Vassdragslovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Vassdragslovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Vassdragslovutvalget
Utvalgsnummer: 18031000
Opprettelsesmåte: Ved kronprinsregentens resolusjon
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon av 9.11.1990.
Mandat:
Utvalget skal utarbeide forslag til revisjon av vassdragsloven av15.03.1940 nr. 3.
Tidsfrist: 1993
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Olje- og energidepartementet 12 0 7 404362
1992 Olje- og energidepartementet 12 0 8 0
1993 Næringsdepartementet 12 0 14 1160000
1994 Næringsdepartementet 12 0 5 1180000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Leder Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Morten Berg 1 219 Forsker I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Erik Samuelsen 1 301 Advokat I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Kåre Ødegaard 1 301 Advokat I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Per Håkon Høisveen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Ingrid Aasen 2 301 Førstekons I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Julie Danbolt Ajer 2 301 Konsulent I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Øyvind Traagstad 1 301 Kontorsjef I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Tore Rolf Lund 1 301 Organisasjonssj I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Birgit Løyland 2 301 Utvalgssek I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Syver Aalstad 1 414 Gardbruker I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Tor Terjesen 1 722 Fhv. Direk I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Overbibliotekar I statsråd 1990
1992 Leder Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Birgit Løyland 2 301 Utvalgssekretær Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Morten Berg 1 219 Forsker I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Erik Samuelsen 1 301 Advokat I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Kåre Ødegaard 1 301 Advokat I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Per Håkon Høisveen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Ingrid Aasen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Julie Danbolt Ajer 2 301 Konsulent I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Øyvind Traagstad 1 301 Kontorsjef I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Tore Rolf Lund 1 301 Organisasjonssj I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Syver Aalstad 1 414 Gardbruker I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Tor Terjesen 1 722 Fhv. Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Overbibliotekar I statsråd 1990
1993 Leder Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Birgit Løyland 2 301 Utvalgssekretær Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Morten Berg 1 219 Forsker I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Erik Samuelsen 1 301 Advokat I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Kåre Ødegaard 1 301 Advokat I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Per Håkon Høisveen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Ingrid Aasen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Julie Danbolt Ajer 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Øyvind Traagstad 1 301 Kontorsjef I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Tore Rolf Lund 1 301 Organisasjonssj I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Syver Aalstad 1 414 Gardbruker I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Tor Terjesen 1 722 Fhv. Direktør I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Overbibliotekar I statsråd 1990
1994 Leder Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1994 Sekretær, ikke medlem Birgit Løyland 2 301 Utvalgssekretær Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Morten Berg 1 219 Forsker I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Kåre Ødegaard 1 301 Advokat I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Per Håkon Høisveen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Ingrid Aasen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Julie Danbolt Ajer 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Erik Samuelsen 1 301 H R Advokat I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Øyvind Traagstad 1 301 Kontorsjef I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Tore Rolf Lund 1 301 Organisasjonssj I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Syver Aalstad 1 414 Gardbruker I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Tor Terjesen 1 722 Fhv Direktør I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Overbibliotekar I statsråd 1990