Styret for Statens bergskole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens bergskole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens bergskole
Utvalgsnummer: 2070000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1957
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 27.05.1957 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Styret skal se til at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og vedtak truffet av departementet. Styret behandler bl.a. sa om tilsetting og vedtar utkast til budsjett.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 0 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0 Annen instans
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 2 3559 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 2 7600 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 2 8300 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 2 15576 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 2 14816 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ivar Berge 1 1601 Professor 1976 1981
1980 Vanlig medlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Arne Høy 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Per Munthe-Kaas Sandvik 1 1601 Direktør Av departement 1958 1981
1980 Vanlig medlem Lars Sirnes 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1968 1981
1980 Vanlig medlem Konrad Tyvold 1 1640 Stiger Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Rolf Ystmark 1 1725 Gruvearbeider Av departement 1976 1981
1980 Vanlig varamedlem Odd Marlow Vallmot 1 1601 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Torleif Gundersen 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1968 1981
1980 Vanlig varamedlem Marcus Digre 1 1601 Professor Av departement 1976 1981
1980 Vanlig varamedlem Ole Bergsrønning 1 1638 Gruvearbeider Av departement 1981
1980 Vanlig varamedlem Knut Brøndbo 1 1638 Av departement 1968 1981
1980 Vanlig varamedlem Arthur W. Karlson 1 1638 Overstiger Av departement 1976 1981
1980 Vanlig varamedlem Jan Olav Ingvaldsen 1 1841 Gruvearbeider Av departement 1981
1981 Leder Ivar Berge 1 1601 Professor 1976 1981
1981 Vanlig medlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1981
1981 Vanlig medlem Arne Høy 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1981
1981 Vanlig medlem Per Munthe-Kaas Sandvik 1 1601 Direktør Av departement 1958 1981
1981 Vanlig medlem Lars Sirnes 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1968 1981
1981 Vanlig medlem Konrad Tyvold 1 1640 Stiger Av departement 1981
1981 Vanlig medlem Rolf Ystmark 1 1725 Gruvearbeider Av departement 1976 1981
1981 Vanlig varamedlem Odd Marlow Vallmot 1 1601 Av departement
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Torleif Gundersen 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1968 1981
1981 Vanlig varamedlem Marcus Digre 1 1601 Professor Av departement 1976 1981
1981 Vanlig varamedlem Ole Bergsrønning 1 1638 Gruvearbeider Av departement 1981
1981 Vanlig varamedlem Knut Brøndbo 1 1638 Av departement 1968 1981
1981 Vanlig varamedlem Arthur W. Karlson 1 1638 Overstiger Av departement 1976 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Olav Ingvaldsen 1 1841 Gruvearbeider Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Arne Høy 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Odd Marlow Vallmot 1 1601 Redaktør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Ole Bergsrønning 1 1638 Gruvearbeider Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Jan Olav Ingvaldsen 1 1841 Gruvearbeider Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Arne Høy 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Odd Marlow Vallmot 1 1601 Redaktør Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Ole Bergsrønning 1 1638 Gruvearbeider Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Jan Olav Ingvaldsen 1 1841 Gruvearbeider Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Arne Høy 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Odd Marlow Vallmot 1 1601 Redaktør Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Ole Bergsrønning 1 1638 Gruvearbeider Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Jan Olav Ingvaldsen 1 1841 Gruvearbeider Av departement 1981
1986 Nestleder Kai Nielsen 1 1601 Professor Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Berit Schanke 2 1601 Adm. Sekretær Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Glenny Fossli 2 1601 Geolog Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Olaf Mosbakk 1 1636 Overstiger Av departement 1985
1986 Vanlig medlem John Ornes 1 1739 Gruvesjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Wenche Spjelkavik 2 1841 Gruvearbeider Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Mathias Vollan 1 439 Overstiger Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Stein Erik Åros 1 1111 Mekaniker Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Hjørdis Valmot 2 1601 Husmor Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Knut Sandvik 1 1601 Professor Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Arve Slørdahl 1 1636 Gruvesjef Av departement 1985
1986 Varamedlem og nestleder Gunnar Torleif Gundersen 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1985
1987 Nestleder Kai Nielsen 1 1662 Professor Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Berit Schanke 2 1601 Administrasjons Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Gleny Foslie 2 1601 Geolog Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Olaf Mosbakk 1 1636 Overstiger Av departement 1985
1987 Vanlig medlem John Ornæs 1 1739 Gruvesjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Wenche Spjelkavik 2 1841 Gruvearbeider Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Mathias Vollan 1 439 Overstiger Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Stein Erik Åros 1 1111 Mekaniker Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Hjørdis Valmot 2 1601 Husmor Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Knut Sandvik 1 1601 Professor Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Arve Slørdahl 1 1636 Gruvesjef Av departement 1985
1987 Varamedlem og nestleder Gunnar Torleif Gundersen 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1985
1988 Nestleder Kai Nielsen 1 1662 Professor Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Berit Schanke 2 1601 Administrasjons Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Gleny Foslie 2 1601 Geolog Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Olaf Mosbakk 1 1636 Overstiger Av departement 1985
1988 Vanlig medlem John Ornæs 1 1739 Gruvesjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Wenche Spjelkavik 2 1841 Gruvearbeider Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Mathias Vollan 1 439 Overstiger Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Stein Erik Åros 1 1111 Mekaniker Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Hjørdis Valmot 2 1601 Husmor Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Knut Sandvik 1 1601 Professor Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Arve Slørdahl 1 1636 Gruvesjef Av departement 1985
1988 Varamedlem og nestleder Gunnar Torleif Gundersen 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1985
1989 Nestleder Kai Nielsen 1 1662 Professor Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Berit Schanke 2 1601 Administrasjons Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Gleny Foslie 2 1601 Geolog Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Olaf Mosbakk 1 1636 Overstiger Av departement 1985
1989 Vanlig medlem John Ornæs 1 1739 Gruvesjef Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Wenche Spjelkavik 2 1841 Gruvearbeider Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Mathias Vollan 1 439 Overstiger Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Stein Erik Åros 1 1111 Mekaniker Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Hjørdis Valmot 2 1601 Husmor Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Knut Sandvik 1 1601 Professor Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Arve Slørdahl 1 1636 Gruvesjef Av departement 1985
1989 Varamedlem og nestleder Gunnar Torleif Gundersen 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1985
1990 Nestleder Kai Nielsen 1 1662 Professor Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Berit Schanke 2 1601 Administrasjons Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Gleny Foslie 2 1601 Geolog Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Olaf Mosbakk 1 1636 Overstiger Av departement 1985
1990 Vanlig medlem John Ornæs 1 1739 Gruvesjef Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Wenche Spjelkavik 2 1841 Gruvearbeider Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Mathias Vollan 1 439 Overstiger Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Stein Erik Åros 1 1111 Mekaniker Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Hjørdis Valmot 2 1601 Husmor Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Knut Sandvik 1 1601 Professor Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Arve Slørdahl 1 1636 Gruvesjef Av departement 1985
1990 Varamedlem og nestleder Gunnar Torleif Gundersen 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1985