Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass
Utvalgsnummer: 17028000
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet av Forsvarsdepartementet i 1988
Mandat:
Vurdering av fremtidig bruk av flyplasser i Sør-Norge
Tidsfrist: 1990
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1988 Forsvarsdepartementet 8 0 2 15000
1989 Forsvarsdepartementet 8 0 15 32000
1990 Forsvarsdepartementet 8 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1988 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Kristoffer Igdun 1 301 Major Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Per Ekholt 1 216 Oberst I Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Erling Hannevig Wang 1 217 Underdirektør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Tone Bøhmer 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Erling Krigsvoll 1 301 Overingeniør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Hans Petter Sem 1 722 Kommandør Ii Av departement 1988
1989 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1989 Medlem og sekretær Kristoffer Igdun 1 301 Major Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Erling Hannevig Wang 1 217 Underdirektør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Inger Johanne Aag 2 217 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Byråsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Odd Hafnor 1 235 Oberst Ii Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Erling Krigsvoll 1 301 Overingeniør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Hans Petter Sem 1 722 Kommandør Ii Av departement 1988
1990 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1990 Medlem og sekretær Kristoffer Igdun 1 301 Major Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Erling Hannevig Wang 1 217 Underdirektør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Inger Johanne Aag 2 217 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Byråsjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Odd Hafnor 1 235 Oberst Ii Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Erling Krigsvoll 1 301 Overingeniør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Hans Petter Sem 1 722 Kommandør Ii Av departement 1988