Forsøksrådet for skoleverket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forsøksrådet for skoleverket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forsøksrådet for skoleverket
Utvalgsnummer: 2056000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1954
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 1954 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådets oppgaver omfatter bl.a. forsøksvirksomhet som faller inn under Lov om forsøk i skolen. Forsøksrådet opphører pr. 31.12.1984, jf. Lov o oppheving av lov 8. juli 1954 nr. 3 om forsøk i skolen m.v.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 8 335000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 11 224000 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 10 243638 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 8 498000 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 9 345000 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Per A. Kvist 1 1201 Skoledirektør I statsråd 1974 1980
1980 Nestleder Eva Hodne 2 1201 Adjunkt I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1976 1980
1980 Vanlig medlem Liv Vedeler 2 219 Høgskolelektor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Eivind Vassnes 1 220 Undervisningsinspektør I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig medlem Nils H. Johannessen 1 231 Forbundsformann I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig medlem Ingeborg Kvien 2 1902 Adjunkt I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1902 Professor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Rolf Lasse Lund 1 2401 Sekretær I statsråd 1980 1980
1981 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær Av departement 1981 1981
1983 Leder Per A. Kvist 1 1201 Skoledirektør I statsråd 1974 1984
1983 Nestleder Eva Hodne 2 1201 Konsulent I statsråd 1980 1984
1983 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Sekretær Av departement 1981 1984
1983 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1976 1984
1983 Vanlig medlem Liv Vedeler 2 219 Høgskolelektor I statsråd 1980 1984
1983 Vanlig medlem Eivind Vassnes 1 220 Undervisningsinsp I statsråd 1975 1984
1983 Vanlig medlem Rolf Lasse Lund 1 301 Sekretær I statsråd 1980 1984
1983 Vanlig medlem Ingeborg Kvien 2 1902 Adjunkt I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1902 Professor I statsråd 1980 1984
1984 Leder Per A. Kvist 1 1201 Skoledirektør I statsråd 1974 1984
1984 Nestleder Eva Hodne 2 1201 Konsulent I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1976 1984
1984 Vanlig medlem Liv Vedeler 2 219 Høgskolelektor I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Eivind Vassnes 1 220 Undervisningsinsp I statsråd 1975 1984
1984 Vanlig medlem Rolf Lasse Lund 1 301 Sekretær I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1902 Professor I statsråd 1980 1984