Statfjordgasstransportutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statfjordgasstransportutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statfjordgasstransportutvalget
Utvalgsnummer: 18017000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 12.09.1980 av Olje- og energidepartementet
Mandat:
Vurdering av dimensjonering, eierforhold, finansiering og tariffervedrørende et eventuelt rørledningssystem for gass fraStatsfjordfeltet m.v.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Olje- og energidepartementet 5 0 22 42000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Medlem og sekretær Anders Bjarne Moe 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anders Utne 1 220 Underdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Aage Frohde 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Harald Knoph 1 301 Prosjektleder Av departement 1981 1981