Grunnskolerådet med underutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Grunnskolerådet med underutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Grunnskolerådet med underutvalg
Utvalgsnummer: 2055000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 1961 ved kongelig resolusjon
Mandat:
1) Tilrådinger og utredninger til Kirke- og undervisningsdepartementet, bl.a. om læreplaner, pedagogiske spørsmål generelt, også om bygninger, rom, utstyr, utarbeide læremidler på spesielle felt, ta initiativ til og lede utviklingsarbeid, ta initiativ når
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 8 410000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 8 465866 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 6 455292 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 28 1 19 459774 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 12 710080 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 23 514057 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 0 0 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 18 28779
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 17 749594
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 0 0 0
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Johan Sæbø 1 301 Skoleinspektør I statsråd 1980 1980
1980 Leder Karin-Marie Flo 2 1201 Lektor Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Monica Dalen 2 301 Dosent Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Eystein Delling Bekkelund 1 602 Sambandsoperatør Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Anna Helle Nilsen 2 1001 Undervisningsinspektør I statsråd 1976 1980
1980 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skolesjef I statsråd 1976 1980
1980 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Høgskolelærer I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Erling Lind 1 219 Fengselsbetjent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Margarethe Haugen 2 219 Husmor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Marit Hoem Kvam 2 301 Logoped Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Anne-Margrethe Brandt 2 301 Redaktør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Steinar Bergseng 1 502 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Gunnar Hvattum 1 502 Kontorsjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjørn Hagen 1 605 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Svein-Åge Eik 1 705 Skoledirektør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Lars Skaalnes 1 705 Underdirektør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Aase Tjemsland 2 1103 Husmor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Toril Havik 2 1201 Psykolog Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Hans Thunes 1 1201 Teletekniker Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jarl Sæve 1 1235 Adjunkt Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Vidar Sandven 1 1238 Undervisningsinspektør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ingeborg Askeland 2 1260 Lærer I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Henry Øiann 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Sverre Henning 1 1601 Undervisningsinspektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Per Andersen 1 1653 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Inga Richardsen 2 1833 Husmor Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Bjørn Erik Olsen 1 1902 Rektor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Erna Presttun 2 1433 Husmor Av departement 1980
1983 Leder Johan Sæbø 1 301 Skoleinspektør I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Høgskolelektor I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Gunnar Hvattum 1 502 Skoledirektør I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Svein-Åge Eik 1 705 Kontorsjef I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Vidar Sandven 1 1238 Undervisningsinsp I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Ingeborg Askeland 2 1260 Lærer I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Bjørn Erik Olsen 1 1902 Rektor I statsråd 1980
1984 Leder Toralf Tveiten 1 1201 Lektor I statsråd 1984
1984 Nestleder Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Liv Vedeler 2 219 Høgskolelektor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Sturle Kojen 1 301 Rektor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Brit Vingelsgår Ryen 2 436 Adjunkt I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Berit Holand 2 806 Lærer I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Olav Lindal 1 1102 Skolesjef I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Anna Huse Sanness 2 1551 Rektor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Bjørn Erik Olsen 1 1902 Rektor I statsråd 1980 1984
1985 Leder Toralf Tveiten 1 1201 Lektor I statsråd 1984
1985 Nestleder Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Liv Vedeler 2 219 Høgskolelektor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Sturle Kojen 1 301 Rektor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Brit Vingelsgår Ryen 2 436 Adjunkt I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Berit Holand 2 806 Lærer I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Olav Lindal 1 1102 Skolesjef I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Anna Huse Sanness 2 1551 Rektor I statsråd 1984
1986 Leder Toralf Tveiten 1 1201 Lektor I statsråd 1984
1986 Nestleder Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Liv Vedeler 2 219 Høgskolelektor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Sturle Kojen 1 301 Rektor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Brit Vingelsgår Ryen 2 436 Adjunkt I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Berit Holand 2 806 Lærer I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Olav Lindal 1 1102 Skolesjef I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Anna Huse Sanness 2 1551 Rektor I statsråd 1984
1987 Leder Toralf Tveiten 1 1201 Professor I statsråd 1984
1987 Nestleder Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Sturle Kojen 1 301 Rektor I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Brit Vingelsgår Ryen 2 436 Adjunkt I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Berit Holand 2 806 Adjunkt I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Olav Lindal 1 1102 Skolesjef I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Anna Huse Sanness 2 1551 Rektor I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Liv Vedeler 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1984
1988 Leder Toralf Tveiten 1 1201 Professor I statsråd 1984
1988 Nestleder Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1984
1988 Vanlig medlem Sturle Kojen 1 301 Rektor I statsråd 1984
1988 Vanlig medlem Brit Vingelsgår Ryen 2 436 Adjunkt I statsråd 1984
1988 Vanlig medlem Berit Holand 2 806 Adjunkt I statsråd 1984
1988 Vanlig medlem Olav Lindal 1 1102 Skolesjef I statsråd 1984
1988 Vanlig medlem Anna Huse Sanness 2 1551 Rektor I statsråd 1984
1988 Vanlig varamedlem Liv Vedeler 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1984
1989 Leder Torbjørn Omholt 1 822 Skoledirektør I statsråd 1988
1989 Nestleder Marit Kallerud 2 604 Rektor I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Inger Anne Ravlum 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Thor Olav Engen 1 401 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Olga Dysthe 2 1902 Lektor I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Bjørg Gløersen 2 2017 Lærer 1988
1990 Leder Torbjørn Omholt 1 822 Skoledirektør I statsråd 1988
1990 Leder Gunhild Hagesæther 2 1201 Akademilektor I statsråd 1990
1990 Nestleder Marit Kallerud 2 604 Rektor I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Øystein Engeland 1 220 Skoledirektør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Inger Anne Ravlum 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig medlem Emrullah Gursel 1 301 Lærer I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Torleiv Høien 1 1121 Dosent I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Anne Franck 2 1601 Kommunalråd I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Pedagogisk Kons I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Olga Dysthe 2 1902 Lektor I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig medlem Bjørg Gløersen 2 2017 Lærer 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Lovise Irene Hodne 2 301 Lektor I statsråd 1990
1991 Leder Gunhild Hagesæther 2 1201 Akademilektor I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Øystein Engeland 1 220 Skoledirektør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Emrullah Gursel 1 301 Lærer I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Torleiv Høien 1 1121 Dosent I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Anne Franck 2 1601 Kommunalråd I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Pedagogisk Kons I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Lovise Irene Hodne 2 301 Lektor I statsråd 1990