Styret for Statens lånekasse for utdanning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens lånekasse for utdanning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens lånekasse for utdanning
Utvalgsnummer: 2002000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 20.03.1970 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov av 19. juni 1969 nr. 49 om stønad til ungdom i vidaregåande utdanning.
Mandat:
Utrede behovet for lån og stipend til utdanning, og for hvert år fremme forslag til departementet om tiltak som er formålstjenlige. Skal ellers fastsette forskrifter for den daglige drift av Lånekassen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 12 144000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 0 100000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 11 159003 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 10 163752 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 9 176650 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 10 214500 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 10 234000 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 10 274262
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 11 147000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 11 223000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 11 199000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 11 279000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 9 209369
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 11 310000
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 11 226000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 8 264798
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 10 277368
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 7 249290
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ellen Borg 2 301 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjørn Vetle Olsen 1 402 Disponent Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Inger Marie Bakken 2 1601 Vitenskapelig Assistent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Heidi E. Svendsen 2 231 Sekretær Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Stein Guldbrandsen 1 301 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Tom Yngve Eide 1 301 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Anne Karine Haug 2 1703 Daglig Leder Av departement 1979
1981 Sekretær, ikke medlem Tom Yngve Eide 1 301 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Roger Sven Hansen 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjørn Vetle Olsen 1 402 Disponent Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Eirik Romstad 1 1703 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Heidi E. Svendsen 2 231 Sekretær Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Kristina Landsverk 2 1432 Distriktsveterinær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Karine Haug 2 1703 Daglig Leder Av departement 1979
1982 Leder Grethe Johansen 2 301 Husmor Av departement 1976 1982
1982 Nestleder Ole-Jørgen Woltmann 1 301 Studierektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Roger Sven Hansen 1 301 Konsulent Av departement 1981 1982
1982 Vanlig medlem Vigdis Flottorp 2 301 Student Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Anne Karine Haug 2 1703 Daglig Leder Av departement 1979 1982
1982 Vanlig varamedlem Trond Hartmark 1 217 Konsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Berit Solvang 2 301 Fondssjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Anders Bjartnes 1 534 Student Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Tone Munthe-Kaas 2 806 Rektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 1502 Student Av departement 1982 1982
1983 Nestleder Ole-Jørgen Woltmann 1 301 Forbundsrektor Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Iris Bente Paulsen 2 301 Leder Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 1502 Student Av departement 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Trond Hartmark 1 217 Siviløkonom Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Gro Ladegård 2 219 Elev Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Berit Solvang 2 301 Fondssjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Jens-Christian Smeby 1 301 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Tone Munthe-Kaas 2 806 Rektor Av departement 1982
1984 Nestleder Ole-Jørgen Woltmann 1 301 Forbundsrektor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Iris Bente Paulsen 2 301 Leder Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Gunn Marit Strisland 2 1201 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Hilde Nestvold 2 1601 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Trond Hartmark 1 217 Siviløkonom Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Gro Ladegård 2 219 Elev Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Berit Solvang 2 301 Fondssjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Lars Utstøl 1 301 Elev Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Tone Munthe-Kaas 2 806 Rektor Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 1502 Student Av departement 1982 1984
1985 Leder Ole-Jørgen Woltmann 1 301 Forbundsrektor Av departement 1982 1985
1985 Nestleder Ruth Kleppe 2 1201 Førsteamanuensis Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Kristin Surnevik 2 301 Student Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Gunn Marit Strisland 2 1201 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Hilde Nestvold 2 1601 Student Av departement 1984 1985
1985 Vanlig medlem Anne Karine Haug 2 1703 Daglig Leder Av departement 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Trond Hartmark 1 217 Siviløkonom Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Berit Solvang 2 301 Fondssjef Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Lars Utstøl 1 301 Elev Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ole Petter Gjessing 1 301 Elev Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Tone Munthe-Kaas 2 806 Rektor Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne Karine Sørskår 2 1130 Nestleder Av departement 1985
1986 Nestleder Ruth Kleppe 2 1201 Førsteamanuensis Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Kristin Surnevik 2 301 Student Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ole Petter Gjessing 1 301 Leder Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Kari Nyheim 2 301 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Geir Lunde 1 920 Elev Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Anne Karine Sørskår 2 1130 Nestleder Av departement 1985
1987 Nestleder Ruth Kleppe 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Kari Nyheim 2 301 Student Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Sylvia Staalesen 2 301 Tillitsvalgt Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Richard Engen 1 301 Leder Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Terje Sundfjord 1 1502 Leder Av departement 1987
1988 Leder Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsr Av departement 1988
1988 Nestleder Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Bente Skogvang 2 301 Leder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Bjørn Haugstad 1 301 Nestleder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Lisa Jacobsen 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tove Nilsen 2 301 Informasjonssje Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Mildrid Mikkelsen 2 301 Leder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Knut Smedsvig 1 301 Leder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Ordfører Av departement 1988
1989 Leder Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsr Av departement 1988
1989 Nestleder Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Berit Knudsen 2 219 Leder Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Lars Jørgen Tvedt 1 301 Student Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Lisa Jacobsen 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Bente Skogvang 2 301 Leder Av departement 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Kirsti Harg 2 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Trond Paulsen 1 301 Nestleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Ordfører Av departement 1988
1990 Leder Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsr Av departement 1988
1990 Nestleder Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Berit Knudsen 2 219 Leder Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Lars Jørgen Tvedt 1 301 Student Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Bjørn Skaar 1 301 Nestleder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Knut Busk 1 301 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Lisa Jacobsen 2 1601 Førsteamanuensis Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Nestleder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Kirsti Harg 2 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Trond Paulsen 1 301 Nestleder Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem Sigrun Rogne 2 301 Leder Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Ordfører Av departement 1988
1991 Leder Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsr Av departement 1988
1991 Nestleder Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Bjørn Skaar 1 301 Nestleder Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Knut Busk 1 301 Student Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Per Jarle Valvatne 1 430 Student Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Hilde Solheim 2 502 Elev Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Lisa Jacobsen 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Nestleder Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Kirsti Harg 2 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Sigrun Rogne 2 301 Leder Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Morten Pettersen 1 301 Nestleder Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Elin Moe 2 301 Nestleder Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Ordfører Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Joar Fynn Jensen 1 301 Leder Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Per Jarle Valvatne 1 430 Student Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Hilde C. Solheim 2 502 Elev Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Morten Pettersen 1 301 Nestleder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Elin Moe 2 301 Nestleder Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Magne Johansen 1 1902 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Erik Westnes 1 219 Student Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Joar Fynn Jensen 1 301 Leder Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Roger Ørjansen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Magne Johansen 1 1902 Student Av departement 1992 1993
1993 Vanlig varamedlem Christian Hellevang 1 301 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Ane Høyem 2 301 Student Av departement 1993
1994 Leder Ulf Sand 1 219 Departementsråd Av departement 1994
1994 Nestleder Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Erik Westnes 1 219 Student Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Roger Ørjansen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Christian Hellevang 1 301 Nestleder Av departement 1993 1994
1994 Vanlig medlem Ane Høyem 2 301 Student Av departement 1993 1994
1994 Vanlig medlem Dag Henn Odnes 1 301 Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tove Veierød 2 301 Informasjonssje Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Lars Arntzen 1 301 Student Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Anne Eke Sjaastad 2 301 Student Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Anne E. Rovde 2 821 Kontorsjef (Fun Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Henrichsen 1 1201 Direktør Av departement 1994
1995 Leder Ulf Sand 1 219 Departementsråd Av departement 1994
1995 Nestleder Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Dag Henn Odnes 1 301 Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Lars Arntzen 1 301 Student Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Heidi Arnesen Austlid 2 301 Student Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Anne Eke Sjaastad 2 301 Student Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Håvard B. Øvregård 1 301 Student Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Anette Mellbye 2 301 Student Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Henrichsen 1 1201 Direktør Av departement 1994
1995 Varamedlem og nestleder Tove Veierød 2 301 Informasjonssje Av departement 1994
1995 Varamedlem og nestleder Anne E. Rovde 2 821 Kontorsjef (Fun Av departement 1994
1996 Leder Ulf Sand 1 219 Departementsråd Av departement 1994
1996 Nestleder Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Dag Henning Odnes 1 301 Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Lars Arntzen 1 301 Student Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Heidi Arnesen Austlid 2 301 Student Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Marianne Grimst Hansen 2 301 Student Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Håvard B. Øvregård 1 301 Student Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Anette Mellbye 2 301 Student Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Simen Markussen 1 301 Student Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Terje Dahlen 1 429 Student Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Henrichsen 1 1201 Direktør Av departement 1994
1996 Varamedlem og nestleder Tove Veierød 2 301 Informasjonssje Av departement 1994
1996 Varamedlem og nestleder Anne E. Rovde 2 821 Kontorsjef (Fun Av departement 1994
1997 Leder Ulf Sand 1 219 Departementsråd Av departement 1994 1997
1997 Nestleder Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1997 Nestleder Tine Sundtoft 2 1001 Regiondirektør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Dag Henning Odnes 1 301 Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Heidi Arnesen Austlid 2 301 Student Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Marianne Grimst Hansen 2 301 Student Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Anders Ø. Rødberg-Larsen 1 301 Student Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Line Orlund 2 301 Studentpolitike Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Jon Olav Skøien 1 102 Student Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Tove Veierød 2 301 Informasjonssje Av departement 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem Simen Markussen 1 301 Student Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Ola Stafseng 1 301 Forsker Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Siri Tidemand-Andersen 2 301 Student Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Terje Dahlen 1 429 Student Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Henrichsen 1 1201 Direktør Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Ingrid Bergslid Salvesen 2 1902 Studiedirektør Av departement 1997
1997 Varamedlem og nestleder Anne E. Rovde 2 821 Kontorsjef (Fun Av departement 1994
2002 Astrid Mjærum Student
2002 Marianne Tangen Braathen Student
2002 Robert Terdal Moe Student
2002 Dag Harlem Stenersen Student
2002 Ola Stafseng 301 Forsker
2002 Tove Veierød 301 Informasjonssjef
2002 Thomas Aasberg Rasmussen 301 Leder
2002 Karin Hjermundrud 301 Student
2002 Arvid Vada 1721 Spesialrådgiver
2002 Ingrid Bergslid Salvesen 1902 Studiedirektør
2002 Leder Ulf Sand 219 Departementsråd
2002 Nestleder Tine Sundtoft 1001 Regiondirektør
2003 Ola Stafseng Forsker
2003 Tove Veierød Informasjonssjef
2003 Thomas Aasberg Rasmussen Leder
2003 Arvid Vada Spesialrådgiver
2003 Karin Hjermundrud Student
2003 Astrid Mjærum Student
2003 Marianne Tangen Braathen Student
2003 Robert Terdal Moe Student
2003 Dag Harlem Stenersen Student
2003 Ingrid Bergslid Salvesen Studiedirektør
2003 Leder Ulf Sand Departementsråd
2003 Nestleder Tine Sundtoft Regiondirektør