Nedgraderingsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nedgraderingsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nedgraderingsrådet
Utvalgsnummer: 17035000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 2.11.89 ved kgl.res. av 7.10.88.
Mandat:
Rådet skal holde seg informert om praksis og bruk med hensyn tilgradering og nedgradering i statsforvaltningen. Rådet skal bidra til en mest mulig ensartet praktisering avregelverket for nedgradering i de ulike offentlige institusjoner.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Forsvarsdepartementet 8 8 2 1
1991 Forsvarsdepartementet 8 8 2 0
1992 Forsvarsdepartementet 8 8 1 0
1993 Forsvarsdepartementet 8 8 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 8 8 2 10000
1995 Forsvarsdepartementet 8 8 2 0
1996 Forsvarsdepartementet 8 8 2 0
1997 Forsvarsdepartementet 8 8 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Karen Alette Melander 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Rolf Melteig 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Nils E. Øy 1 134 Journalist Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Knut Einar Eriksen 1 217 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Professor Av departement 1989
1990 Vanlig medlem John Halvor Heyerdahl 1 220 Oberstløytnant Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Rolf Erik Kværnæs 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Erik-Wilhelm Norman 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Rasmus Vasshus 1 219 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Odd Gerhard Jakobsen 1 301 Ambassadør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Tor Breivik 1 301 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Geir Lundestad 1 301 Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Inger Røise 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Edvard Fasting 1 301 Kontorsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Vibeke Sund Nissen 2 301 Programsekretær Av departement 1989
1991 Leder Karen Alette Melander 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Rolf Melteig 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Nils E. Øy 1 134 Journalist Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Knut Einar Eriksen 1 217 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Professor Av departement 1989
1991 Vanlig medlem John Halvor Heyerdahl 1 220 Oberstløytnant Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Rolf Erik Kværnæs 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Erik-Wilhelm Norman 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Rasmus Vasshus 1 219 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Odd Gerhard Jakobsen 1 301 Ambassadør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Tor Breivik 1 301 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Geir Lundestad 1 301 Direktør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Inger Røise 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Edvard Fasting 1 301 Kontorsjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Vibeke Sund Nissen 2 301 Programsekretær Av departement 1989
1992 Leder Karen Alette Melander 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1992 Sekretær, ikke medlem Rolf Melteig 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Nils E. Øy 1 103 Journalist Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Per Ravne 1 215 Ambassadør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Knut Einar Eriksen 1 217 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Professor Av departement 1989
1992 Vanlig medlem John Halvor Heyerdahl 1 220 Oberstløytnant Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Rolf Erik Kværnæs 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Jørgen Marthinsen 1 230 Avdelingsarkiva Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Erik-Wilhelm Norman 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Byråsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Rasmus Vasshus 1 219 Byråsjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Odd Gerhard Jakobsen 1 301 Ambassadør Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Tor Breivik 1 301 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Geir Lundestad 1 301 Direktør Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Inger Røise 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Edvard Fasting 1 301 Kontorsjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Vibeke Sund Nissen 2 301 Programsekretær Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Thor Hjort-Johannesen 1 301 Ambassadør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Magne Svor 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1993 Leder Karen Alette Melander 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1993 Sekretær, ikke medlem Rolf Melteig 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Nils E. Øy 1 103 Journalist Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Per Ravne 1 215 Ambassadør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Professor Av departement 1989
1993 Vanlig medlem John Halvor Heyerdahl 1 220 Oberstløytnant Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Jørgen Marthinsen 1 230 Avdelingsarkiva Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Byråsjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Tor Breivik 1 301 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Geir Lundestad 1 301 Direktør Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Inger Røise 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Edvard Fasting 1 301 Kontorsjef Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Vibeke Sund Nissen 2 301 Programsekretær Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Thor Hjort-Johannesen 1 301 Ambassadør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Magne Svor 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1994 Leder Karen Alette Melander 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1994 Sekretær, ikke medlem Rolf Melteig 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Nils E. Øy 1 103 Instituttleder Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Per Ravne 1 215 Ambassadør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Professor Av departement 1989
1994 Vanlig medlem John Halvor Heyerdahl 1 220 Oberstløytnant Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Jørgen Marthinsen 1 230 Avdelingsarkiva Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Byråsjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Harald Røhmen 1 301 Major Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tor Breivik 1 301 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Geir Lundestad 1 301 Direktør Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Inger Røise 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Edvard Fasting 1 301 Kontorsjef Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Vibeke Sund Nissen 2 301 Programsekretár Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Thor Hjort-Johannesen 1 301 Ambassadør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Magne Svor 1 301 Ridgiver Av departement 1992
1995 Leder Karen Alette Melander 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Finn S. Neumayer 1 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Nils E. Øy 1 103 Instituttleder Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Per Ravne 1 215 Ambassadør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Professor Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Jørgen Marthinsen 1 230 Avdelingsarkiva Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Harald Røhmen 1 301 Major Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Tor Breivik 1 301 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Geir Lundestad 1 301 Direktør Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Rolf Melteig 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Inger Røise 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Edvard Fasting 1 301 Kontorsjef Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Vibeke Sund Nissen 2 301 Programsekretær Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Thor Hjort-Johannesen 1 301 Ambassadør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Magne Svor 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Bente Sørum 2 301 Byråsjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Bjarte Schreine Botnen 1 602 Av departement 1995
1996 Leder Bjørg Nyborg 2 216 Underdirektør Av departement 1996
1996 Leder Karen Alette Melander 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1996 Vanlig medlem Finn S. Neumayer 1 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Nils E. Øy 1 103 Instituttleder Av departement 1989
1996 Vanlig medlem Per Ravne 1 215 Ambassadør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Professor Av departement 1989
1996 Vanlig medlem Jørgen Marthinsen 1 230 Avdelingsarkiva Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Harald Røhmen 1 301 Major Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Bente Sørum 2 301 Byråsjef Av departement 1995 1996
1996 Vanlig varamedlem Tor Breivik 1 301 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1996 Vanlig varamedlem Geir Lundestad 1 301 Direktør Av departement 1989
1996 Vanlig varamedlem Rolf Melteig 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1996 Vanlig varamedlem Magne Svor 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Bjarte Schreine Botnen 1 602 Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Jon Fougner 1 805 Kaptein Av departement 1996
1997 Leder Bjørg Nyborg 2 216 Underdirektør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Finn S. Neumayer 1 Underdirektør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Nils E. Øy 1 103 Instituttleder Av departement 1989
1997 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Professor Av departement 1989
1997 Vanlig medlem Jørgen Marthinsen 1 230 Avdelingsarkiva Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Harald Røhmen 1 301 Major Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Tor Breivik 1 301 Avdelingsarkiva Av departement 1989
1997 Vanlig varamedlem Geir Lundestad 1 301 Direktør Av departement 1989
1997 Vanlig varamedlem Rolf Melteig 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1997 Vanlig varamedlem Magne Svor 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Bjarte Schreine Botnen 1 602 Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Jon Fougner 1 805 Kaptein Av departement 1996