Korttidsanalyseutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Korttidsanalyseutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Korttidsanalyseutvalget
Utvalgsnummer: 18010001
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Olje- og energidepartementet
Mandat:
Foreta kontinuerlige analyser av utviklingen i energiforbruket oganalysere årsaksforhold og konsekvenser på kort sikt.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Olje- og energidepartementet 8 0 4 23460 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 8 0 4 0 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 7 0 4 0 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 8 0 4 5000 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 8 0 0 0
1987 Olje- og energidepartementet 8 0 0 0
1988 Olje- og energidepartementet 8 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Arne Ljones 1 215 Førstekonsulent Av andre 1983
1983 Leder Hans Viggo Sæbø 1 301 Forsker Av andre 1980
1983 Sekretær, ikke medlem Karl-Gerhard Hem 1 301 Konsulent Av andre 1981
1983 Sekretær, ikke medlem Jon Sagen 1 301 Konsulent Av andre 1983
1983 Vanlig medlem Tor Thorsen 1 220 Overingeniør Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Henning Strand 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Eiler Holtermann 1 301 Generalsekretær Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Roar Brunborg 1 301 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Kjell Rosanoff 1 301 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Ola Ribe 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Atle Neteland 1 1601 Sivilingeniør Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Bjørn Grinden 1 1601 Sivilingeniør Av andre 1983
1984 Leder Arne Ljones 1 215 Førstekonsulent Av andre 1983
1984 Leder Kjell Thorsen 1 301 Overingeniør Av andre 1980
1984 Sekretær, ikke medlem Tyra Hetland 2 228 Førstesekretær Av andre 1984
1984 Vanlig medlem Tor Thorsen 1 220 Overingeniør Av andre 1980
1984 Vanlig medlem Roar Brunborg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Eiler Holtermann 1 301 Generalsekretær Av andre 1980
1984 Vanlig medlem Kjell Rosanoff 1 301 Førstekonsulent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Ola Ribe 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Geir Lunde 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jon Sagen 1 301 Konsulent Av andre 1984
1984 Vanlig medlem Bjørn Grinden 1 1601 Sivilingeniør Av andre 1983
1985 Leder Kjell Thorsen 1 301 Overingeniør Av andre 1980
1985 Sekretær, ikke medlem Tyra Hetland 2 228 Førstesekretær Av andre 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Turid Vik 2 301 Konsulent 1985
1985 Vanlig medlem Tor Thorsen 1 220 Overingeniør Av andre 1980
1985 Vanlig medlem Hans Goksøyr 1 220 Generalsekretær 1985
1985 Vanlig medlem Roar Brunborg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Eiler Holtermann 1 301 Generalsekretær Av andre 1980
1985 Vanlig medlem Kjell Rosanoff 1 301 Førstekonsulent Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Jon Sagen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1984
1985 Vanlig medlem Geir Lunde 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Erik Birkeland 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Bjørn Grinden 1 1601 Sivilingeniør 1983
1986 Leder Kjell Thorsen 1 301 Overingeniør Av andre 1980
1986 Sekretær, ikke medlem Turid Vik 2 301 Konsulent 1985
1986 Vanlig medlem Tor Thorsen 1 220 Overingeniør Av andre 1980
1986 Vanlig medlem Hans Goksøyr 1 220 Generalsekretær 1985
1986 Vanlig medlem Kjell Rosanoff 1 301 Kontorsjef Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Jon Sagen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1984
1986 Vanlig medlem Geir Lunde 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Erik Birkeland 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Erik Storm 1 301 Førstesekretær Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Bjørn Grinden 1 1601 Sivilingeniør 1983
1987 Leder Kjell Thorsen 1 301 Overingeniør Av andre 1980
1987 Sekretær, ikke medlem Turid Vik 2 301 Konsulent 1985
1987 Vanlig medlem Tor Thorsen 1 220 Overingeniør 1980
1987 Vanlig medlem Hans Goksøyr 1 220 Generalsekretær 1985
1987 Vanlig medlem Jon Sagen 1 301 Førstekonsulent 1984
1987 Vanlig medlem Geir Lunde 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Erik Birkeland 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Inger Johanne Wiese 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Bjørn Grinden 1 1601 Sivilingeniør 1983
1988 Leder Kjell Thorsen 1 301 Overingeniør Av andre 1980
1988 Sekretær, ikke medlem Turid Vik 2 301 Konsulent 1985
1988 Vanlig medlem Tor Thorsen 1 220 Overingeniør 1980
1988 Vanlig medlem Hans Goksøyr 1 220 Generalsekretær 1985
1988 Vanlig medlem Jon Sagen 1 301 Førstekonsulent 1984
1988 Vanlig medlem Geir Lunde 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Erik Birkeland 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Inger Johanne Wiese 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Bjørn Grinden 1 1601 Sivilingeniør 1983