Styret for Øverby skole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Øverby skole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Øverby skole
Utvalgsnummer: 2013000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1978 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Styre for statlig videregående skole for spesialundervisning i henhold til lov om videregående opplæring paragraf 36, første ledd.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 8 8000
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 7 4611 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 7 5954 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 8 8627 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 8 10069 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 7 9412 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 7 12846 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 12977
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Kari Bergum 2 502 Kontorassistent Av departement 1977 1980
1980 Nestleder Vidar Melvin Westlie 1 502 Gullsmed Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Liv Andersen 2 502 Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Guttorm Tistel 1 502 Skolesjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ingvar Gulbrandsen 1 502 Vaktmester Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Einar Kaste 1 529 Adjunkt Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Willy Røed 1 502 Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Tore E. Hansen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Anne Berit Hauge 2 502 Sykepleier Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild Skaar 2 502 Adjunkt Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Borgny Bjørge 2 502 Avdelingsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arne Olaus Vollsæter 1 502 Pedagogisk Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kari Sofie Stokke 2 502 Undervisningsinspektør Av departement 1980 1980
1983 Vanlig medlem Guttorm Tistel 1 502 Skolesjef Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Ingvar Gulbrandsen 1 502 Vakt- Og Varmemes Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Arne Olaus Vollsæter 1 502 Pedagogisk Konsul Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Einar Kaste 1 529 Adjunkt Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Ragnhild Skaar 2 502 Adjunkt Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Borgny Bjørge 2 502 Avdelingsleder Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Kari Sofie Stokke 2 502 Undervisningsinsp Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Egil Torp 2 502 Verkstedeier Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kjell Endahl 1 502 Skolesjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Ingvar Gulbrandsen 1 502 Vakt- Og Varmemes Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Einar Kaste 1 529 Adjunkt Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Ragnhild Skaar 2 502 Adjunkt Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Borgny Bjørge 2 502 Avdelingsleder Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Kari Sofie Stokke 2 502 Undervisningsinsp Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Egil Torp 2 502 Verkstedeier Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Kjell Endahl 1 502 Skolesjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Ingvar Gulbrandsen 1 502 Vakt- Og Varmemes Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Einar Kaste 1 529 Adjunkt Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Ragnhild Skaar 2 502 Adjunkt Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Borgny Bjørge 2 502 Avdelingsleder Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Kari Sofie Stokke 2 502 Undervisningsinsp Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Egil Torp 2 502 Verkstedeier Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Kjell Endahl 1 502 Skolesjef Av departement 1983
1986 Nestleder Rolf Olsen 1 529 Formannskapssekre Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Aud Opheim 2 501 Lærer Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Gunnar Hvattum 1 501 Skoledirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Dagny Liaklev 2 502 Adjunkt Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Turid Dyrud 2 528 Husmor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ole J. Gillebo 1 501 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kjell Rasmussen 1 502 Faglærer Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Reidun Rudlang 2 502 Husmor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Grethe Lønnum 2 502 Miljøterapeut Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Astrid Rogne Fredriksen 2 543 Student Av departement 1984
1986 Varamedlem og nestleder Inger J. Hagen 2 502 Husmor Av departement 1986
1987 Nestleder Rolf Olsen 1 529 Formannskapssek Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Aud Opheim 2 501 Lærer Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Gunnar Hvattum 1 501 Skoledirektør Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Dagny Liaklev 2 502 Adjunkt Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Turid Dyrud 2 528 Lærer Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Egil Støfring 1 502 Rektor Av departement
1987 Vanlig varamedlem Kjell Rasmussen 1 502 Faglærer Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Reidun Rudlang 2 502 Husmor Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Grethe Lønnum 2 502 Miljøterapeut Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Bjug Ringstad 1 502 Styrer Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Ole J. Gillebo 1 521 Førstekonsulent Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Astrid Rogne Fredriksen 2 543 Kontorfullmekti Av departement 1984
1987 Varamedlem og nestleder Inger J. Hagen 2 502 Husmor Av departement 1986
1988 Nestleder Rolf Olsen 1 529 Formannskapssek Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Aud Opheim 2 501 Lærer Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Gunnar Hvattum 1 501 Skoledirektør Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Dagny Liaklev 2 502 Adjunkt Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Turid Dyrud 2 528 Lærer Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Egil Støfring 1 502 Rektor Av departement
1988 Vanlig varamedlem Kjell Rasmussen 1 502 Faglærer Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Reidun Rudlang 2 502 Husmor Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Grethe Lønnum 2 502 Miljøterapeut Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Bjug Ringstad 1 502 Styrer Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Astrid Rogne Fredriksen 2 543 Kontorfullmekti Av departement 1984
1988 Varamedlem og nestleder Inger J. Hagen 2 502 Husmor Av departement 1986
1989 Nestleder Rolf Olsen 1 529 Formannskapssek Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Aud Opheim 2 501 Lærer Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Gunnar Hvattum 1 501 Skoledirektør Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Dagny Liaklev 2 502 Adjunkt Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Turid Dyrud 2 528 Lærer Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Egil Støfring 1 502 Rektor Av departement
1989 Vanlig varamedlem Kjell Rasmussen 1 502 Faglærer Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Reidun Rudlang 2 502 Husmor Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Grethe Lønnum 2 502 Miljøterapeut Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Bjug Ringstad 1 502 Styrer Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Astrid Rogne Fredriksen 2 543 Kontorfullmekti Av departement 1984
1989 Varamedlem og nestleder Inger J. Hagen 2 502 Husmor Av departement 1986
1990 Nestleder Jostein Stegane 1 502 Sjefssykepleier Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Gunnar Hvattum 1 501 Skoledirektør Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Dagny Liaklev 2 502 Adjunkt Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Svein Cato Wold 1 502 Grafisk Trykker Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Astrid Ingeborg Grubben 2 502 Internatassiste Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Anne Gunhild Reidem 2 534 Avdelingsleder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Bjørn Ingar Halvorsen 1 536 Leder Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Tone Kristin Killi 2 427 Adjunkt Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Ole J. Gillebo 1 501 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Øyvår Opheim 2 501 Førstesekretær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjarne Jevnesveen 1 502 Gårdbruker Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Jorid Avdem 2 513 Lærer Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingemari Jürgensen 2 529 Miljøterapeut Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kjell Sparby 1 534 Inspektør Av departement 1990
1991 Leder Anne-Mari Ingvaldsen 2 502 Undervisni Av departement 1991
1991 Nestleder Ada Fraurud Sandbeck 2 502 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Gunnar Hvattum 1 501 Skoledirektør Av departement 1984
1991 Vanlig medlem Dagny Liaklev 2 502 Adjunkt Av departement 1984 1991
1991 Vanlig medlem Svein Cato Wold 1 502 Grafisk Trykker Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Astrid Ingeborg Grubben 2 502 Internatassiste Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Jostein Stegane 1 502 Sjefssykepleier Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Bjørn Ingar Halvorsen 1 536 Leder Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Ole J. Gillebo 1 501 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Øyvår Opheim 2 501 Pensjonist Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Johan Ulsaker 1 501 Sosialkons Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Bjarne Jevnesveen 1 502 Gårdbruker Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Arne Olaus Vollsæter 1 502 Skoleinspektør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ingvar Gulbrandsen 1 502 Vakt- Og Varmem Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Jorid Avdem 2 513 Lærer Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Anna Christine Årstad 2 528 Faglærer Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ingemari Jürgensen 2 529 Miljøterapeut Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Einar Kaste 1 529 Lektor Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Kjell Sparby 1 534 Inspektør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Anne Gunhild Reidem 2 534 Avdelingsleder Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Una Norheim 2 1102 Faglærer Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Jon Norland 1 1103 Fylkessekr Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Bodil Kalvik 2 1103 Adjunkt Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Arnhild Tobiassen 2 1103 Avdelingsl Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Egil Gabrielsen 1 1103 Undervisningsle Av departement 1991
1992 Leder Ada Fraurud Sandbeck 2 502 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Johan Ulsaker 1 501 Sosialkonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Arne Olaus Vollsæter 1 502 Skoleinspektør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ingvar Gulbrandsen 1 502 Vakt- Og Varmem Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Anna Christine Årstad 2 528 Faglærer Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Einar Kaste 1 529 Lektor Av departement 1991