Foreldreutvalget for grunnskolen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Foreldreutvalget for grunnskolen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Foreldreutvalget for grunnskolen
Utvalgsnummer: 2055001
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1976 av Kirke- og undervisningsdepartementet som utvalg under Grunnskolerådet. 1988 hjemlet i Lov om grunnskolen som Foreldreutvalget for grunnskolen
Mandat:
- Arbeide for å fremme samarbeid heim - skole. - Med basis i foreldrerollen hjelpe departementet i spørsmål som gjelder samarbeid mellom skole-hjem. - Ta initiativ for å ivareta foreldrenes interesser/fremme foreldrenes synspunkter innenfor sitt ansvarsom
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 6 100000
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 1 6 191202
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 1 5 152826 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 1 7 165278 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 1 8 678450 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 1 7 340184 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 1 0 0 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 1 9 2973
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 1 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 1 6 455795
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 1 0 0
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 1 5 298833
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 1 15 448000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 1 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 2 13 1300000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 2 0 0
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 2 4 1471664
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 2 17 1599314
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 6 1140086
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Margarethe Haugen 2 219 Husmor Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Bjørn Hagen 1 605 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Aase Tjemsland 2 1103 Husmor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Erna Presttun 2 1433 Husmor Av departement 1980
1984 Leder Eystein Delling Bekkelund 1 604 Sambandsoperatør Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Margarethe Haugen 2 219 Husmor Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Kusum Kaura 2 219 Assistent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Elfie Dørum 2 1001 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Erna Presttun 2 1433 Husmor Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Jon Ekeland 1 1601 Rektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Leif Kampestuen 1 1824 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sissel Kværne Vestre 2 301 Husmor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kusum Kaura 2 219 Assistent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Elfie Dørum 2 1001 Sekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Jon Ekeland 1 1601 Rektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Leif Kampestuen 1 1824 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Sissel Kværne Vestre 2 301 Husmor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Kusum Kaura 2 219 Assistent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Elfie Dørum 2 1001 Sekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Jon Ekeland 1 1601 Rektor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Leif Kampestuen 1 1824 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Sissel Kværne Vestre 2 1419 Husmor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Kusum Kaura 2 219 Assistent Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Elfie Dørum 2 1001 Sekretær Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Jon Ekeland 1 1601 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Leif Kampestuen 1 1824 Konsulent Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Sissel Kværne Vestre 2 1419 Husmor Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Kusum Kaura 2 219 Assistent Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Elfie Dørum 2 1001 Sekretær Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Jon Ekeland 1 1601 Rektor Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Leif Kampestuen 1 1824 Konsulent Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Sissel Kværne Vestre 2 1419 Husmor Av departement 1984
1989 Leder Per Sverre Rannem 1 1702 Teknisk Sjef I statsråd 1988
1989 Nestleder Anne Lise Hovdenak 2 922 Kontorfullmekti I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Håvard Stenbeck 1 301 Forretningsføre I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Kiamil Øzerk 1 301 Konsulent I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Toril Grande 2 301 Journalist Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kristin Solberg 2 1902 Amanuensis I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Karin Ringholm 2 602 Konsulent I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Harald Lande 1 1003 Regnskapsfører I statsråd 1988
1990 Leder Per Sverre Rannem 1 1702 Teknisk Sjef I statsråd 1988
1990 Nestleder Anne Lise Hovdenak 2 922 Kontorfullmekti I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Håvard Stenbeck 1 301 Forretningsføre I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Kiamil Øzerk 1 301 Konsulent I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Toril Grande 2 301 Journalist Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kristin Solberg 2 1902 Amanuensiss I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Karin Ringholm 2 602 Konsulent I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Harald Lande 1 1003 Regnskapsfører I statsråd 1988
1991 Leder Per Sverre Rannem 1 1702 Teknisk Sjef I statsråd 1988
1991 Nestleder Anne Lise Hovdenak 2 922 Kontorfullmekti I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Håvard Stenbeck 1 301 Forretningsføre I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Kiamil Øzerk 1 301 Konsulent I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Toril Grande 2 301 Journalist Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Kristin Solberg 2 1902 Amanuensis I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Karin Ringholm 2 602 Konsulent I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Harald Lande 1 1003 Regnskapsfører I statsråd 1988
1992 Leder Britt Solheim 2 502 Bioingeniør Av departement 1992
1992 Leder Per Sverre Rannem 1 1702 Teknisk Sjef I statsråd 1988
1992 Nestleder Anne Lise Hovdenak 2 922 Kontorfullmekti I statsråd 1988
1992 Nestleder Sissel Kværne Vestre 2 1419 Husmor I statsråd 1984 1992
1992 Vanlig medlem Håvard Stenbeck 1 301 Forretningsføre I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Kiamil Øzerk 1 301 Stipendiat I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig medlem Toril Grande 2 301 Journalist Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Jens Engelstad 1 301 Sivilingeniør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Jan Bjurgren 1 501 Informasjonskon Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Hilde Sundve Jordheim 2 1247 Husmor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Kristin Solberg 2 1902 Studieveileder I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Ineke Due 2 1902 Morsmålslærer Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Trine Suphammer 2 215 Journalist Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Karin Ringholm 2 602 Konsulent I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Jan Willy Føreland 1 1001 Økonomikonsulen Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Harald Lande 1 1003 Regnskapsfører I statsråd 1988
1993 Leder Britt Solheim 2 502 Daglig Leder Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Jens Engelstad 1 301 Sivilingeniør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Jan Bjurgren 1 501 Informasjonskon Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Hilde Sundve Jordheim 2 1247 Husmor Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Ineke Due 2 1902 Morsmilslærer Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Trine Suphammer 2 215 Journalist Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jan Willy Føreland 1 1001 Økonomikonsulen Av departement 1992
1994 Leder Britt Solheim 2 502 Leder Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jens Engelstad 1 301 Sivilingeniør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jan Bjurgren 1 501 Informasjonskon Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jan Willy Føreland 1 1001 Forsker Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Hilde Sundve Jordheim 2 1247 Husmor Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Ineke Due 2 1902 Morsmålslærer Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Sunil Loona 1 214 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Trine Suphammer 2 215 Journalist Av departement 1992
1995 Leder Britt Solheim 2 502 Daglig Leder Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Jens Engelstad 1 301 Sivilingeniør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Jan Bjurgren 1 501 Informasjonskon Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Jan Willy Føreland 1 1001 Forsker Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Hilde Sundve Jordheim 2 1247 Husmor Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Ineke Due 2 1902 Morsmålslærer Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Sunil Loona 1 214 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Trine Suphammer 2 215 Journalist Av departement 1992
1996 Leder Britt Solheim 2 502 Rektor Av departement 1992 1996
1996 Nestleder Hilde Sundve Jordheim 2 1247 Adjunkt Av departement 1992 1996
1996 Vanlig medlem Petter Nordeng 1 231 Produktansvarli Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Astrid Wilhelmsen 2 301 Fysioterapeut Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Atta Ansari 1 301 Konsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Ole Petter Røiseland 1 1002 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Kjell Å. Salvesen 1 1601 Lege Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Hans Petter Karlsen 1 605 Inspektør Ii Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Monica Vestå 2 1870 Sykepleier Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Petter Nordeng 1 231 Produktansvarli Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Astrid Wilhelmsen 2 301 Fysioterapeut Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Atta Ansari 1 301 Konsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Ole Petter Røiseland 1 1002 Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Kjell Å. Salvesen 1 1601 Lege Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Hans Petter Karlsen 1 605 Inspektør Ii Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Monica Vestå 2 1870 Sykepleier Av departement 1996
2002 Eli Vatn Prest
2002 Lino Lubiana 135 Prest
2002 Kjell Arne Hagen 231 Forskningskoordinator
2002 Kirsti Berg 301
2002 Atta Ansari 301 Journalist
2002 Ellen Mogård Larsen 1828 Sykepleier
2002 Knut Kristoffersen 2030 Sjefsflygeleder
2002 Leder Hilde Sundve Jordheim 1247 Prosjektleder
2002 Nestleder Otto Kai Pettersen 1001 Ambulansepersonell
2003 Kirsti Berg
2003 Kjell Arne Hagen Forskningskoordinator
2003 Atta Ansari Journalist
2003 Eli Vatn Prest
2003 Lino Lubiana Prest
2003 Knut Kristoffersen Sjefsflygeleder
2003 Ellen Mogård Larsen Sykepleier
2003 Leder Hilde Sundve Jordheim Prosjektleder
2003 Nestleder Otto Kai Pettersen Ambulansepersonell