Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag
Utvalgsnummer: 2077013
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet i januar 1985 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Utvalget skal være til hjelp for Rådet for videregående opplæring og er rådgivende på sitt fagområde. Det skal følge opp den utvikling som foregår utenfor skolen og bringe disse impulser inn i skoleverket innen den målsetting som er fastsatt i formålspara
Utvalgstype: Permanente utvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 10 10 2 54400
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 2 68735
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Leder Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1985
1987 Nestleder Karl Johan Paulsen 1 1860 Undervisningsin Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Anne Kari West Johnsen 2 216 Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Erik Raeng 1 216 Seksjonsleder Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Kristian Haldorsen 1 301 Opplysningssekr Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Frode Gross 1 602 Generalsekretær Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Helge Georg Sørensen 1 722 Overlærer Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Pål Farstad 1 1601 Sekretær Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Monica Paulsen 2 1828 Skoleelev Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Steinar Olaisen 1 1834 Disponent Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Målfrid Steinsbø 2 0 Kontorsjef Av departement
1987 Vanlig varamedlem Johan Otto Haugsbakk 1 217 Overingeniør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Kolbein B. Hausken 1 1103 Personalsjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Karl Nico. Haaland 1 1103 Undervisningsin Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Bernt Arild Bertelsen 1 1103 Skoleelev Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Erik Rosenvold 1 1246 Rektor Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1985
1988 Leder Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1985 1988
1988 Nestleder Erik Rosenvold 1 1246 Rektor Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Erik Raeng 1 216 Seksjonsleder Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Anne Kari West Johnsen 2 216 Kontorsjef Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Kristian Haldorsen 1 301 Opplysningssekr Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Reilly Solhaug 1 705 Undervisningsin Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Rolf Thunold 1 1201 Avdelingsingeni Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Pål Farstad 1 1601 Sekretær Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1601 Organisasjonsse Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Steinar Jenssen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Svein Erik Simonsen 1 113 Forbundssekretæ Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Johan Otto Haugsbakk 1 217 Overingeniør Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Johan Kristian Øwre 1 301 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Frode Gross 1 602 Generalsekretær Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Aksel E. Jensen 1 722 Mannskapssjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Karl Nico. Haaland 1 1103 Undervisningsin Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Elisabeth Ryen 2 1201 Politifullmekti Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Målfrid Steinsbø 2 1601 Kontorsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Hans Storebø 1 1860 Undervisningsin Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 1902 Nestleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Tanja Skogøy 2 0 Skoleelev Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Reilly Solhaug 1 705 Undervisningsin Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Rolf Thunold 1 1201 Avdelingsingeni Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1601 Organisasjonsse Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Steinar Jenssen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Per Arild Isaksen 1 1939 Fiskeskipper Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Svein Erik Simonsen 1 113 Forbundssekretæ Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Aksel E. Jensen 1 722 Mannskapssjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 1902 Nestleder Av departement 1988