Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel
Utvalgsnummer: 18002000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 18.07.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådgivende organ for Nærings- og energidepartementet i planleggingenav krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Olje- og energidepartementet 6 5 2 25000 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 6 5 4 43000 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 6 5 2 35401 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 6 5 2 40000 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 6 5 3 63000 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 6 5 0 0 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 6 5 0 0
1988 Olje- og energidepartementet 6 5 1 10260
1989 Olje- og energidepartementet 6 5 2 30000
1990 Olje- og energidepartementet 6 5 2 27000
1991 Olje- og energidepartementet 6 5 0 0
1992 Olje- og energidepartementet 6 5 2 25800
1993 Næringsdepartementet 6 5 1 9000
1994 Næringsdepartementet 6 5 0 0
1995 Nærings- og energidepartementet 6 5 0 57000
1996 Næringsdepartementet 6 5 0 0
1997 Olje- og energidepartementet 6 5 0 0
2002 Olje- og energidepartementet
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Helge Vindenes 1 219 Ambassadør 1981 1981
1981 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1103 Avd. Direktør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kai Killerud 1 1103 Avdelingsleder Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sven Bjørnestad 1 1103 Direktør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Torbjørn Johannesen 1 1103 Kommandør Ii Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne B. Hønningstad 1 220 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Reidar Øiestad 1 1103 Generalsekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tore Tofteberg 1 1103 Kommandørkaptein Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Søren Kleppe 1 1103 Securityleder Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Underdirektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1983 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1983 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Bjørn Barth 1 219 Ambassadør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Odd Johannes Tveit 1 219 Sikkerhetssjef Av andre 1983
1983 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 702 Ambassadør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Kai Killerud 1 1103 Avdelingsleder Av andre 1981
1983 Vanlig medlem Sven Bjørnestad 1 1103 Direktør Av andre 1981
1983 Vanlig medlem Torbjørn Johannesen 1 1103 Kommandør Ii Av andre 1981
1983 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av andre 1981
1983 Vanlig varamedlem Per Kristian Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Nils T. Bro 1 1102 Kommandørkaptein Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Reidar Øiestad 1 1103 Generalsekretær Av andre 1981
1983 Vanlig varamedlem Tore Tofteberg 1 1103 Kommandørkaptein Av andre 1981
1983 Vanlig varamedlem Søren Kleppe 1 1103 Securityleder Av andre 1981
1983 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Underdirektør Av andre 1981
1984 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1984 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 702 Ambassadør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Sven Bjørnestad 1 1103 Direktør Av andre 1981
1984 Vanlig medlem Torbjørn Johannesen 1 1103 Kommandør Ii Av andre 1981
1984 Vanlig medlem Per Kjell Kristiansen 1 1103 Kommandør Ii Av andre 1984
1984 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av andre 1981
1984 Vanlig medlem Odd Johannes Tveit 1 1146 Sikkerhetssjef Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Per Kristian Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Nils T. Bro 1 1102 Kommandørkaptein Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Thorvald Vere 1 1102 Ass. Sikkerhetssj Av andre 1984
1984 Vanlig varamedlem Reidar Øiestad 1 1103 Generalsekretær Av andre 1981
1984 Vanlig varamedlem Søren Kleppe 1 1103 Securityleder Av andre 1981
1984 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Underdirektør Av andre 1981
1984 Vanlig varamedlem Knut Cato Johansen 1 1103 Kommandørkaptein Av andre 1984
1985 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 702 Ambassadør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Per Kjell Kristiansen 1 1103 Kommandør Ii Av andre 1984
1985 Vanlig medlem Per Otto Selnes 1 1103 Plattformsjef Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av andre 1981
1985 Vanlig medlem Odd Johannes Tveit 1 1146 Sikkerhetssjef Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Per Kristian Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Arne Walther 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Thorvald Vere 1 1102 Ass. Sikkerhetssj Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Jørgen Firing 1 1102 Sikkerhetssjef Av andre 1985
1985 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Underdirektør Av andre 1981
1985 Vanlig varamedlem Knut Cato Johansen 1 1103 Kommandørkaptein Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Just Årstad 1 1124 Direktør Av andre 1985
1986 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1986 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Fhv. Oberst I Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 702 Ambassadør Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Jørgen Firing 1 1102 Sikkerhetssjef Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Per Kjell Kristiansen 1 1103 Kommandør Ii Av andre 1984
1986 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirektø Av andre 1981
1986 Vanlig varamedlem Arne Walther 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Thorvald Vere 1 1102 Ass. Sikkerhetssj Av andre 1984
1986 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirektør Av andre 1981
1986 Vanlig varamedlem Willy Andersen 1 1103 Kommandørkaptein Av andre 1986
1986 Vanlig varamedlem Just Årstad 1 1124 Direktør Av andre 1985
1987 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Fhv. Oberst I Av departement 1981
1987 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 702 Ambassadør Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Jørgen Firing 1 1102 Sikkerhetssjef 1985
1987 Vanlig medlem Johan Henrik Lilleheim 1 1103 Kommandør Ii Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1987 Vanlig varamedlem Knut Solem 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Moritz Askildt 1 626 Kommandørkaptei Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Thorvald Vere 1 1102 Ass. Sikkerhets 1984
1987 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1987 Vanlig varamedlem Just Årstad 1 1124 Direktør Av andre 1985
1988 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Fhv. Oberst I Av departement 1981
1988 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 702 Ambassadør Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1988 Vanlig medlem Jørgen Firing 1 1102 Sikkerhetsdirek 1985
1988 Vanlig medlem Johan Henrik Lilleheim 1 1103 Kommandør Ii Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1988 Vanlig varamedlem Knut Solem 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Thorvald Vere 1 1102 Sikkerhetssjef 1984
1988 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1988 Vanlig varamedlem Jan Helge Gulliksrud 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Just Årstad 1 1124 Direktør Av andre 1985
1989 Leder Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1989 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1989 Vanlig medlem Jørgen Firing 1 1102 Sikkerhetsdirek 1985
1989 Vanlig medlem Johan Henrik Lilleheim 1 1103 Kommandør Ii Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1989 Vanlig varamedlem Knut Solem 1 213 Byråsjef Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Thorvald Vere 1 1102 Sikkerhetssjef 1984
1989 Vanlig varamedlem John Hielm 1 1102 Driftsrådgiver Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1989 Vanlig varamedlem Jan Helge Gulliksrud 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1988
1990 Leder Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1990 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1990 Vanlig medlem Jørgen Firing 1 1102 Sikkerhetsdirek 1985
1990 Vanlig medlem Johan Henrik Lilleheim 1 1103 Kommandør Ii Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1990 Vanlig varamedlem Knut Solem 1 213 Byråsjef Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Carl Schiøtz Wibye 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Thorvald Vere 1 1102 Sikkerhetssjef 1984
1990 Vanlig varamedlem John Hielm 1 1102 Driftsrådgiver Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1990 Vanlig varamedlem Jan Helge Gulliksrud 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1988
1991 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1991 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1991 Vanlig medlem Jørgen Firing 1 1102 Sikkerhetsdirek 1985
1991 Vanlig medlem Johan Henrik Lilleheim 1 1103 Kommandør Ii Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1991 Vanlig varamedlem Arne B. Hønningstad 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Carl Schiøtz Wibye 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Thorvald Vere 1 1102 Sikkerhetssjef 1984
1991 Vanlig varamedlem John Hielm 1 1102 Driftsrådgiver Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Oddmund Iversen 1 1102 Beredskaps Av andre 1991
1991 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1991 Vanlig varamedlem Jan Helge Gulliksrud 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Tor Vestlie 1 1103 Orlogskapt Av andre 1991
1992 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1992 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1992 Vanlig medlem Jørgen Firing 1 1102 Sikkerhetsdirek 1985
1992 Vanlig medlem Johan Henrik Lilleheim 1 1103 Kommandør Ii Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Egil Sæl 1 1103 Direktør Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1992 Vanlig varamedlem Arne B. Hønningstad 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem John Hielm 1 1102 Driftsrådgiver Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Oddmund Iversen 1 1102 Beredskapskoord Av andre 1991
1992 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1992 Vanlig varamedlem Tor Vestlie 1 1103 Orlogskaptein Av andre 1991
1992 Vanlig varamedlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av andre 1992
1993 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1993 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1993 Vanlig medlem Johan Henrik Lilleheim 1 1103 Kommandør Ii Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Egil Sæl 1 1103 Direktør Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Bjørn B. Svingen 1 1103 Oberst Ii Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1993 Vanlig varamedlem Arne B. Hønningstad 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem John Hielm 1 1102 Driftsridgiver Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Oddmund Iversen 1 1102 Beredskapskoord Av andre 1991
1993 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1993 Vanlig varamedlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av andre 1992
1994 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1994 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1994 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialridgiver Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1994 Vanlig medlem Egil Sæl 1 1103 Direktør Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Bjørn B. Svingen 1 1103 Oberst Ii Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1994 Vanlig varamedlem Arne B. Hønningstad 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem John Hielm 1 1102 Driftsrådgiver Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Oddmund Iversen 1 1102 Beredskapskoord Av andre 1991
1994 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1994 Vanlig varamedlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av andre 1992
1995 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1995 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1995 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1995 Vanlig medlem Egil Sæl 1 1103 Direktør Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Bjørn B. Svingen 1 1103 Oberst Ii Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1995 Vanlig varamedlem Arne B. Hønningstad 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem John Hielm 1 1102 Driftsrådgiver Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Oddmund Iversen 1 1102 Beredskapskoord Av andre 1991
1995 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1995 Vanlig varamedlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av andre 1992
1996 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1996 Sekretær, ikke medlem Sverre Børli 1 219 Oberst I Av departement 1981
1996 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1989
1996 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1996 Vanlig medlem Egil Sæl 1 1103 Direktør Av andre 1992
1996 Vanlig medlem Bjørn B. Svingen 1 1103 Oberst Ii Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1996 Vanlig varamedlem Arne B. Hønningstad 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1996 Vanlig varamedlem John Hielm 1 1102 Driftsrådgiver Av departement 1989
1996 Vanlig varamedlem Oddmund Iversen 1 1102 Beredskapskoord Av andre 1991
1996 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1996 Vanlig varamedlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av andre 1992
1997 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1997 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1989
1997 Vanlig medlem Hans Lye 1 1102 Direktør Av andre 1985
1997 Vanlig medlem Egil Sæl 1 1103 Direktør Av andre 1992
1997 Vanlig medlem Bjørn B. Svingen 1 1103 Oberst Ii Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av andre 1981
1997 Vanlig varamedlem Arne B. Hønningstad 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1997 Vanlig varamedlem John Hielm 1 1102 Driftsrådgiver Av departement 1989
1997 Vanlig varamedlem Oddmund Iversen 1 1102 Beredskapskoord Av andre 1991
1997 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1981
1997 Vanlig varamedlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av andre 1992
2002 Arne B. Hønningstad 219 Byråsjef
2002 Arne Walther 219 Spesialrådgiver
2002 Oddmund Iversen 1102 Beredskapskoordinator
2002 Hans Lye 1102 Direktør
2002 John Hielm 1102 Driftsrådgiver
2002 Rolf G. Andresen 1103 Avdelingsdirektør
2002 Egil Sæl 1103 Direktør
2002 Hans Christian Kjeldsen 1103 Kommandørkaptein
2002 Bjørn B. Svingen 1103 Oberst Ii
2002 Magne Ognedal 1127 Sikkerhetsdirektør
2002 Leder Ole-Anders Lindseth 219 Ekspedisjonssjef
2003 Rolf G. Andresen Avdelingsdirektør
2003 Oddmund Iversen Beredskapskoordinator
2003 Arne B. Hønningstad Byråsjef
2003 Hans Lye Direktør
2003 Egil Sæl Direktør
2003 John Hielm Driftsrådgiver
2003 Hans Christian Kjeldsen Kommandørkaptein
2003 Bjørn B. Svingen Oberst Ii
2003 Magne Ognedal Sikkerhetsdirektør
2003 Arne Walther Spesialrådgiver
2003 Leder Ole-Anders Lindseth Ekspedisjonssjef