Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvarets næringspolitiske betydning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvarets næringspolitiske betydning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvarets næringspolitiske betydning
Utvalgsnummer: 17037001
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet av Forsvarskommisjonen 01.04.90.
Mandat:
Spesialutredning om industripolitiske konsekvenser av endringer mhtForsvarets oppgaver, virksomheter og struktur i årene fremover.
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Forsvarsdepartementet 9 0 7 102914
1991 Forsvarsdepartementet 9 0 14 553775
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Lars Thulin 1 301 Departementsråd Av andre 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Bente Linderud 2 301 Førstekonsulent Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Øivind Rue 1 219 Avdelingsdirekt Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Rolf Skår 1 231 Direktør Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Jon Ivar Nålsund 1 233 Rådgiver Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Øivind Bækken 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Toril Railo 2 301 Kst. Universite Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Jan T. Jørgensen 1 604 Adm. Direktør Av andre 1990
1991 Leder Lars Thulin 1 301 Departementsråd Av andre 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Bente Linderud 2 301 Førstekonsulent Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Øivind Rue 1 219 Underdirektør Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Rolf Skår 1 231 Direktør Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Jon Ivar Nålsund 1 233 Rådgiver Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Øivind Bækken 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Toril Railo 2 301 Kst. Universite Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Jan T. Jørgensen 1 604 Adm. Direktør Av andre 1990