Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvaret og miljøvern

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvaret og miljøvern" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvaret og miljøvern
Utvalgsnummer: 17037003
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 01.04.90 av Forsvarskommisjonen.
Mandat:
Spesialutredning om hvorledes hensynet til miljøvern kan ivaretas iforbindelse med endringer mht Forsvarets oppgaver, virksomhet ogstruktur i årene fremover.
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Forsvarsdepartementet 10 0 7 162464
1991 Forsvarsdepartementet 10 0 14 343996
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Jan Abrahamsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Johan Sørby 1 301 Rådgiver Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Per Døvle 1 301 Avdelingsdirekt Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Nic. A. Omejer 1 301 Overingeniør Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Oddvin Horneland 1 301 Rådgiver Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Bjørn Boye 1 401 Oberstløytnant Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Reidar Hindrum 1 1601 Kontorsjef Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Bjørn Johansen 1 1902 Miljøvernleder Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Jan Kristiansen 1 1902 Overarkitekt Av andre 1990
1991 Leder Jan Abrahamsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Johan Sørby 1 301 Rådgiver Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Per Døvle 1 301 Avdelingsdirekt Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Nic. A. Omejer 1 301 Overingeniør Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Oddvin Horneland 1 301 Rådgiver Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Bjørn Boye 1 401 Oberstløytnant Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Reidar Hindrum 1 1601 Kontorsjef Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Bjørn Johansen 1 1902 Miljøvernleder Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Jan Kristiansen 1 1902 Overarkitekt Av andre 1990