
1985 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Direktør Av departement 1971
1985 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1985 Vanlig medlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefsantikvar Av departement 1971
1985 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1985 Vanlig medlem Jens Christian Eldal 1 301 Konservator Av departement 1979
1985 Vanlig medlem Dagfinn Austad 1 301 Kulturrådmann I kraft av stilling 1984
1986 Sekretær, ikke medlem Tore Leifsøn Feiring 1 231 Oberstløytnant Av departement 1975
1986 Vanlig medlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1979
1986 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Direktør Av departement 1971
1986 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1986 Vanlig medlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefsantikvar Av departement 1971
1986 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1986 Vanlig medlem Jens Christian Eldal 1 301 Konservator Av departement 1979
1986 Vanlig medlem Dagfinn Austad 1 301 Kulturrådmann I kraft av stilling 1984
1987 Sekretær, ikke medlem Tore Leifsøn Feiring 1 231 Oberstløytnant Av departement 1975
1987 Vanlig medlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1979
1987 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1987 Vanlig medlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefsantikvar Av departement 1971
1987 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1987 Vanlig medlem Jens Christian Eldal 1 301 Konservator Av departement 1979
1987 Vanlig medlem Dagfinn Austad 1 301 Kulturrådmann I kraft av stilling 1984
1987 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 1601 Direktør Av departement 1971
1988 Sekretær, ikke medlem Tore Leifsøn Feiring 1 231 Oberstløytnant Av departement 1975
1988 Vanlig medlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1979
1988 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1988 Vanlig medlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefsantikvar Av departement 1971
1988 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1988 Vanlig medlem Jens Christian Eldal 1 301 Konservator Av departement 1979
1988 Vanlig medlem Dagfinn Austad 1 301 Kulturrådmann I kraft av stilling 1984
1988 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 1601 Direktør Av departement 1971
1989 Leder M.o. Orning 1 301 Kontreadmiral Av departement 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Olav Brekke 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Harald Moberg 1 230 Konservator Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Fhv. Direktør Av departement 1971
1989 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1989 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1989 Vanlig medlem Lars Roar Langslet 1 301 Kulturdirektør Av departement 1989
1990 Leder M.o. Orning 1 301 Kontreadmiral Av departement 1987
1990 Leder Magne T. Sørensen 1 301 Generalmajor Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Olav Brekke 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Harald Moberg 1 230 Konservator Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Fhv. Direktør Av departement 1971
1990 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1990 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1990 Vanlig medlem Lars Roar Langslet 1 301 Kulturdirektør Av departement 1989
1991 Leder Ørnulf Lehn Thune 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1991 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Olav Brekke 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Harald Moberg 1 230 Konservator Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Fhv. Direktør Av departement 1971
1991 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1971
1991 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1992 Leder Ørnulf Lehn Thune 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1992 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Olav Brekke 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Harald Moberg 1 230 Konservator Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Fhv. Direktør Av departement 1971
1992 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1971
1992 Vanlig medlem Guttorm Kavli 1 301 Slottsforvalter Av departement 1977
1992 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Bjørn Jacobsen 1 301 Kultursjef Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Riksantikvar Av departement 1992
1993 Leder Ørnulf Lehn Thune 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1993 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Harald Moberg 1 230 Konservator Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1971
1993 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Bjørn Jacobsen 1 301 Kultursjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Riksantikvar Av departement 1992
1994 Leder Ørnulf Lehn Thune 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1994 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1987
1994 Vanlig medlem Harald Moberg 1 230 Konservator Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1971
1994 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Bjørn Jacobsen 1 301 Kultursjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Riksantikvar Av departement 1992
1995 Leder Ørnulf Lehn Thune 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1995 Leder Tryggve Tellefsen 1 301 Oberst I Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1987
1995 Vanlig medlem Harald Moberg 1 230 Konservator Av departement 1988
1995 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1971
1995 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Bjørn Jacobsen 1 301 Kultursjef Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Riksantikvar Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Johan Tønnesen 1 301 Kultursjef Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Nils Marstein 1 301 Riksantikvar Av departement 1995
1996 Leder Tryggve Tellefsen 1 301 Oberst I Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1987
1996 Vanlig medlem Harald Moberg 1 230 Konservator Av departement 1988
1996 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1971
1996 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Johan Tønnesson 1 301 Kultursjef Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Nils Marstein 1 301 Riksantikvar Av departement 1995
1997 Leder Tryggve Tellefsen 1 301 Oberst I Av departement 1995
1997 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1987
1997 Vanlig medlem Harald Moberg 1 230 Konservator Av departement 1988
1997 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1971
1997 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Johan Tønnesson 1 301 Kultursjef Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Nils Marstein 1 301 Riksantikvar Av departement 1995
2002 Unni Grønn Avdelingsdirektør
2002 Harald Moberg 230 Konservator
2002 Chr. Borhaven 301 Oberstløytnant
2002 Eldar Kjelling 301 Oberstløytnant
2002 Stephan Tschudi-Madsen 301 Pensjonist
2002 Per Jørgen Sundstrøm 301 Prosessleder
2002 Leder Knut-Martin Waage 301 Brigader