Utvalget for allmenne fagområder

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for allmenne fagområder" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for allmenne fagområder
Utvalgsnummer: 2077001
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1976 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Utvalget for allmenne fag skal være til hjelp for Rådet for videregående opplæring og rådgivende på sitt fagområde. Det skal følge utviklingen på sitt fagområde og vise initiativ ved å ta opp spørsmål og sake med Rådet og ellers utføre de oppgaver som Råd
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 7 165000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 12 8 254800 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 6 172341 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 0 0 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 62068 Vedkommende departement
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 4 77197 Vedkommende departement
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 4 81400 Vedkommende departement
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 3 67900
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 2 31816
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Sekretær, ikke medlem Jostein Rykkvin 1 301 Førstekonsulent I kraft av stilling 1980
1983 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Forskningsleder Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Kari Selte 2 219 Førsteamanuensis Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Halfdan Melbye 1 301 Elev Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Eva Elisabeth Astrup 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Odd Kollerud 1 301 Rektor Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Johannes Øvereng 1 301 Rektor Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Arne Lie 1 301 Avdelingsleder Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Wenche Bustø 2 903 Lektor Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Sigmund Austenå 1 1243 Rektor Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Siss Meland 2 1902 Lektor Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Margoth Hovda Lien 2 1931 Lektor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Erik Steen 1 104 Lektor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Wenche Rasch 2 213 Politibetjent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Torbjørn Skjellum 1 214 Rektor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Sven Lilledal Andersen 1 219 Førsteamanuensis Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Grete Planke 2 220 Administrasjonssj Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Arnhild Prestegaard 2 227 Lærer Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Jan B. Ommundsen 1 301 Studieinspektør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Sissel Skjoldmo 2 1201 Lektor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Inger Marie Stein 2 1201 Lektor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Turi Løvdal 2 1719 Lektor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Oddbjørg K. Esp Eltervaag 2 1902 Lektor Av departement 1980
1984 Leder Olav Stålesen 1 926 Rektor (Fung.) Av departement 1984
1984 Nestleder Anne Skancke 2 1902 Førsteamanuensis Av departement 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Jostein Rykkvin 1 301 Førstekonsulent I kraft av stilling 1980
1984 Vanlig medlem Randi Behn jensen 2 101 Elev Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Arne Lie 1 213 Avdelingsleder Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Kari Selte 2 219 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Halfdan Melbye 1 301 Elev Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Odd Kollerud 1 301 Rektor Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Johannes Øvereng 1 301 Rektor Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Wenche Bustø 2 903 Lektor Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Gerda Sviland 2 1119 Fotograf Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Sigmund Austenå 1 1243 Rektor Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Inge Fottland 1 1601 Adjunkt Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Siss Meland 2 1902 Lektor Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Margoth Hovda Lien 2 1931 Lektor Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Undervisningsinsp Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Erik Steen 1 104 Lektor Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Torbjørn Skjellum 1 214 Rektor Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Sven Lilledal Andersen 1 219 Førsteamanuensis Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Grete Planke 2 220 Administrasjonssj Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Arnhild Prestegaard 2 227 Lærer Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Jan B. Ommundsen 1 301 Studieinspektør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Hege Radtke Johansen 2 301 Personalsjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Ola Røkkum 1 414 Rektor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Håkon Langlo 1 815 Lektor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jens Ove Kristiansen 1 914 Elev Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sissel Skjoldmo 2 1201 Lektor Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Inger Marie Stein 2 1201 Lektor Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Turi Løvdal 2 1719 Lektor Av departement 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Rektor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Leif Simonsen 1 1805 Rektor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Oddbjørg K. Esp Eltervaag 2 1902 Lektor Av departement 1980
1985 Leder Olav Stålesen 1 926 Rektor (Fung.) Av departement 1984
1985 Nestleder Anne Skancke 2 1902 Førsteamanuensis Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Randi Behn jensen 2 101 Elev Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Gerda Sviland 2 1119 Fotograf Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Inge Fottland 1 1601 Adjunkt Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Undervisningsinsp Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Hege Radtke Johansen 2 301 Personalsjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ola Røkkum 1 414 Rektor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Håkon Langlo 1 815 Lektor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jens Ove Kristiansen 1 914 Elev Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Rektor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Leif Simonsen 1 1805 Rektor Av departement 1984
1986 Leder Olav Stålesen 1 926 Rektor (Fung.) Av departement 1984
1986 Nestleder Anne Skancke 2 1902 Førsteamanuensis Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Randi Behn jensen 2 101 Elev Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Gerda Sviland 2 1119 Fotograf Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Inge Fottland 1 1601 Adjunkt Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Lektor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Hege Radtke Johansen 2 301 Personalsjef Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ola Røkkum 1 414 Rektor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Håkon Langlo 1 815 Lektor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jens Ove Kristiansen 1 914 Elev Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Rektor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Leif Simonsen 1 1805 Rektor Av departement 1984
1987 Leder Olav Stålesen 1 926 Rektor (Fung.) Av departement 1984
1987 Nestleder Anne Skancke 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Hege Radtke Johansen 2 301 Personalsjef Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Ida Elisabeth Gjessing 2 301 Student Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Inge Fottland 1 1601 Ass. Fylkeshels Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Anne Kristin Osland 2 301 Student Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ola Røkkum 1 414 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Håkon Langlo 1 815 Studieinspektør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Gerda Sviland 2 1119 Fotograf Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Leif Simonsen 1 1805 Rektor Av departement 1984
1988 Leder Randi Øverland 2 1001 Adjunkt Av departement 1988
1988 Nestleder Olav Stålesen 1 926 Rektor Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Anniken Huitfeldt 2 235 Skoleelev Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Hege Radtke Johansen 2 301 Personalsjef Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Knut Terum 1 1201 Høyskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Elin Christine Jorewitz 2 1201 Skoleelev Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Elisabeth Follerås 2 1804 Adjunkt Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Anne Skancke 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Sigrid Stamnes Ellefsen 2 219 Avdelingsleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem John Arne Balto 1 221 Skoleelev Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Arne Ruud Solem 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ola Røkkum 1 414 Rektor Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Sigmund Holstad 1 1702 Skoleelev Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Turi Løvdal 2 1719 Inspektør Av departement 1980 1988
1988 Vanlig varamedlem Leif Simonsen 1 1805 Rektor Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Rektor Av departement 1984 1988
1989 Leder Randi Øverland 2 1001 Adjunkt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Anniken Huitfeldt 2 235 Skoleelev Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Knut Terum 1 1201 Høyskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Elin Christine Jorewitz 2 1201 Skoleelev Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Elisabeth Follerås 2 1804 Adjunkt Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sigrid Stamnes Ellefsen 2 219 Bedriftsrådgive Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem John Arne Balto 1 221 Skoleelev Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Arne Ruud Solem 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sigmund Holstad 1 1702 Skoleelev Av departement 1988