Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret
Utvalgsnummer: 17029000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet av Forsvarsdepartementet 30.10.87.
Mandat:
I forbindelse med oppfølging av St.meld.nr. 68 (1986-87) omskredulykken i Vassdalen, skal rådet vurdere hvorledesorganisasjonsstrukturen, lederskap og kriteriene for ordrenektfungerer i Forsvaret. Rådet skal koordinere både det sivile ogmilitære forskning
Tidsfrist: 1990
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Forsvarsdepartementet 9 0 11 170000
1990 Forsvarsdepartementet 9 0 13 100000
1991 Forsvarsdepartementet 9 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Kristoffer Igdun 1 301 Major Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Hans Dramstad 1 219 Oberst I Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Berit Strand 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Yngvar E. Norlemann 1 301 Oberst Ii Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Sverre Økland 1 301 Oberst I Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Nils Håkon Hveberg 1 414 Oberst I Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Haakon Øberg 1 705 Kontreadmiral Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Alf Inge Jansen 1 1201 Professor Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Audun Offerdal 1 1201 Professor Av departement 1987
1990 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1990 Sekretær, ikke medlem Kristoffer Igdun 1 301 Major Av departement 1987
1990 Sekretær, ikke medlem Kjell-Ove Orderud 1 501 Oberstløytnant Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Hans Dramstad 1 219 Oberst I Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Berit Strand 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Yngvar E. Norlemann 1 301 Oberst Ii Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Sverre Økland 1 301 Oberst I Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Nils Håkon Hveberg 1 414 Oberst I Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Haakon Øberg 1 705 Kontreadmiral Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Alf Inge Jansen 1 1201 Professor Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Audun Offerdal 1 1201 Professor Av departement 1987
1991 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1991 Sekretær, ikke medlem Kjell-Ove Orderud 1 501 Oberstløytnant Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Hans Dramstad 1 219 Oberst I Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Berit Strand 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Yngvar E. Norlemann 1 301 Oberst Ii Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Sverre Økland 1 301 Oberst I Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Nils Håkon Hveberg 1 414 Oberst I Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Haakon Øberg 1 705 Kontreadmiral Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Alf Inge Jansen 1 1201 Professor Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Audun Offerdal 1 1201 Professor Av departement 1987