Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker
Utvalgsnummer: 2077009
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1976 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker skal uttale seg til Rådet for videregående opplæring eller til den som Rådet bestemmer i saker som gjelder fagområdet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 4 100000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 12 8 202100 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 5 89302 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 0 0 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 0 66027 Vedkommende departement
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 4 99941 Vedkommende departement
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 3 65300 Vedkommende departement
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 4 67900
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 1 44381
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Sekretær, ikke medlem Ragnar Næss 1 301 Konsulent I kraft av stilling 1982
1983 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Per Thorkilsen 1 301 Sekretær Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Anne-Berit Holm 2 301 Undervisningsinsp Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Svein Birkeland 1 401 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Svein Bråthen 1 604 Inspektør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Carl Kristiansen 1 904 Elev Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Marit Christensen 2 1201 Frisørmester Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Håkon Holgernes 1 1201 Hovedlærer Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Oddvar Berntsen 1 301 Studieinspektør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Ronald Rooth 1 301 Sekretær Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem John Tjelland 1 806 Opplæringssjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Geir Lunde 1 914 Skoleelev Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Ove Sognnes 1 1201 Skoleelev Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Ellen Steen 2 1416 Faglærer Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Randi Fiksdal 2 1504 Faglærer Av departement 1981
1984 Leder Rolf Bruvik 1 1247 Daglig Leder Av departement 1984
1984 Nestleder Eva Harbitz 2 301 Opplæringskonsule Av departement 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Ragnar Næss 1 301 Konsulent I kraft av stilling 1982
1984 Vanlig medlem Dag Kjetil Øyna 1 216 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Per Thorkilsen 1 301 Sekretær Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Anne-Berit Holm 2 301 Undervisningsinsp Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Anne Katrine Fuglem 2 301 Elev Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Thordis Eriksen 2 301 Rektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Solfrid Johansen 2 301 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Svein Birkeland 1 401 Konsulent Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Svein Bråthen 1 604 Inspektør Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Carl Kristiansen 1 904 Elev Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Marit Christensen 2 1201 Frisørmester Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Håkon Holgernes 1 1201 Hovedlærer Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Kolbjørn Liseth 1 1902 Faglærer Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kjell Røttereng 1 104 Forbundssekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 213 Avdelingsleder Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jens Petter Trangerud 1 220 Undervisningsinsp Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Oddvar Berntsen 1 301 Studieinspektør Av departement 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Ronald Rooth 1 301 Sekretær Av departement 1982 1984
1984 Vanlig varamedlem Harry Bjerkeng 1 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Birger Blomkvist 1 627 Protokollsekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Rolf Einar Gundersen 1 706 Faglærer Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem John Tjelland 1 806 Opplæringssjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Geir Lunde 1 914 Skoleelev Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Ove Sognnes 1 1201 Skoleelev Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Ellen Steen 2 1416 Faglærer Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Randi Fiksdal 2 1504 Faglærer Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Anne Karlson 2 1804 Elev Av departement 1984
1985 Leder Rolf Bruvik 1 1247 Daglig Leder Av departement 1984
1985 Nestleder Eva Harbitz 2 301 Opplæringskonsule Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Dag Kjetil Øyna 1 216 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Anne Katrine Fuglem 2 301 Elev Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Thordis Eriksen 2 301 Rektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Solfrid Johansen 2 301 Sekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kolbjørn Liseth 1 1902 Faglærer Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kjell Røttereng 1 104 Forbundssekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 213 Avdelingsleder Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jens Petter Trangerud 1 220 Undervisningsinsp Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Harry Bjerkeng 1 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Birger Blomkvist 1 627 Protokollsekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Rolf Einar Gundersen 1 706 Faglærer Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne Karlson 2 1804 Elev Av departement 1984
1986 Leder Rolf Bruvik 1 1247 Daglig Leder Av departement 1984
1986 Nestleder Eva Harbitz 2 301 Opplæringskonsule Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Dag Kjetil Øyna 1 216 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Anne Katrine Fuglem 2 301 Elev Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Thordis Eriksen 2 301 Rektor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Solfrid Johansen 2 301 Sekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Kolbjørn Liseth 1 1902 Faglærer Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 213 Avdelingsleder Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jens Petter Trangerud 1 220 Undervisningsinsp Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Harry Bjerkeng 1 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kjell Røttereng 1 301 Sekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Birger Blomkvist 1 627 Protokollsekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Rolf Einar Gundersen 1 706 Faglærer Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Anne Karlson 2 1804 Elev Av departement 1984
1987 Leder Rolf Bruvik 1 1253 Daglig Leder Av departement 1984
1987 Nestleder Eva Harbitz 2 301 Opplæringsleder Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Thordis Eriksen 2 301 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Solfrid Johansen 2 301 Sekretær Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Tone Manum 2 301 Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Kolbjørn Liseth 1 1902 Faglærer Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 213 Avdelingsleder Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Jens Petter Trangerud 1 220 Undervisningsin Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Harry Bjerkeng 1 301 Ass. Direktør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Kjell Røttereng 1 301 Sekretær Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Marit Strand 2 301 Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Birger Blomkvist 1 627 Protokollsekret Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Rolf Einar Gundersen 1 706 Faglærer Av departement 1984
1988 Leder Rolf Bruvik 1 1253 Daglig Leder Av departement 1984 1988
1988 Nestleder Thordis Eriksen 2 301 Rektor Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1976 1988
1988 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Per Thorkilsen 1 301 Nestformann Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Harry Bjerkeng 1 301 Ass. Direktør Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Solfrid Johansen 2 301 Sekretær Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Torill Thoresen 2 301 Lærling Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kolbjørn Liseth 1 1902 Faglærer Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Liv Sonja Bjørndal 2 1902 Elev Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Berith Bergersen 2 130 Inspektør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan Ivar Westby 1 216 Informasjonssje Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Eva Harbitz 2 301 Opplæringsleder Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Rolf Knobel Johannesen 1 301 Elev Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kåre Aleksander Andersen 1 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kjell Egil Torgersen 1 602 Opplæringsleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Birger Blomkvist 1 627 Protokollsekret Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Rolf Einar Gundersen 1 706 Faglærer Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Monica Stava 2 1149 Elev Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 1657 Ingeniør Av departement 1984 1988
1988 Varamedlem og nestleder Oddvar Berntsen 1 301 Studieinspektør Av departement 1980 1988
1989 Vanlig medlem Torill Thoresen 2 301 Lærling Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Liv Sonja Bjørndal 2 1902 Elev Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Berith Bergersen 2 130 Inspektør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jan Ivar Westby 1 216 Informasjonssje Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Linn Hauglund 2 301 Elev Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Kåre Aleksander Andersen 1 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Kjell Egil Torgersen 1 602 Opplæringsleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Monica Stava 2 1149 Elev Av departement 1988