Styret for Høgskolen i Narvik

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Narvik" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Narvik
Utvalgsnummer: 190
Opprettelsesår: 1994
Opphørsår: 2015
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Eva Opshaug Teigen 2 0 amanuensis 01.01.1994 31.07.2007
2004 Ellen Margrethe Julin 2 0 bibliotekar 01.01.2000 03.02.2005
2004 Liv Skoglund Fiksdal 2 0 førsteamanuensis 01.01.2000 03.02.2005
2004 Ragnar Soleng 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 03.02.2005
2004 Geir Morten Waage 1 0 fylkespolitiker 01.01.2000 03.02.2005
2004 Roar Andreassen 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 03.02.2005
2004 Arnold K. Hansen 1 0 seniorkonsulent 01.01.2000 03.02.2005
2004 Gerd Harr Janson 2 0 seniorrådgiver 01.01.2000 03.02.2005
2004 Torunn Hamran 2 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.07.2007
2004 Edel Storelvmo 2 0 rektor 01.01.2001 31.07.2007
2004 Åge Raymond Riise 1 0 student 01.01.2002 03.02.2005
2004 Pål Gunnar Conradi Olsen 1 0 student 01.01.2002 31.07.2005
2004 Reidun Kleppe 2 0 student 01.01.2003 31.07.2005
2004 Roald Halvorsen 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Brit Eva Holdø 2 0 avdelingsleder 01.01.2003 31.07.2007
2004 Bjørn Steinsvik 1 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Frode Næsje 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Jørn Bergvill 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Ola Slagstad 1 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2004 Håkon With Andersen 1 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Per Åge Ljunggren 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Rita Glenne 2 0 prosjektsjef 01.01.2003 31.07.2007
2004 Gunnhill Andreassen 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Elena Shelygina 2 0 student 01.01.2003 31.07.2007
2004 Marit Andreassen 2 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2004 Joakim Gundersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2004 Ellen Øseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2011
2004 Wivi-Ann Tingvoll 2 8514 høgskulelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Eva Opshaug Teigen 2 0 amanuensis 01.01.1994 31.07.2007
2005 Ellen Margrethe Julin 2 0 bibliotekar 01.01.2000 03.02.2005
2005 Liv Skoglund Fiksdal 2 0 førsteamanuensis 01.01.2000 03.02.2005
2005 Ragnar Soleng 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 03.02.2005
2005 Geir Morten Waage 1 0 fylkespolitiker 01.01.2000 03.02.2005
2005 Roar Andreassen 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 03.02.2005
2005 Arnold K. Hansen 1 0 seniorkonsulent 01.01.2000 03.02.2005
2005 Gerd Harr Janson 2 0 seniorrådgiver 01.01.2000 03.02.2005
2005 Torunn Hamran 2 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.07.2007
2005 Edel Storelvmo 2 0 rektor 01.01.2001 31.07.2007
2005 Åge Raymond Riise 1 0 student 01.01.2002 03.02.2005
2005 Pål Gunnar Conradi Olsen 1 0 student 01.01.2002 31.07.2005
2005 Reidun Kleppe 2 0 student 01.01.2003 31.07.2005
2005 Roald Halvorsen 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Brit Eva Holdø 2 0 avdelingsleder 01.01.2003 31.07.2007
2005 Bjørn Steinsvik 1 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Frode Næsje 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Jørn Bergvill 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Ola Slagstad 1 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2005 Håkon With Andersen 1 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Per Åge Ljunggren 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Rita Glenne 2 0 prosjektsjef 01.01.2003 31.07.2007
2005 Gunnhill Andreassen 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Elena Shelygina 2 0 student 01.01.2003 31.07.2007
2005 Marit Andreassen 2 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2005 Joakim Gundersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2005 Ellen Øseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2011
2005 Lene Karin Wiberg 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Torkild Sivertsen 1 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2005 Terje Stormo 1 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2005 Wivi-Ann Tingvoll 2 8514 høgskulelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Eva Opshaug Teigen 2 0 amanuensis 01.01.1994 31.07.2007
2006 Torunn Hamran 2 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.07.2007
2006 Edel Storelvmo 2 0 rektor 01.01.2001 31.07.2007
2006 Roald Halvorsen 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Brit Eva Holdø 2 0 avdelingsleder 01.01.2003 31.07.2007
2006 Bjørn Steinsvik 1 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Frode Næsje 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Jørn Bergvill 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Ola Slagstad 1 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2006 Håkon With Andersen 1 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Per Åge Ljunggren 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Rita Glenne 2 0 prosjektsjef 01.01.2003 31.07.2007
2006 Gunnhill Andreassen 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Elena Shelygina 2 0 student 01.01.2003 31.07.2007
2006 Marit Andreassen 2 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2006 Joakim Gundersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2006 Ellen Øseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2011
2006 Lene Karin Wiberg 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Torkild Sivertsen 1 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2006 Terje Stormo 1 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2006 Wivi-Ann Tingvoll 2 8514 høgskulelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Eva Opshaug Teigen 2 0 amanuensis 01.01.1994 31.07.2007
2007 Torunn Hamran 2 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.07.2007
2007 Edel Storelvmo 2 0 rektor 01.01.2001 31.07.2007
2007 Roald Halvorsen 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Brit Eva Holdø 2 0 avdelingsleder 01.01.2003 31.07.2007
2007 Bjørn Steinsvik 1 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Frode Næsje 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Jørn Bergvill 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Ola Slagstad 1 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2007 Håkon With Andersen 1 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Per Åge Ljunggren 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Rita Glenne 2 0 prosjektsjef 01.01.2003 31.07.2007
2007 Gunnhill Andreassen 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Elena Shelygina 2 0 student 01.01.2003 31.07.2007
2007 Marit Andreassen 2 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2007 Joakim Gundersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2007 Ellen Øseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2011
2007 Torkild Sivertsen 1 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2007 Terje Stormo 1 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2007 Geir Arne Isaksen 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Bodil Synnøve Wang 2 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2007 Frode Strøm 1 0 økonomikonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2007 Guri Helene Ingebrigtsen 2 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2011
2007 Merete Kumle 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2007 Wivi-Ann Tingvoll 2 8514 høgskulelektor 01.01.2003 31.07.2007
2008 Marit Andreassen 2 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2008 Joakim Gundersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2008 Ellen Øseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2011
2008 Geir Arne Isaksen 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Bodil Synnøve Wang 2 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2008 Frode Strøm 1 0 økonomikonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2008 Guri Helene Ingebrigtsen 2 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2011
2008 Merete Kumle 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2008 Andreas Larsen 1 0 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Sidsel Kruuse-Meyer 2 0 administrator 01.01.2008 31.07.2011
2008 Johnny Buyle 1 0 student 01.01.2008 31.07.2013
2008 Randi Punsvik 2 0 jurist 01.01.2008 31.12.2015
2009 Marit Andreassen 2 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2009 Joakim Gundersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2009 Ellen Øseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2011
2009 Bodil Synnøve Wang 2 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2009 Frode Strøm 1 0 økonomikonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2009 Guri Helene Ingebrigtsen 2 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2011
2009 Merete Kumle 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2009 Andreas Larsen 1 0 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Sidsel Kruuse-Meyer 2 0 administrator 01.01.2008 31.07.2011
2009 Johnny Buyle 1 0 student 01.01.2008 31.07.2013
2009 Randi Punsvik 2 0 jurist 01.01.2008 31.12.2015
2009 Hans-Erik Aspenes 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2009 Lill Therese Hansen 2 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2009 Jeanette Solbjørg 2 0 student 01.01.2009 31.07.2013
2010 Marit Andreassen 2 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2010 Joakim Gundersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2010 Ellen Øseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2011
2010 Frode Strøm 1 0 økonomikonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2010 Guri Helene Ingebrigtsen 2 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2011
2010 Merete Kumle 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2010 Sidsel Kruuse-Meyer 2 0 administrator 01.01.2008 31.07.2011
2010 Johnny Buyle 1 0 student 01.01.2008 31.07.2013
2010 Randi Punsvik 2 0 jurist 01.01.2008 31.12.2015
2010 Hans-Erik Aspenes 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2010 Lill Therese Hansen 2 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2010 Jeanette Solbjørg 2 0 student 01.01.2009 31.07.2013
2011 Marit Andreassen 2 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2011 Joakim Gundersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2004 31.07.2011
2011 Ellen Øseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2011
2011 Frode Strøm 1 0 økonomikonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2011 Guri Helene Ingebrigtsen 2 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2011
2011 Merete Kumle 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2011 Sidsel Kruuse-Meyer 2 0 administrator 01.01.2008 31.07.2011
2011 Johnny Buyle 1 0 student 01.01.2008 31.07.2013
2011 Randi Punsvik 2 0 jurist 01.01.2008 31.12.2015
2011 Hans-Erik Aspenes 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2011 Lill Therese Hansen 2 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2011 Jeanette Solbjørg 2 0 student 01.01.2009 31.07.2013
2011 Wenche Olsen 2 8006 avdelingsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2011 Ruben Jensen 1 8300 administrasjonsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2011 Raymond Kristiansen 1 8514 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2011 Ragnhild Johanne Rensaa 2 8514 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2011 Arlene Hall 2 8514 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Gunn Mari Jensen 2 8514 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Anne Gjerløw 2 8514 kontorsjef 01.01.2011 31.12.2015
2011 Baard Espen Arnøy 1 8514 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2012 Merete Kumle 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2012 Johnny Buyle 1 0 student 01.01.2008 31.07.2013
2012 Randi Punsvik 2 0 jurist 01.01.2008 31.12.2015
2012 Jeanette Solbjørg 2 0 student 01.01.2009 31.07.2013
2012 Wenche Olsen 2 8006 avdelingsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2012 Ruben Jensen 1 8300 administrasjonsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2012 Raymond Kristiansen 1 8514 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2012 Ragnhild Johanne Rensaa 2 8514 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2012 Arlene Hall 2 8514 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Gunn Mari Jensen 2 8514 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Anne Gjerløw 2 8514 kontorsjef 01.01.2011 31.12.2015
2012 Baard Espen Arnøy 1 8514 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2012 Diana Jensen 2 8514 student 01.01.2012 31.12.2015
2012 Anna Hultgren Olsen 2 8514 student 01.01.2012 31.12.2015
2013 Merete Kumle 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2013 Johnny Buyle 1 0 student 01.01.2008 31.07.2013
2013 Randi Punsvik 2 0 jurist 01.01.2008 31.12.2015
2013 Jeanette Solbjørg 2 0 student 01.01.2009 31.07.2013
2013 Wenche Olsen 2 8006 avdelingsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2013 Ruben Jensen 1 8300 administrasjonsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2013 Raymond Kristiansen 1 8514 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2013 Ragnhild Johanne Rensaa 2 8514 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2013 Arlene Hall 2 8514 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Gunn Mari Jensen 2 8514 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Anne Gjerløw 2 8514 kontorsjef 01.01.2011 31.12.2015
2013 Baard Espen Arnøy 1 8514 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2013 Diana Jensen 2 8514 student 01.01.2012 31.12.2015
2013 Anna Hultgren Olsen 2 8514 student 01.01.2012 31.12.2015
2013 Mats Erik Vikholt 1 8514 student 01.01.2013 31.12.2015
2014 Merete Kumle 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2014 Randi Punsvik 2 0 jurist 01.01.2008 31.12.2015
2014 Trine Lise Forsaa 2 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2014 Andreas Jakobsen 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2014 Mathias Stabell 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2014 Wenche Olsen 2 8006 avdelingsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2014 Ruben Jensen 1 8300 administrasjonsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2014 Raymond Kristiansen 1 8514 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2014 Ragnhild Johanne Rensaa 2 8514 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2014 Arlene Hall 2 8514 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Gunn Mari Jensen 2 8514 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Anne Gjerløw 2 8514 kontorsjef 01.01.2011 31.12.2015
2014 Baard Espen Arnøy 1 8514 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2014 Diana Jensen 2 8514 student 01.01.2012 31.12.2015
2014 Anna Hultgren Olsen 2 8514 student 01.01.2012 31.12.2015
2014 Mats Erik Vikholt 1 8514 student 01.01.2013 31.12.2015
2015 Merete Kumle 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2015 Randi Punsvik 2 0 jurist 01.01.2008 31.12.2015
2015 Trine Lise Forsaa 2 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2015 Andreas Jakobsen 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2015 Mathias Stabell 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2015 Wenche Olsen 2 8006 avdelingsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2015 Ruben Jensen 1 8300 administrasjonsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2015 Raymond Kristiansen 1 8514 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2015 Ragnhild Johanne Rensaa 2 8514 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2015 Arlene Hall 2 8514 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Gunn Mari Jensen 2 8514 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Anne Gjerløw 2 8514 kontorsjef 01.01.2011 31.12.2015
2015 Baard Espen Arnøy 1 8514 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2015 Diana Jensen 2 8514 student 01.01.2012 31.12.2015
2015 Anna Hultgren Olsen 2 8514 student 01.01.2012 31.12.2015
2015 Mats Erik Vikholt 1 8514 student 01.01.2013 31.12.2015