Rådet for Norges vassdrags- og energiverk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Norges vassdrags- og energiverk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Norges vassdrags- og energiverk
Utvalgsnummer: 18025000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 27.06.1986 ved kongelig resolusjon i henhold til kgl.res. av 7. juni 1986. Gjenoppnevnt i henhold til departementetsbeslutning av 7. februar 1991.
Mandat:
Rådet er rådgivende for vassdrags- og energidirektøren og behandlersaker vedr. vassdragskonsesjoner, konsesj. på el.anlegg,ekspropriasjoner for el.anlegg, tildeling av kons.kraft, fordeling avkons.avgifter, statsstønad, underlag for st.meld. og st.prop. e
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Olje- og energidepartementet 7 7 5 468463 Annen instans
1987 Olje- og energidepartementet 7 7 8 590000
1988 Olje- og energidepartementet 7 7 8 468835
1989 Olje- og energidepartementet 7 7 10 467226
1990 Olje- og energidepartementet 7 7 11 520000
1991 Olje- og energidepartementet 7 7 5 698120
1992 Olje- og energidepartementet 7 7 5 259770
1993 Næringsdepartementet 7 7 5 379558
1994 Næringsdepartementet 7 7 5 418000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Leder Arnor Njøs 1 214 Professor I statsråd 1986
1986 Nestleder Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordføre I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Haakon Thaulow 1 219 Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Marit L. Fossdal 2 220 Hydrolog I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Arne Næss 1 1201 Kommunalråd I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Erling Fossen 1 1416 Mekaniker I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Konsulent I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensis I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Bo Wingård 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Peter Kaland 1 1201 Professor I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Ragnvald Fleten 1 1233 Bestyrer I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Arvid Lillehauge 1 1416 Ordfører I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Britt Skinstad Nordlund 2 1901 Likningssekretær I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Partisekretær I statsråd 1986
1987 Leder Arnor Njøs 1 214 Professor I statsråd 1986
1987 Nestleder Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Haakon Thaulow 1 219 Direktør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Marit L. Fossdal 2 220 Hydrolog I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Arne Næss 1 1201 Kommunalråd I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Erling Fossen 1 1416 Mekaniker I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Konsulent I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensi I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Bo Wingård 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Peter Kaland 1 1201 Professor I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Ragnvald Fleten 1 1233 Bestyrer I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Arvid Lillehauge 1 1416 Ordfører I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Britt Skinstad Nordlund 2 1901 Likningssekretæ I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Distriktssekret I statsråd 1986
1988 Leder Arnor Njøs 1 214 Professor I statsråd 1986
1988 Nestleder Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Haakon Thaulow 1 219 Direktør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Marit L. Fossdal 2 220 Hydrolog I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Arne Næss 1 1201 Kommunalråd I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Erling Fossen 1 1416 Mekaniker I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Konsulent I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensi I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Bo Wingård 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Peter Kaland 1 1201 Professor I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Ragnvald Fleten 1 1233 Bestyrer I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Arvid Lillehauge 1 1416 Ordfører I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Britt Skinstad Nordlund 2 1901 Likningssekretæ I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Fylkessekretær I statsråd 1986
1989 Leder Arnor Njøs 1 214 Professor I statsråd 1986
1989 Nestleder Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Haakon Thaulow 1 219 Direktør I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Marit L. Fossdal 2 220 Hydrolog I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Arne Næss 1 1201 Pensjonist I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Erling Fossen 1 1416 Pensjonist I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Lærer I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensi I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Bo Wingård 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Peter Kaland 1 1201 Professor I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Ragnvald Fleten 1 1233 Bestyrer I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Arvid Lillehauge 1 1416 Ordfører I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Britt Skinstad Nordlund 2 1901 Likningssekretæ I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Fylkessekretær I statsråd 1986
1990 Leder Arnor Njøs 1 214 Direktør I statsråd 1986
1990 Nestleder Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Haakon Thaulow 1 219 Direktør I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Marit L. Fossdal 2 220 Hydrolog I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Arne Næss 1 1201 Pensjonist I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Erling Fossen 1 1416 Pensjonist I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Lærer I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensis I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Bo Wingård 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Peter Kaland 1 1201 Professor I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Ragnvald Fleten 1 1233 Bestyrer I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Arvid Lillehauge 1 1416 Ordfører I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Britt Skinstad Nordlund 2 1901 Likningssekretæ I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Fylkessekretær I statsråd 1986
1991 Leder Arnor Njøs 1 214 Adm. Direktør Av departement 1986 1991
1991 Nestleder Marit L. Fossdal 2 220 Hydrolog Av departement 1986 1991
1991 Vanlig medlem Haakon Thaulow 1 219 Direktør Av departement 1986 1991
1991 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Lorents Lorentsen 1 301 Forskningssjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Gunn Olsen 2 815 Fylkesvaraordfø Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Lærer Av departement 1986 1991
1991 Vanlig varamedlem Torstein Bye 1 215 Forsker Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Bo Wingård 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1986 1991
1991 Vanlig varamedlem Solveig Bredal-Thorsen 2 301 Forbundssekretæ Av departement 1986 1991
1991 Vanlig varamedlem Peter Kaland 1 1201 Professor Av departement 1986 1991
1991 Vanlig varamedlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Britt Skinstad Nordlund 2 1901 Likningssekretæ Av departement 1986 1991
1992 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Lorents Lorentsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Gunn Olsen 2 815 Fylkesvaraordfø Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Torstein Bye 1 215 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Lorents Lorentsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Gunn Olsen 2 815 Fylkesvaraordfø Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Torstein Bye 1 215 Forsker Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Lorents Lorentsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Gunn Olsen 2 815 Fylkesvaraordfø Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Torstein Bye 1 215 Forsker Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor Av departement 1991