Utvalg for administrasjon og økonomi

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for administrasjon og økonomi" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for administrasjon og økonomi
Utvalgsnummer: 2077002
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1976 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
I henhold til forskrifter og regler gitt i medhold av lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring skal Utvalget for administrasjon og økonomi være til hjelp for Rådet og rådgivende på sitt fagområde. Utvalget skal følge utviklingen på sine fagom
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 0 7 166000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 6 7 169200 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 6 133080 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 0 0 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 80556 Vedkommende departement
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 75382 Vedkommende departement
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 3 59500 Vedkommende departement
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 4 40600
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 3 47855
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Kaare Søbye 1 104 Rektor Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Jan Jørgen Holtskog 1 1001 Adjunkt Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Ann-Siv Akerhei 2 1841 Kontorassistent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Britt Slorer 2 130 Adjunkt Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Rolf Oulie 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Sissel Bauck 2 301 Nestformann Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Berit Finborud 2 401 Faglærer Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Inspektør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Turid Riis Tande 2 1901 Faglærer Av departement 1980
1984 Leder Kaare Søbye 1 104 Rektor Av departement 1980
1984 Leder Torbjørn Woll 1 1702 Rektor Av departement 1984
1984 Nestleder Bjørg Lorgen 2 1504 Fullmektig Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Kjell Heyerdahl Næsje 1 219 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Henri Werring 1 301 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Johannes Øvereng 1 301 Rektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jan Jørgen Holtskog 1 1001 Adjunkt Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Birgit Raknes 2 1201 Elev Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kari Lislegaard 2 125 Adjunkt Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Britt Slorer 2 130 Adjunkt Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Carl Fr. Kolderup 1 219 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sissel Bauck 2 301 Nestformann Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Rolf Oulie 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Berit Finborud 2 401 Faglærer Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Arne H. Aarnes 1 501 Førstesekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Knut Olav Haraldseid 1 1106 Elev Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Randi Sunde Gran 2 1719 Pedagogisk Konsul Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Harald Woje 1 1804 Rektor Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Turid Riis Tande 2 1901 Faglærer Av departement 1980
1985 Leder Torbjørn Woll 1 1702 Rektor Av departement 1984
1985 Nestleder Bjørg Lorgen 2 1504 Fullmektig Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kjell Heyerdahl Næsje 1 219 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Henri Werring 1 301 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Johannes Øvereng 1 301 Rektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Birgit Raknes 2 1201 Elev Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kari Lislegaard 2 125 Adjunkt Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Carl Fr. Kolderup 1 219 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Arne H. Aarnes 1 501 Førstesekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Knut Olav Haraldseid 1 1106 Elev Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Randi Sunde Gran 2 1719 Pedagogisk Konsul Av departement 1984
1986 Leder Torbjørn Woll 1 1702 Rektor Av departement 1984
1986 Nestleder Bjørg Lorgen 2 1504 Fullmektig Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Kjell Heyerdahl Næsje 1 219 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Henri Werring 1 301 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Johannes Øvereng 1 301 Rektor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Birgit Raknes 2 1201 Elev Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kari Lislegaard 2 125 Adjunkt Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Carl Fr. Kolderup 1 219 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Arne H. Aarnes 1 501 Førstesekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Knut Olav Haraldseid 1 1106 Elev Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Randi Sunde Gran 2 1719 Pedagogisk Konsul Av departement 1984
1987 Leder Torbjørn Woll 1 1702 Daglig Leder Av departement 1984
1987 Nestleder Johannes Øvereng 1 301 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Kjell Heyerdahl Næsje 1 301 Direktør Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Henri Werring 1 301 Direktør Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Mildrid Mikkelsen 2 301 Leder Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Ingrid Schøning 2 1560 Fullmektig Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Kari Lislegaard 2 125 Adjunkt Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Berit M. Ure 2 301 Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Randi Sunde Gran 2 1719 Konsulent Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Jon Flengstad 1 1902 Av departement 1986
1988 Leder Kari Lislegaard 2 125 Adjunkt Av departement 1984 1988
1988 Nestleder Johannes Øvereng 1 301 Rektor Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Oddvar Irrvoll 1 220 Nestleder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Magne Halvorsen 1 237 Skoleelev Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kjell Heyerdahl Næsje 1 301 Direktør Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Henri Werring 1 301 Direktør Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Ingrid Schøning 2 1560 Fullmektig Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Beathe Olsen 2 1902 Skoleelev Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Magne Førre 1 220 Adm. Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Rolf Oulie 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1980 1988
1988 Vanlig varamedlem Berit M. Ure 2 301 Opplæringskonsu Av departement 1987 1988
1988 Vanlig varamedlem Karin Solum 2 301 Sekretær Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Elvira Rognes 2 301 Skoleelev Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tom A. Nyborg 1 1201 Skoleelev Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan Morten Skjetne 1 1702 Undervisningsin Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Breta Bergland Brugård 2 1870 Studieinspektør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Oddvar Irrvoll 1 220 Nestleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Magne Halvorsen 1 237 Skoleelev Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Beathe Olsen 2 1902 Skoleelev Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Magne Førre 1 220 Adm. Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Karin Solum 2 301 Sekretær Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Janne Aasebø Moe 2 301 Skoleelev Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tom A. Nyborg 1 1201 Skoleelev Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jan Morten Skjetne 1 1702 Undervisningsin Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Breta Bergland Brugård 2 1870 Studieinspektør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Oddvar Irrvoll 1 220 Nestleder Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Magne Halvorsen 1 237 Skoleelev Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Beathe Olsen 2 1902 Skoleelev Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Magne Førre 1 220 Adm. Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Karin Solum 2 301 Sekretær Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Janne Aasebø Moe 2 301 Skoleelev Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Tom A. Nyborg 1 1201 Skoleelev Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Jan Morten Skjetne 1 1702 Undervisningsin Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Breta Bergland Brugård 2 1870 Studieinspektør Av departement 1988