Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet
Utvalgsnummer: 18003000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1978 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Kommisjon for å overvåke overenskomsten mellom Norge og Storbritanniaom utnyttelse av Statfjordreservoarene og transport av petroleum fradisse.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Olje- og energidepartementet 4 0 1 0 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 3 0 1 23000 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 4 0 3 44420 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 4 0 2 39391 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 3 0 3 79045 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 3 0 2 40602
1987 Olje- og energidepartementet 3 0 0 0
1988 Olje- og energidepartementet 3 0 0 0
1989 Olje- og energidepartementet 3 0 28 176020
1990 Olje- og energidepartementet 3 0 7 61827
1991 Olje- og energidepartementet 3 0 0 14910
1992 Olje- og energidepartementet 3 0 0 17125
1993 Næringsdepartementet 3 0 1 43722
1994 Næringsdepartementet 3 0 1 50552
1995 Nærings- og energidepartementet 3 0 0 0
1996 Næringsdepartementet 3 0 2 58995
1997 Olje- og energidepartementet 3 0 0 0
2002 Olje- og energidepartementet
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Medlem og sekretær Anders Bjarne Moe 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1103 Avd. Direktør Av departement 1981 1981
1983 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1983 Medlem og sekretær Anders Bjarne Moe 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1980
1984 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1984 Medlem og sekretær Anders Bjarne Moe 1 301 Underdirektør Av departement 1978
1984 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1980
1985 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1985 Medlem og sekretær Anders Bjarne Moe 1 301 Underdirektør Av departement 1978
1985 Sekretær, ikke medlem Olav Solberg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1980
1986 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1986 Sekretær, ikke medlem Olav Solberg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Gunnar Oppi 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirektø Av departement 1980
1987 Andre tilknyttede personer Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1987 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1987 Sekretær, ikke medlem Gunnar Oppi 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1988 Andre tilknyttede personer Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsråd Av departement 1978
1988 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1988 Sekretær, ikke medlem Dag Omre 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1989 Leder Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Vidar Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980 1989
1989 Vanlig varamedlem Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Steinar Njå 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Leder Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Vidar Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Steinar Njå 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1991 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Vidar Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Kristin Brobakke 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1992 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Kristin Brobakke 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Morten Dahl 1 235 Rådgiver Av departement 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Kristin Brobakke 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1994 Sekretær, ikke medlem Morten Dahl 1 235 Ridgiver Av departement 1993
1994 Sekretær, ikke medlem Ørjan Madsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1995 Sekretær, ikke medlem Johan A. Alstad 1 228 Underdirektør Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Ørjan Madsen 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1996 Leder Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Johan A. Alstad 1 228 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1997 Leder Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1997 Sekretær, ikke medlem Johan A. Alstad 1 228 Underdirektør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
2002 Tore Fugelsnes 301 Førstekonsulent
2002 Helge Westborg 301 Underdirektør
2002 Magne Ognedal 1127 Sikkerhetsdirektør
2002 Leder Marit Engebretsen 301 Ekspedisjonssjef
2003 Tore Fugelsnes Førstekonsulent
2003 Magne Ognedal Sikkerhetsdirektør
2003 Helge Westborg Underdirektør
2003 Leder Marit Engebretsen Ekspedisjonssjef