Rådet for videregående opplæring

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for videregående opplæring" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for videregående opplæring
Utvalgsnummer: 2077000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1975 ved kongelig resolusjon i henhold til "Lov om videregående opplæring"
Mandat:
Arbeidsområdet er definert i St.meld. nr. 44 (1974-75). Innst. S. nr. 395 (1975-76). St.meld. nr. 22 (1979-80) og departementets rundskriv F 161/76.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 0 10 587000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 10 10 551647 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 7 521262 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 109 0 0 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 8 438857 Vedkommende departement
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 8 592369 Vedkommende departement
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 9 532000 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 9 473000
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 7 473167
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 11 11 7 488812
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 11 7 530387
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 11 7 80000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ivar Bjørndal 1 101 Direktør Av departement 1976 1980
1980 Leder Kaare Søbye 1 104 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Leder Frank Olsen 1 233 Sekretær Av departement 1976 1980
1980 Leder Johan Kvikstad 1 301 Rektor I statsråd 1975 1980
1980 Leder Kari Sand Nikolaisen 2 501 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Leder Ivar Bjørnsgård 1 528 Rektor Av departement 1976 1980
1980 Leder Kristin Hille Valla 2 616 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Leder Odvar Omland 1 815 Av departement 1980 1980
1980 Leder Gunnar Leiro 1 1103 Fylkesskolesjef Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Edel Bårnes 2 220 Avdelingssjef Av departement 1980 1980
1980 Nestleder Berit Nafstad Lyftingsmo 2 235 Lektor I statsråd 1980 1980
1980 Nestleder Wenche Ottesen 2 301 Lektor Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Eva Kristine Gulbrandsen 2 301 Rådgiver Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Ellen Hafnor Sundgaard 2 301 Undervisningsinspektør Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Eric Johan Salvesen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1978 1980
1980 Nestleder Armand Julseth 1 1103 Faglærer Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Peder Magne Solheim 1 1563 Rådgiver Av departement 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Nina Tollaas 2 217 Førstekonsulent Av instans utenfor departement 1976 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Arne Th. Olsvigen 1 219 Fagkonsulent Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Hans Gjermundbo 1 301 Førstekonsulent 1976 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Ingjerd Johnson 2 301 Fagkonsulent 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Jostein Rykkvin 1 301 Førstekonsulent Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Liv Dons Samset 2 301 Førstesekretær Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Ingegjerd Skeie Bjørndal 2 301 Konsulent 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Henrik Eriksen 1 301 Konsulent Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Merete Jåsund 2 0 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Thor Skott Hansen 1 104 Undervisningsinspektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Gaute Sakshaug 1 214 Opplæringsleder Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Forskningsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ingrid Aarsæthe Reinskou 2 219 Overlege Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Siri Staubo 2 219 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Inge Furre 1 220 Kaptein Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Nils Wetlesen 1 220 Personalsjef Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Aslaug Gardsjord 2 220 Rektor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Odd Andersen 1 228 Overingeniør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Nils H. Johannessen 1 231 Forbundsformann Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Svein A. Schjetne 1 301 Ass.Fylkesarbeidssjef Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Stephen Barrat-Due 1 301 Fiolinist Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Einar Johan Gråberg 1 301 Ingeniør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Fritz Hovland 1 301 Oberstløytnant Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Thor Skogfelt 1 301 Pensjonist Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Erling Dale 1 301 Rektor Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Magnhild Synnevåg 2 301 Rektor Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Randulf Å. Riderbo 1 301 Sekretær Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Kari Tilmers 2 301 Administrasjonssekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Anne Lise Arnesen 2 301 Amanuensis Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjørg Abrahamsen 2 301 Faglærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Eva Elisabeth Astrup 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Unni Hansen 2 301 Informasjonssekretær I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arnold Havelin 1 301 Kontorsjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Odd Kollerud 1 301 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Johannes Øvereng 1 301 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 301 Saksbehandler Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Seksjonsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Halfdan Melbye 1 301 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kirsti Harg 2 301 Studiekonsulent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Svein Birkeland 1 401 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Knut Peder Aagesen 1 412 Rektor I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Fylkesskolestyreformann I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Roar Storødegård 1 516 Skoleelev Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Ruth-Turid Pettersen 2 533 Avdelingssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Odd Andreassen 1 602 Konsulent Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Svein Bråthen 1 604 Inspektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Otto Hernes 1 619 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Helge Øi 1 703 Direktør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Christian Bolt 1 706 Inspektør 1976 1980
1980 Vanlig medlem Walter R. Bertheussen 1 720 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Wenche Bustø 2 903 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Tora Løvdal Buestad 2 926 Husstell-Lærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Edvard A. Brøvig 1 1001 Avdelingsleder I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig medlem Jan Jørgen Holtskog 1 1001 Adjunkt Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Reidar Ditlefsen 1 1001 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Per A. Ottestad 1 1103 Lektor Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Kjersti Jæger 2 1103 Skoleelev Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Terje Kværne 1 1103 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjørn Myklebust 1 1201 Undervisningskonsulent Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Frode Skogvold 1 1201 Skoleelev Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Jan Olav Knutsen 1 1201 Skoleelev Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Tone Storum 2 1201 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Marit Christensen 2 1201 Frisørmester Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Håkon Holgernes 1 1201 Hovedlærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Karin Vereide Iversen 2 1201 Pedagogisk Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Victor Fredrik Karlsen jr. 1 1216 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arnstein Arnesen 1 1235 Hotelleier Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Sigmund Austenå 1 1243 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arvid Myking 1 1253 Adjunkt Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Olav Sveen 1 1419 Formann Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Lars Jacob Berg 1 1601 Skoleelev Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Ivar Sagen 1 1601 Sekretær Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Ellen Kolkinn 2 1601 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Mads Asprem 1 1719 Skoleelev I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Annar Valskraa 1 1729 Attføringskonsulent Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Arne Johan Kroken 1 1805 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ann-Siv Akerhei 2 1841 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Hildur Heim Nergård 2 1901 Lærer I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Turid Falck Johansen 2 1902 Undervisningsinspektør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Brynjolv Anke 1 1902 Lektor Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Elisabeth Seljelid 2 1902 Hovedlærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Siss Meland 2 1902 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Vera Helene Lund 2 1902 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Doris Sørensen 2 1931 Ekspeditrise Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Margoth Hovda Lien 2 1931 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bente Sigurdsen 2 1941 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem John Jørgen Støa 1 0 Skoleelev Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Elisabeth Spydevold 2 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Åse Frogner 2 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Einar Solbu 1 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Laila Aarøen 2 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Odvar Dahle 1 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild Spilde 2 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Otto Ramsbacher 1 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Signe Gudrun Helmers 2 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arnhild Prestegaard 2 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arnold Reinholdtsen 1 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Frode Gross 1 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Hans Edv. Olsen 1 0 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Else Ouren Otnes 2 0 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Oddbjørg K. Esp Eltervaag 2 0 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Lotte Helene Sandberg 2 0 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Heidi Simastuen 2 0 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Gunnarskog 1 0 Skolepsykolog Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Karen Munck-Ellingsen 2 0 Sosialkonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ruth Heggland 2 0 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Lars Hellevik 1 1201 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Nils O. Golten 1 1245 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kåre Breivik 1 2025 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Erik Steen 1 104 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Britt Slorer 2 130 Adjunkt Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Torbjørn Skjellum 1 214 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Sivertsen 1 216 Bestyrer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Per Willersrud 1 219 Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Kjell Heyerdahl Næsje 1 219 Direktør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Steinar Almli 1 219 Forretningsfører Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Sven Lilledal Andersen 1 219 Førsteamanuensis Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Anne Grete Aanesen 2 219 Husmor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Per Albert Einan 1 219 Kontorsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ole J. Slaatta 1 219 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Anne Marie Kirste 2 219 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Inger Marie Eieland 2 219 Underdirektør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Annelise Davidsen 2 219 Undervisningsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Sigrunn Hollender 2 220 Avd.Sykepleier Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Hanna Riddervold 2 220 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Fedje 1 220 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Sverre Odvar Worum 1 301 Forbundsekretær Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Trygve A. Larsen 1 301 Malermester Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Lisbet Halvorsen 2 301 Av departement 1979 1980
1980 Vanlig varamedlem Carl Høgset 1 301 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Svein O. Skeie 1 301 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Berit Ødegård 2 301 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ivar Albert Øien 1 301 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Else Johanna Vå Egeberg 2 301 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Per Kr. Toft 1 301 I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Elisabeth Raastad 2 301 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Rolf Oulie 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Bjarne Vatne 1 301 Faglærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kjell Paulsen 1 301 Høgskolelektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Erik Raeng 1 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Eva Harbitz 2 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arne Løken 1 301 Nestformann Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Unni Ravn Frogner 2 301 Nestleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Petter Bliksrud 1 301 Overingeniør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Per Thorkilsen 1 301 Sekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Sissel Bauck 2 301 Seksjonsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Jan B. Ommundsen 1 301 Studieinspektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ivar Grotnæss 1 301 Undervisningsinspektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Berit Finborud 2 401 Faglærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Per Jørgen Loen 1 427 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arne Johnny Stadsvoll 1 502 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Mildred Sverdru Lunden 2 528 Studieinspektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Finn Andresen 1 602 Disponent Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Jens Andre Jensen 1 717 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arne Østlie 1 720 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Torleif Hauge 1 721 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Gunvor Mandt 2 829 Veverske Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ernst Rolf Olsen 1 1001 Avdelingsformann Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Synnøve Ladstei Hansen 2 1102 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Nina Rødder 2 1103 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Evelyn Mugaas 2 1201 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Peder Aagotnes 1 1201 Lærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Sissel Skjoldmo 2 1201 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Inger Marie Stein 2 1201 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Per Kristian Anfinsen 1 1201 Overlege Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ellen Steen 2 1416 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Laila S. Bastesen 2 1520 Forskolelærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kjell-Åge Drabløs 1 1532 Skoleelev Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Torbjørn Woll 1 1702 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Turi Løvdal 2 1719 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Inger Kryger 2 1804 Adjunkt 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Inspektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Oddvar Berntsen 1 1833 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Richard Sandnes 1 1874 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Turid Riis Tande 2 1901 Faglærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Svein Hepsøe Eriksen 1 1902 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Karin Nøstdal 2 1902 Studieveileder I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Karsten Hansen 1 1923 Hovedlærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Elsa Lisbeth Eriksen 2 1931 Lærer I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Åse Byberg 2 1931 Skoleelev Av departement 1980 1980
1981 Leder Harry Kvalvik 1 1902 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne-Berit Holm 2 301 Inspektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Magne Haraldstad 1 1021 Fylkesskolestyreformann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Roar Slaatsveen 1 1601 Fylkesskolesjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Wenche Rasch 2 213 Politibetjent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Randi Fiksdal 2 1504 Faglærer Av departement 1981 1981
1982 Leder Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1982 1982
1982 Leder Peder Ellingvåg 1 1504 Fiskerisjef Av departement 1982 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Ragnar Næss 1 301 Konsulent 1982 1982
1982 Vanlig medlem Johan Otto Haugsbakk 1 217 Overingeniør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Carl Kristiansen 1 904 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Odd A. Nilsen 1 1201 Lærer Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Jan Kåre Strønen 1 1201 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Erling Møgster 1 1244 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Øivind Sævik 1 1515 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Knut Torgnes 1 1601 Sekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Guttorm Reppe 1 1620 Adjunkt Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Reidun Dybdal 2 1624 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Jarle Riksheim 1 1804 Lærer Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Otto Gregussen 1 1804 Sekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Steinar Olaisen 1 1834 Fiskeoppdretter Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 2002 Inspektør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Per Alf Andersen 1 2016 Sekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Jan Fridtjof Fredriksen 1 220 Skipsmegler Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Reisesekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ronald Rooth 1 301 Sekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ingerid Bjercke 2 301 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Reilly Solhaug 1 721 Lærer Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem John Tjelland 1 806 Opplæringssjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Geir Lunde 1 914 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Torgeir Strømme 1 1106 Navigasjonslærer Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Svein Fagerbakke 1 1201 Konsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Atle Paulsen 1 1201 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ove Sognnes 1 1201 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ole Edvardsen 1 1504 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Skinnes 1 1516 Skoleelev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Målfrid Steinsbø 2 1601 Kjøkkensjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Sekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Sven Olsen 1 1804 Fiskerisjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Armand Bjerke 1 1860 Rektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Arne Eidsmo 1 1902 Distriktssjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Helge Rakstang 1 1902 Sekretær Av departement 1982 1982
1983 Nestleder Berit Nafstad Lyftingsmo 2 235 Studieinspektør I statsråd 1980
1983 Sekretær, ikke medlem Liv Dons Samset 2 301 Førstesekretær Av departement 1980
1983 Sekretær, ikke medlem Britt Ingrid Rogstad 2 301 Konsulent I kraft av stilling 1983
1983 Vanlig medlem Aslaug Gardsjord 2 220 Rektor I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Arnold Havelin 1 301 Kontorsjef I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Kirsti Harg 2 301 Studiekonsulent I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Magne Haraldstad 1 1121 Jordstyretekniker Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Mads Asprem 1 1719 Elev I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Hildur Heim Nergård 2 1901 Lærer I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Inger Marie Eieland 2 219 Underdirektør I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Per Kr. Toft 1 427 Skoleelev I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Arne Johnny Stadsvoll 1 502 Rektor I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Roar Slaatsveen 1 1601 Fylkesskolesjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Torbjørn Woll 1 1702 Rektor I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Inger Kryger 2 1804 Adjunkt I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Karin Nøstdal 2 1902 Studieveileder I statsråd 1980
1984 Leder Kristin Hille Valla 2 616 Rektor I statsråd 1984
1984 Nestleder Egil Kjølner 1 219 Rektor I statsråd 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Britt Ingrid Rogstad 2 301 Konsulent I kraft av stilling 1983 1984
1984 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Berit Nafstad Lyftingsmo 2 235 Studieinspektør I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Arnold Havelin 1 301 Kontorsjef I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Kirsti Harg 2 301 Studiekonsulent I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Karen Schytte 2 301 Elev I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Sissel Borthne 2 301 Skoleelev I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Finn J. Andersen 1 301 Undervisningsinsp I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Knut Peder Aagesen 1 412 Rektor I statsråd 1977 1984
1984 Vanlig medlem Olav Bang 1 1870 Adjunkt I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Kjell Heyerdahl Næsje 1 219 Direktør I statsråd 1976 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne Lise Frydenberg 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Jon Christian Elden 1 301 Elev I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Jørgen Jacobsen 1 805 Elev I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Karin-Marie Flo 2 1201 Hovedlærer I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Hans Groven 1 1531 Undervisningsinsp I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Lars E. Ramstad 1 1539 Rektor I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Rektor I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 2002 Inspektør I statsråd 1984
1985 Leder Kristin Hille Valla 2 616 Rektor I statsråd 1984
1985 Nestleder Egil Kjølner 1 219 Rektor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Karen Schytte 2 301 Elev I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Sissel Borthne 2 301 Skoleelev I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Finn J. Andersen 1 301 Undervisningsinsp I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Olav Bang 1 1870 Adjunkt I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne Lise Frydenberg 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Jon Christian Elden 1 301 Elev I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Jørgen Jacobsen 1 805 Elev I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Karin-Marie Flo 2 1201 Hovedlærer I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Hans Groven 1 1531 Undervisningsinsp I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Lars E. Ramstad 1 1539 Rektor I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Rektor I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 2002 Inspektør I statsråd 1984
1986 Leder Kristin Hille Valla 2 616 Rektor I statsråd 1984
1986 Nestleder Egil Kjølner 1 219 Rektor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Karen Schytte 2 301 Elev I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Sissel Borthne 2 301 Skoleelev I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Finn J. Andersen 1 301 Undervisningsinsp I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Olav Bang 1 1870 Adjunkt I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Anne Lise Frydenberg 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Jon Christian Elden 1 301 Elev I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Jørgen Jacobsen 1 805 Elev I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Karin-Marie Flo 2 1201 Hovedlærer I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Hans Groven 1 1531 Undervisningsinsp I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Lars E. Ramstad 1 1539 Rektor I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Rektor I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 2002 Førstekonsulent I statsråd 1984
1987 Leder Kristin Hille Valla 2 616 Rektor I statsråd 1984
1987 Nestleder Egil Kjølner 1 219 Rektor I statsråd 1984
1987 Sekretær, ikke medlem Wenche Bredal Fagervold 2 301 Konsulent I kraft av stilling 1986
1987 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Finn J. Andersen 1 301 Rektor I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Jorge Dahl 1 1201 Lærling I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Marianne Røyseland 2 1201 Student I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Olav Bang 1 1870 Adjunkt I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Kay Olav Winther 1 215 Direktør I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Anne Lise Frydenberg 2 219 Sekretariatsled I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Helle Wermundsen 2 301 Student Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Karin-Marie Flo 2 1201 Undervisningsin I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Hans Groven 1 1531 Undervisningsin I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Lars E. Ramstad 1 1539 Rektor I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Rektor I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Nils Pettersen 1 1901 I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 2002 Byråsjef I statsråd 1984
1988 Leder Kristin Hille Valla 2 616 Rektor I statsråd 1984 1988
1988 Nestleder Brit Jacobsen 2 1902 Rektor I statsråd 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Jostein Rykkvin 1 301 1988
1988 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig medlem Else Berit Storaas 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Knut Peder Aagesen 1 412 Rektor I statsråd 1977 1988
1988 Vanlig medlem Elin Solvang 2 901 Assistent I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Kjell Arholm 1 1103 Fylkesrådmann I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Ingunn Norderval 2 1502 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Per Ramberg 1 1601 Lektor I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Tord Fagerheim Mortensen 1 1601 Student I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Harald Woje 1 1804 Rektor I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Erling Charles Olsen 1 135 Fylkesskolesjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Leder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Kjell Heyerdahl Næsje 1 301 Direktør I statsråd 1976 1988
1988 Vanlig varamedlem Arnold Havelin 1 301 Kontorsjef I statsråd 1980 1988
1988 Vanlig varamedlem Vidar Helgesen 1 301 Leder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Dagny Liaklev 2 502 Adjunkt I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Randi Øverland 2 1001 Adjunkt I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Jorge Dahl 1 1201 Lærling I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig varamedlem Anders Folkestad 1 1525 Lektor I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Hans Groven 1 1531 Undervisningsin I statsråd 1984 1988
1989 Nestleder Brit Jacobsen 2 1902 Rektor I statsråd 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Jostein Rykkvin 1 301 Førstekonsulent 1988
1989 Vanlig medlem Else Berit Storaas 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Tord Fagerheim Mortensen 1 301 Leder I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Elin Solvang 2 901 Assistent I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Kjell Arholm 1 1103 Fylkesråd I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Ingunn Norderval 2 1502 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Per Ramberg 1 1601 Lektor I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Erling Charles Olsen 1 135 Fylkesskolesjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Rektor I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Vidar Helgesen 1 301 Leder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Dagny Liaklev 2 502 Adjunkt I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Randi Øverland 2 1001 Adjunkt I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Anders Folkestad 1 1525 Lektor I statsråd 1988
1990 Leder Kjell Arholm 1 1103 Fylkesråd I statsråd 1988 1990
1990 Medlem og sekretær Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler I statsråd 1990
1990 Nestleder Marit Tingelstad 2 534 Rektor I statsråd 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Jorunn Sørensen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Rektor I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig medlem Arnold Havelin 1 301 Kontorsjef I statsråd 1980 1990
1990 Vanlig medlem Anita Aanonli Hanebo 2 301 Lærling I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Torgeir Svinsaa Einum 1 301 Student I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Eva Faarlund 2 420 Pedagogisk Kons I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Turi Løvdal 2 1001 Rektor I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Arne Lie 1 1657 Rådgiver I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Harald Woje 1 1804 Rektor I statsråd 1984 1990
1990 Vanlig varamedlem Kjell Heyerdahl Næsje 1 301 Direktør I statsråd 1976 1990
1990 Vanlig varamedlem Else Akselsen 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Anne Løvlien 2 301 Student I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Tanja Storsul 2 301 Student I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Inga Helgesen 2 426 Adjunkt I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Dagny Liaklev 2 502 Adjunkt I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Dale 1 1243 Fylkesskolesjef I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingunn Norderval 2 1502 Førsteamanuensis I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Gudmund Solstad 1 1515 Rektor I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Anders Folkestad 1 1525 Lektor I statsråd 1988 1990
1991 Medlem og sekretær Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler I statsråd 1990
1991 Nestleder Marit Tingelstad 2 534 Rektor I statsråd 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Jorunn Sørensen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Anita Aanonli Hanebo 2 301 Lærling I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Torgeir Svinsaa Einum 1 301 Student I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Eva Faarlund 2 420 Pedagogisk Kons I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Turi Løvdal 2 1001 Rektor I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Arne Lie 1 1657 Rådgiver I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Else Akselsen 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Anne Løvlien 2 301 Student I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Tanja Storsul 2 301 Student I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Inga Helgesen 2 426 Adjunkt I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Dale 1 1243 Fylkesskolesjef I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Gudmund Solstad 1 1515 Rektor I statsråd 1990
1992 Medlem og sekretær Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler I statsråd 1990
1992 Nestleder Marit Tingelstad 2 534 Rektor I statsråd 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Jorunn Sørensen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Anita Aanonli Hanebo 2 301 Lærling I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Torgeir Svinsaa Einum 1 301 Student I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Eva Faarlund 2 420 Pedagogisk Kons I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Turi Løvdal 2 1001 Rektor I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Arne Lie 1 1657 Rådgiver I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Else Akselsen 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Anne Løvlien 2 301 Student I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Tanja Storsul 2 301 Student I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Inga Helgesen 2 426 Adjunkt I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Dale 1 1243 Fylkesskolesjef I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Gudmund Solstad 1 1515 Rektor I statsråd 1990