Lærebokutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Lærebokutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Lærebokutvalget
Utvalgsnummer: 2059000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1962
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 1962 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Ta initiativ til utvikling og produksjon av læremidler. Koordinere læremiddelutvikling. Gi tilråding om fordeling av statstilskott.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 3 0 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 4 41579 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 2 26076 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 2 57995 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 8 80585 Vedkommende departement
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 3 53000 Vedkommende departement
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 0 Vedkommende departement
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 3 50802
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 3 14511
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 4 68000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 4 82493
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 8 6 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 8 6 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Per Straumsheim 1 1519 Rektor
1980 Vanlig medlem Tor Bjerkmann 1 301 Forlagsdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Anders Havnelid 1 301 Forlagssjef
1980 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Inspektør
1980 Vanlig medlem Helga Tjørm 2 1221 Av departement
1981 Leder Per Straumsheim 1 1520 Rektor 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Chr. Øiestad 1 217 Sjefredaktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kåre Skadberg 1 219 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Grethe K. Starheim 2 219 Studiekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anders Havnelid 1 220 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Skoleinspektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ingeborg Askeland 2 1260 Lærer Av departement 1981 1981
1983 Leder Per Straumsheim 1 1520 Rektor Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Per Chr. Øiestad 1 217 Sjefsredaktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Kåre Skadberg 1 219 Kontorsjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Grethe K. Starheim 2 219 Studiekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Anders Havnelid 1 220 Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Skoleinspektør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Ralph Johannessen 1 301 Rektor Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Ingeborg Askeland 2 1260 Lærer Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Per Chr. Øiestad 1 217 Sjefredaktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Kåre Skadberg 1 219 Kontorsjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Egil Kjølner 1 219 Rektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Tell Kristian Wagle 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Berit Holand 2 806 Lærer Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Åse Hiort Lervik 2 1902 Professor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Egil Kjølner 1 219 Rektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Tell Kristian Wagle 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Berit Holand 2 806 Lærer Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Åse Hiort Lervik 2 1902 Professor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Egil Kjølner 1 219 Rektor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Tell Kristian Wagle 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Berit Holand 2 806 Lærer Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Åse Hiort Lervik 2 1902 Professor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Egil Kjølner 1 219 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Sverre H. Amundsen 1 532 Forlagssjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Berit Holand 2 806 Adjunkt Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Åse Hiort Lervik 2 1902 Professor Av departement 1984
1988 Leder Per Straumsheim 1 1520 Rektor Av departement 1981 1988
1988 Vanlig medlem Kaare Søbye 1 104 Rektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kåre Skadberg 1 219 Kontorsjef Av departement 1981 1988
1988 Vanlig medlem Kjell Hjertø 1 219 Forlagssjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Synnøva Aga 2 233 Avdelingsleder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Sverre H. Amundsen 1 532 Forlagssjef Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Berit Holand 2 806 Adjunkt Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Egil Børre Johnsen 1 903 Lektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Erling Charles Olsen 1 135 Fylkesskolesjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Inger Johanna Hoftun 2 214 Rektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Egil Kjølner 1 219 Rektor Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Marit Landsem Berntsen 2 301 Forlagssjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ingrid Dahlø 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ingerlise Breivik 2 301 Skoleboksjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Thor Olav Engen 1 401 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjarne Jordahl 1 1503 Prosjektleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kaare Søbye 1 104 Rektor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kjell Hjertø 1 219 Forlagssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Synnøva Aga 2 233 Avdelingsleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Egil Børre Johnsen 1 903 Lektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Erling Charles Olsen 1 135 Fylkesskolesjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Inger Johanna Hoftun 2 214 Rektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Elisabeth Piene 2 219 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Marit Landsem Berntsen 2 301 Forlagssjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ingrid Dahlø 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ingerlise Breivik 2 301 Skoleboksjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Thor Olav Engen 1 401 Førsteamanuensi Av departement 1988
1990 Leder Kaare Søbye 1 104 Rektor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Kåre Skadberg 1 219 Kontorsjef Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Kjell Hjertø 1 219 Forlagssjef Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Synnøva Aga 2 233 Avdelingsleder Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Egil Børre Johnsen 1 922 Forsker Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Ruth Sande Meidell 2 1106 Rektor Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Pedagogisk Kons Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Erling Charles Olsen 1 135 Fylkesskolesjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Inger Johanna Hoftun 2 214 Rektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Elisabeth Piene 2 219 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ingar Holm 1 220 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingerlise Breivik 2 301 Skoleboksjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Marit Landsem Berntsen 2 301 Forlagssjef Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingrid Dahlø 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Hilde Holmesland 2 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Arild Thorbjørnsen 1 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Elisabeth Lange 2 301 Opplæringsleder Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Marit W. Oppedal 2 301 Rektor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Inger Marie Føyner 2 301 Skoleboksjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Laila Stange 2 301 Skoleboksjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Thor Olav Engen 1 401 Førsteamanuensis Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Ruth Sande Meidell 2 1106 Rektor Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Pedagogisk Kons Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ingar Holm 1 220 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Hilde Holmesland 2 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Arild Thorbjørnsen 1 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Elisabeth Lange 2 301 Opplæringsleder Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Marit W. Oppedal 2 301 Rektor Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Inger Marie Føyner 2 301 Skoleboksjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Laila Stange 2 301 Skoleboksjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Inger Marie Føyner 2 301 Skoleboksjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ruth Sande Meidell 2 1106 Rektor Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Skolesjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Hilde Holmesland 2 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Arild Thorbjørnsen 1 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Lange 2 301 Opplæringsleder Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Marit W. Oppedal 2 301 Rektor Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Laila Stange 2 301 Skoleboksjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Birger Mølbach 1 301 Forlagssjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Inger Marie Føyner 2 301 Skoleboksjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Kari-Anne Haugen 2 301 Forlagssjef Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Ruth Sande Meidell 2 1106 Rektor Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Skolesjef Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Ola Haugen 1 219 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Hilde Holmesland 2 301 Konsulent Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Arild Thorbjørnsen 1 301 Konsulent Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Elisabeth Lange 2 301 Opplæringsleder Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Marit W. Oppedal 2 301 Rektor Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Birger Mølbach 1 301 Forlagssjef Av departement 1992