Forsvarets Forskningspolitiske Råd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forsvarets Forskningspolitiske Råd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forsvarets Forskningspolitiske Råd
Utvalgsnummer: 17038000
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Mandat:
Koordinere arbeidet ved Forsvarets Forskningsinstitutt med de militæresyn og krav og med liknende virksomhet i den sivile sektor.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Forsvarsdepartementet 11 0 0 0
1991 Forsvarsdepartementet 11 0 2 32300
1992 Forsvarsdepartementet 11 0 2 15972
1993 Forsvarsdepartementet 11 0 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 11 0 2 0
1995 Forsvarsdepartementet 11 0 0 0
1996 Forsvarsdepartementet 11 0 2 0
1997 Forsvarsdepartementet 11 0 2 40000
2002 Forsvarsdepartementet
2003 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Torolf Rein 1 301 Admiral Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Carl Fredrik Tidemann 1 219 Generalmajor Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Olav F. Aamoth 1 219 Generalmajor Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Direktør Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Tormod Sleppen 1 219 Generalmajor Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Arne Solli 1 219 Generalmajor Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Rolf Eilhardt Pedersen 1 219 Kontreadmiral Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 602 Direktør Av departement 1983
1990 Vanlig medlem Ole Didrik Lærum 1 1201 Professor Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Direktør Av departement 1986
1991 Leder Torolf Rein 1 301 Admiral Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Carl Fredrik Tidemann 1 219 Generalmajor Av departement 1984
1991 Vanlig medlem Olav F. Aamoth 1 219 Generalmajor Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Fhv. Generaldir Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Tormod Sleppen 1 219 Generalmajor Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Arne Solli 1 219 Generalmajor Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Rolf Eilhardt Pedersen 1 219 Kontreadmiral Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 602 Direktør Av departement 1983
1991 Vanlig medlem Ole Didrik Lærum 1 1201 Professor Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Direktør Av departement 1986
1992 Leder Torolf Rein 1 301 Admiral Av departement 1989
1992 Sekretær, ikke medlem Jan Ivar Botnan 1 228 Underdirektør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Arvid Stordahl 1 124 Generalmajor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Carl Fredrik Tidemann 1 219 Generalmajor Av departement 1984
1992 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Fhv. Generaldir Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Arne Solli 1 219 Generalmajor Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Rolf Eilhardt Pedersen 1 219 Kontreadmiral Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Per Mathisen 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Einar Smedsvig 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Kjell Prytz 1 301 Kontreadmiral Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 602 Direktør Av departement 1983
1992 Vanlig medlem Ole Didrik Lærum 1 1201 Professor Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1986
1993 Leder Torolf Rein 1 301 Admiral Av departement 1989
1993 Sekretær, ikke medlem Jan Ivar Botnan 1 228 Underdirektør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Arvid Stordahl 1 124 Generalmajor Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Fhv. Generaldir Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Arne Solli 1 219 Generalmajor Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Nils Harald Fagerhaug 1 220 Generalmajor Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Nils Holme 1 231 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Per Mathisen 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Einar Smedsvig 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Kjell Prytz 1 301 Kontreadmiral Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 602 Direktør Av departement 1983
1993 Vanlig medlem Sven Arnljot Sved 1 605 Generalmajor Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Ole Didrik Lærum 1 1201 Professor Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1986
1994 Leder Torolf Rein 1 301 Admiral Av departement 1989
1994 Sekretær, ikke medlem Jan Ivar Botnan 1 228 Underdirektør Av departement 1991
1994 Sekretær, ikke medlem Vidar Andersen 1 228 Underdirektør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Fhv Generaldir Av departement 1987
1994 Vanlig medlem Nils Harald Fagerhaug 1 220 Generalmajor Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Nils Holme 1 231 Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Per Mathisen 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Einar Smedsvig 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Kjell Prytz 1 301 Kontreadmiral Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Berit Smestad Paulsen 2 301 Professor Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Sven Arnljot Sved 1 605 Generalmajor Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Ole Didrik Lærum 1 1201 Professor Av departement 1987
1994 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Karsten Jacobsen 1 1601 Rektor Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Adm Direktør Av departement 1986
1995 Leder Arne Solli 1 219 Forsvarssjef Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Vidar Andersen 1 228 Underdirektør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Olav F. Knutsen 1 Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Trond Moltzau 1 Generalmajor Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Janneche Utne Skåre 2 219 Professor Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Nils Harald Fagerhaug 1 220 Generalmajor Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Nils Holme 1 231 Adm. Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Per Mathisen 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Einar Smedsvig 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Kjell Prytz 1 301 Kontreadmiral Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Berit Smestad Paulsen 2 301 Professor Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Eva R. Karal 2 301 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Sven Arnljot Sved 1 605 Generalmajor Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av departement 1995
1996 Leder Arne Solli 1 219 Forsvarssjef Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Arvid Grønheim 1 301 Oberst I Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Olav F. Knutsen 1 Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Trond Moltzau 1 Generalmajor Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Janneche Utne Skåre 2 219 Professor Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Nils Harald Fagerhaug 1 220 Generalmajor Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Nils Holme 1 231 Adm. Direktør Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Per Mathisen 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Einar Smedsvig 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Berit Smestad Paulsen 2 301 Professor Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Eva R. Karal 2 301 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Hans Christian Svensholt 1 301 Kontreadmiral Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Sven Arnljot Sved 1 605 Generalmajor Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av departement 1995
1997 Leder Arne Solli 1 219 Forsvarssjef Av departement 1995
1997 Sekretær, ikke medlem Arvid Grønheim 1 301 Oberst I Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Olav F. Knutsen 1 Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Trond Moltzau 1 Generalmajor Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Janneche Utne Skåre 2 219 Professor Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Nils Harald Fagerhaug 1 220 Generalmajor Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Nils Holme 1 231 Adm. Direktør Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Per Mathisen 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1997 Vanlig medlem Einar Smedsvig 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1997 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Berit Smestad Paulsen 2 301 Professor Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Eva R. Karal 2 301 Adm. Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Hans Christian Svensholt 1 301 Kontreadmiral Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Sven Arnljot Sved 1 605 Generalmajor Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av departement 1995
2002 Paul Narum Adm. Direktør
2002 Tomas Colin Archer 104 Generalmajor
2002 Jan Fredrik Blom 219 Generalmajor
2002 Janneche Utne Skaare 219 Professor
2002 Kari Kveseth 301 Direktør
2002 Svein Ivar Hansen 301 Generalmajor
2002 Roar Jens Haugen 301 Generalmajor
2002 Cathrine Løchstøer 301 Redaksjonssjef
2002 Leif Sverre Rosen 533 Generalmajor
2002 Odd Frøise Tangen 605 Generalmajor
2002 Kjell-Birger Olsen 1201 Kontreadmiral
2002 Per Kr. Larsen 1601 Professor
2002 Kjell Arne Ingebrigtsen 1601 Styreleder
2002 Leder Sigurd Frisvold 301 Forsvarssjef
2003 Erik Hernes Adm. Direktør
2003 Paul Narum Adm. Direktør
2003 Erik Skaug Direktør
2003 Marit Døving Executive Vice President
2003 Torstein Skiaker Generalløytnant
2003 Arne Bård Dalhaug Generalmajor
2003 Elisabeth Berge Konserndirektør
2003 Åse Krøkje Prodekanus
2003 Cathrine Løchstøer Redaksjonssjef
2003 Leder Sigurd Frisvold Forsvarssjef
2003 Observatør Leif Sverre Rosen Generalmajor
2003 Observatør Tomas Colin Archer Generalmajor