Lagring av radioaktivt avfall

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Lagring av radioaktivt avfall" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Lagring av radioaktivt avfall
Utvalgsnummer: 18029000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon 13.10.1989.
Mandat:
Utvalget skal legge frem en vurdering av alternative forslag tildeponi for lav- og middelaktivt radioaktivt avfall i Norge, samt enanbefaling av en av disse løsningene.Jfr. NOU 1991:9.
Tidsfrist: 1990
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Olje- og energidepartementet 6 0 0 0
1990 Olje- og energidepartementet 6 0 6 69004
1991 Olje- og energidepartementet 6 0 5 90859
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Erik Anders Westerlund 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Knut Sigurd Gussgard 1 301 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Emil Harboe Eriksrud 1 301 Lagdommer I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Medisinalråd I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Isabelle Thelin 2 627 Overingeniør I statsråd 1989
1990 Leder Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Erik Anders Westerlund 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Ass. Helsedirek I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Knut Sigurd Gussgard 1 301 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Emil Harboe Eriksrud 1 301 Lagdommer I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Isabelle Thelin 2 627 Overingeniør I statsråd 1989
1991 Leder Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Erik Anders Westerlund 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Ass. Helsedirek I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Knut Sigurd Gussgard 1 301 Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Isabelle Thelin 2 627 Overingeniør I statsråd 1989