Oljeberedskapsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Oljeberedskapsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Oljeberedskapsrådet
Utvalgsnummer: 18022000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 10.12.1982 ved kongelig resolusjon
Mandat:
- Det skal både i fred og i krig være et rådgivende organ forOlje- og energidepartementet i alle spørsmål som gjelderdrivstofforsyningstjenesten, herunder drivstoffberedskapetsorganisasjon og virksomhet. - Det skal gi råd til Olje- og energidepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Olje- og energidepartementet 7 7 2 17142 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 7 7 1 7800 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 7 7 1 13000 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 7 7 4 25000 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 7 7 1 5000
1988 Olje- og energidepartementet 7 7 2 34000
1989 Olje- og energidepartementet 7 7 1 1
1990 Olje- og energidepartementet 7 7 1 10000
1991 Olje- og energidepartementet 7 7 1 7284
1992 Olje- og energidepartementet 7 7 1 9768
1993 Næringsdepartementet 7 7 1 7890
1994 Næringsdepartementet 7 7 0 0
1995 Nærings- og energidepartementet 7 7 0 0
1996 Næringsdepartementet 7 7 0 0
1997 Olje- og energidepartementet 7 7 0 0
2002 Olje- og energidepartementet 2 46620
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Dag F. Hansen 1 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Eilif M. Brodtkorb 1 219 Adm. Direktør Av andre 1983
1983 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av andre 1983
1983 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av andre 1983
1983 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør I Av andre 1983
1983 Vanlig medlem John Pettersen 1 301 Underdirektør Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Thor Rystedt 1 219 Kommandørkaptein Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1983 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Ørnulf Løken 1 228 Driftsdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Steinar Elling 1 301 Distribusjonssjef Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Eiler Holtermann 1 301 Generalsekretær Av andre 1983
1983 Varamedlem og nestleder Roar Sandvei 1 301 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1984 Leder Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Dag F. Hansen 1 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Bjørn Tørmo 1 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Eilif M. Brodtkorb 1 219 Adm. Direktør Av andre 1983
1984 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av andre 1983
1984 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av andre 1983
1984 Vanlig medlem John Pettersen 1 301 Avdelingsdirektør Av andre 1983
1984 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør I Av andre 1983
1984 Vanlig medlem Frithjof Lind 1 301 Adm. Direktør Av andre 1984
1984 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Thor Rystedt 1 219 Kommandørkaptein Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1984 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Ørnulf Løken 1 228 Driftsdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Steinar Elling 1 301 Distribusjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Eiler Holtermann 1 301 Generalsekretær Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Sigurd Jarl Elder 1 301 Kommandørkaptein Av andre 1984
1984 Varamedlem og nestleder Roar Sandvei 1 301 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1985 Leder Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1983
1985 Sekretær, ikke medlem Bjørn Tørmo 1 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av andre 1983
1985 Vanlig medlem John Pettersen 1 301 Avdelingsdirektør Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Steinar Elling 1 301 Forsyningssjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør I Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Frithjof Lind 1 301 Adm. Direktør Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1985 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Ørnulf Løken 1 228 Driftsdirektør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Eiler Holtermann 1 301 Generalsekretær Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Sigurd Jarl Elder 1 301 Kommandørkaptein Av andre 1984
1985 Varamedlem og nestleder Roar Sandvei 1 301 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1986 Leder Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1983
1986 Sekretær, ikke medlem Bjørn Tørmo 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av andre 1983
1986 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av andre 1983
1986 Vanlig medlem Paul M. Grøstad 1 220 Direktør Av andre 1985
1986 Vanlig medlem John Pettersen 1 301 Avdelingsdirektør Av andre 1983
1986 Vanlig medlem Steinar Elling 1 301 Forsyningssjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Ii Av andre 1983
1986 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av andre 1983
1986 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1986 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av andre 1983
1986 Vanlig varamedlem Hans Goksøyr 1 220 Generalsekretær Av andre 1985
1986 Vanlig varamedlem Ørnulf Løken 1 228 Salgsdirektør Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Sigurd Jarl Elder 1 301 Kommandørkaptein Av andre 1984
1986 Vanlig varamedlem Haakon Gjessing 1 703 Orlogskaptein Av andre 1986
1986 Varamedlem og nestleder Roar Sandvei 1 301 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1987 Leder Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1983
1987 Sekretær, ikke medlem Bjørn Tørmo 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av andre 1983
1987 Vanlig medlem Jan T. Bjerke 1 219 Styreformann Av andre 1987
1987 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av andre 1983
1987 Vanlig medlem Steinar Elling 1 301 Forsyningssjef Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Ii Av andre 1983
1987 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av andre 1983
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av andre 1987
1987 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1987 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av andre 1983
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Driftsdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Haakon Gjessing 1 703 Orlogskaptein Av andre 1986
1987 Varamedlem og nestleder Roar Sandvei 1 301 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1988 Leder Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1983
1988 Sekretær, ikke medlem Bjørn Tørmo 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Knut Haram 1 217 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av andre 1983
1988 Vanlig medlem Jan T. Bjerke 1 219 Styreformann Av andre 1987
1988 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av andre 1983
1988 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av andre 1983
1988 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av andre 1983
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av andre 1987
1988 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1988 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av andre 1983
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Forsyningsdirek Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Haakon Gjessing 1 703 Orlogskaptein Av andre 1986
1988 Varamedlem og nestleder Roar Sandvei 1 301 Byråsjef I kraft av stilling 1983
1989 Leder Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1989 Sekretær, ikke medlem Bjørn Tørmo 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Knut Haram 1 217 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1989 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1983
1989 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1983
1989 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1983
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1989 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av departement 1983
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Forsyningsdirek Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Haakon Gjessing 1 703 Orlogskaptein Av departement 1986
1989 Varamedlem og nestleder Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1983
1990 Leder Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1990 Sekretær, ikke medlem Bjørn Tørmo 1 211 Byråsjef Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Knut Haram 1 217 Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1990 Vanlig medlem Eilif M. Brodtkorb 1 219 Adm. Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1983
1990 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1983
1990 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1983
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1990 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av departement 1983
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Forsyningsdirek Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Haakon Gjessing 1 703 Orlogskaptein Av departement 1986
1990 Varamedlem og nestleder Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1983
1991 Leder Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1991 Leder Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1991 Sekretær, ikke medlem Berit Hjelstuen 2 213 Førstekonsulent Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1991 Vanlig medlem Eilif M. Brodtkorb 1 219 Adm. Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Tom Hugo-Sørensen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1983
1991 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1983
1991 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Øystein Dahle 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Trygve Thorstensen 1 814 Oberst Ii Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Knut Haram 1 1102 Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1983
1991 Vanlig varamedlem Kristen Johan Kristensen 1 217 Orlogskaptein Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1991 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av departement 1983
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Forsyningsdirek Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Haakon Gjessing 1 703 Orlogskaptein Av departement 1986
1991 Varamedlem og nestleder Bjørn Tørmo 1 211 Byråsjef Av departement 1984
1991 Varamedlem og nestleder Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1983
1992 Leder Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Sekretær, ikke medlem Berit Hjelstuen 2 213 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Tom Hugo-Sørensen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1983
1992 Vanlig medlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Forsyningsdirek Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Øystein Dahle 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Trygve Thorstensen 1 814 Oberst Ii Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Knut Haram 1 1102 Direktør Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Kristen Johan Kristensen 1 217 Orlogskaptein Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1992 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Byråsjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Kontorsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Marit Skartveit 2 1103 Direktør Av departement 1992
1992 Varamedlem og nestleder Bjørn Tørmo 1 211 Byråsjef Av departement 1984
1993 Leder Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Sekretær, ikke medlem Berit Hjelstuen 2 213 Ridgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Tom Hugo-Sørensen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1983
1993 Vanlig medlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Forsyningsdirek Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Øystein Dahle 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Trygve Thorstensen 1 814 Oberst Ii Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Kristen Johan Kristensen 1 217 Orlogskaptein Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av departement 1987
1993 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1993 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Kontorsjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Marit Skartveit 2 1103 Forsyningsdirek Av departement 1992
1993 Varamedlem og nestleder Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1984
1994 Leder Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1994 Sekretær, ikke medlem Berit Hjelstuen 2 213 Ridgiver Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1984
1994 Vanlig medlem Tom Hugo-Sørensen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1983
1994 Vanlig medlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Forsyningsdirek Av departement 1987
1994 Vanlig medlem Svein Ivar Hansen 1 231 Oberst Ii Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Øystein Dahle 1 301 Viseadm Direkt Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Trygve Thorstensen 1 814 Oberst Ii Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Kristen Johan Kristensen 1 217 Orlogskaptein Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av departement 1987
1994 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byrisjef Av departement 1983
1994 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Kontorsjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Tord Clausen 1 624 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Marit Skartveit 2 1103 Forsyningsdirek Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Jørgen H Bjerkestrand 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1994
1995 Leder Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1995 Sekretær, ikke medlem Berit Hjelstuen 2 213 Underdirektør Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1984
1995 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1983
1995 Vanlig medlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Forsyningsdirek Av departement 1987
1995 Vanlig medlem Svein Ivar Hansen 1 231 Oberst Ii Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Øystein Dahle 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av departement 1987
1995 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1995 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Tord Clausen 1 624 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Jørgen H Bjerkestrand 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1994
1996 Leder Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1996 Sekretær, ikke medlem Berit Hjelstuen 2 213 Underdirektør Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1984
1996 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1983
1996 Vanlig medlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Forsyningsdirek Av departement 1987
1996 Vanlig medlem Svein Ivar Hansen 1 231 Oberst Ii Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1996 Vanlig medlem Øystein Dahle 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1991
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av departement 1987
1996 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1996 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Tord Clausen 1 624 Direktør Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Jørgen Hilmar Bjerkestrand 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1994
1997 Leder Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1997 Sekretær, ikke medlem Berit Hjelstuen 2 213 Underdirektør Av departement 1991
1997 Vanlig medlem Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1984
1997 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1983
1997 Vanlig medlem Bjørn Wiggo Larsen 1 230 Forsyningsdirek Av departement 1987
1997 Vanlig medlem Svein Ivar Hansen 1 231 Oberst Ii Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1997 Vanlig medlem Øystein Dahle 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1991
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent Av departement 1987
1997 Vanlig varamedlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1997 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Tord Clausen 1 624 Direktør Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Jørgen Hilmar Bjerkestrand 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1994
2002 Lars Fagernes 220 Distribusjonssjef
2002 Tor Bjørn Viken 220 Driftssjef
2002 Bjørn Bakken 220 It-Sjef
2002 Finn Arne Hobæk 301 Direktør
2002 Endre Sollien 301 Rådgiver
2002 Rolf Sjetne 301 Viseadm. Direktør
2002 Sigurd Nestande 704 Teknisk Sjef
2002 Leder Berit Hjelstuen 217 Underdirektør
2003 Finn Arne Hobæk Direktør
2003 Lars Fagernes Distribusjonssjef
2003 Tor Bjørn Viken Driftssjef
2003 Bjørn Bakken It-Sjef
2003 Endre Sollien Rådgiver
2003 Sigurd Nestande Teknisk Sjef
2003 Rolf Sjetne Viseadm. Direktør
2003 Leder Berit Hjelstuen Underdirektør