Utvalg for utredning av Forsvarets forskningsinstitutts oppgaver og omfang (Hammerstadutvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for utredning av Forsvarets forskningsinstitutts oppgaver og omfang (Hammerstadutvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for utredning av Forsvarets forskningsinstitutts oppgaver og omfang (Hammerstadutvalget)
Utvalgsnummer: 17039000
Opprettelsesår: 1991
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet i 1991.
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Forsvarsdepartementet 4 0 11 107172
1992 Forsvarsdepartementet 4 0 18 113376
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Leder Oddmund H. Hammerstad 1 301 Stortingsrepresentant Av departement 1991
1991 Medlem og sekretær Bjarne Haugstad 1 230 Forsknings Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Fhv. Generaldir Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Alf Granviken 1 627 Fhv. Generalløy Av departement 1991
1992 Leder Oddmund H. Hammerstad 1 301 Stortingsrepresentant Av departement 1991
1992 Medlem og sekretær Bjarne Haugstad 1 230 Forskningssjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Fhv. Generaldir Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Alf Granviken 1 627 Fhv. Generalløy Av departement 1991