Forsvarskommisjonen av 1990

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forsvarskommisjonen av 1990" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forsvarskommisjonen av 1990
Utvalgsnummer: 17037000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 26.01.1990.
Mandat:
Forsvarskommisjonen av 1990 skal: - vurdere sikkerhetspolitiske, teknologiske og strategiskeutviklingstrekk av betydning for Norge i tiden fremover - vurdere Forsvarets plass og utforming som ledd i norsksikkerhetspolitikk - vurdere økonomiske rammer for
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Forsvarsdepartementet 15 0 14 2755445
1991 Forsvarsdepartementet 15 0 34 2134178
1992 Forsvarsdepartementet 15 0 53 2488968
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Kåre Willoch 1 301 Fylkesmann I statsråd 1990
1990 Nestleder Johan Jørgen Holst 1 301 Statsråd I statsråd 1990
1990 Sekretær, ikke medlem John A. Lunde 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Generalmajor I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Jens Stoltenberg 1 301 Statssekretær I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Statsstipendiat I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Leder I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 602 Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Johan Buttedahl 1 624 Fylkestannlege I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Stein Ørnhøi 1 914 Journalist I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Anders Mjelde 1 1102 Seksjonssjef I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Erna Solberg 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Arild Rødland 1 1601 Professor I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Martin Buvik 1 1902 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1990
1991 Leder Kåre Willoch 1 301 Fylkesmann I statsråd 1990
1991 Nestleder Johan Jørgen Holst 1 301 Statsråd I statsråd 1990
1991 Sekretær, ikke medlem John A. Lunde 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Generalmajor I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Jens Stoltenberg 1 301 Statssekretær I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Statsstipendiat I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Leder I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 602 Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Johan Buttedahl 1 624 Fylkestannlege I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Stein Ørnhøi 1 914 Journalist I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Anders Mjelde 1 1102 Seksjonssjef I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Erna Solberg 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Arild Rødland 1 1601 Professor I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Martin Buvik 1 1902 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1990
1992 Leder Kåre Willoch 1 301 Fylkesmann I statsråd 1990
1992 Nestleder Johan Jørgen Holst 1 301 Statsråd I statsråd 1990
1992 Sekretær, ikke medlem John A. Lunde 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Generalmajor I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Jens Stoltenberg 1 301 Statssekretær I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Statsstipendiat I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Husmor I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 602 Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Johan Buttedahl 1 624 Fylkestannlege I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Stein Ørnhøi 1 914 Journalist I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Anders Mjelde 1 1102 Seksjonssjef I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Erna Solberg 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Arild Rødland 1 1601 Professor I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Martin Buvik 1 1902 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1990